Ultrakort høringsfrist om bisfenol A

DTU foreslår endnu strammere ændringer for emballageplast

Af Claus Djørup
Enhedslistens EU-ordfører protesterer mod en høringsfrist på mindre end tre døgn vedrørende et forslag om bisphenol A, som EU-kommissionen ønsker vedtaget mandag 25. september i en agrokomité.

Søren Bo Søndergaard (EL) blev som de øvrige europaudvalgsmedlemmer orienteret fredag 22. september lidt over kl. 15. Miljø- og Fødevareministeriet fordrer tilbagemelding inden mandag kl. 10, når mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (ScoPAFF) begynder i Bryssel.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) repræsentant i den pågældende EU-komité stemmer ja, medmindre europaudvalgets flertal melder kontra.

”Uacceptabel fremgangsmåde”
– Jeg vil godt formelt protestere over denne de facto ikke-eksisterende høringsfrist om et forslag, som potentielt kan være til skade for danske borgeres sundhed, skriver Søren Bo Søndergaard fra Island.

Han ønsker desuden at diskutere sagen på det næste europaudvalgsmøde for at bore i, hvad regeringen har gjort i forhold til denne for ham ”helt uacceptable fremgangsmåde fra EU’s side”.

EU-kommissionen fjernede onsdag 20. september et element i forslaget, men det er ikke udelukket, at den for Danmark væsentlige ændring indsættes igen, fremgår det uspecificeret af sagsfremstillingen.

Tre stramninger
Forslagets tre hovedelementer ifølge politikernotatet:
1) indførelse af regulering af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer med lak og overfladebehandlingsmidler,
2) sænkning af grænseværdien for plast fra 600 mikrogram/kg fødevare til 50 mikrogram/kg fødevare,
3) udvidelse af det gældende forbud mod afsmitning til børn op til tre år.

DTU anbefaler lavere grænseværdier
DTU Fødevareinstituttet anbefaler en grænseværdi på 10 mikrogram/kg fødevare, altså en femtedel af EU-forslaget.

Videre anbefaler DTU en betydelig lavere grænse for det tolerable daglige indtag (TDI) end Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), nemlig 0,7 mikrogram/kg kropsvægt/dag frem for 4,0 mikrogram/kg kropsvægt/dag.

”Regeringen arbejder for, at der i EFSA’s kommende revurdering tages hensyn til de af DTU Fødevareinstituttet rejste bekymringer,” lyder Miljø- og Fødevareministeriets svar.

”Forslaget vurderes generelt at hæve beskyttelsesniveauet i Danmark og i EU,” konkluderer ministeriet. (Dj/230917)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.