Udvalg: Send den rigtige minister

I disse koronavirustider deltager de fleste medlemmer og også ministre i europaudvalgsmøder på fjern afstand via videolink. (Skærmdump)

Europaudvalget efterlyser svar om Covid-19-app

Af Claus Djørup
Frustrationer og fjendtlighed – for at bruge deltageres egne ord – prægede mødet i europaudvalget tirsdag 5. maj, da klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) forelagde dagsordenen for det uformelle teleministerrådsmøde, der blev afviklet senere samme dag som en videokonference.

Dagorden var smitteopsporings-app og digitaliseringens betydning – herunder 5G – for EU’s genopretning.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har en sådan app på bedding, der skal hjælpe med at stoppe smittekæder. Imidlertid er kritikken så udbredt i europaudvalget, at man kan tvivle på, om det forsinkede projekt gennemføres.

Søren Bo Søndergaard (EL) spurgte, om data fra sådanne app’er lander i en fælles EU-lager.

Kim Valentin (V) ønskede dels en forsikring om, at data slettes efter tre-fire uger, dels besked om, hvorvidt app’en ophører automatisk efter denne krise eller den fortsætter med argumentet, at der kan komme en ny krise.

Radikale siger nej
– I ikke rigtig kloge at begynde på en sådan app, erklærede Jens Rohde (R). Det Radikale Venstre siger nej, hvis regeringen ønsker mandat til et sådant projekt.

Hans partifælle Nils Sjøberg (R) opfordrede Dan Jørgensen til afvise kontrol af den enkelte borger med app eller andre overvågningssystemer.

Katarina Ammitzbøll (K) var bekymret over den norske model med central lagring.

Løsgængeren Rasmus Nordqvist udtrykte sin skepsis over for overvågningprojekterne rundt om i Europa: – Det er en glidebane, som man ser i mange lande. Privatlivet er også en god løsning!

Send den minister, som kan svare
Dan Jørgensen afviste eller kunne ikke svare detaljeret på spørgsmål om smittestop-app’en eller EU-planerne for smitteovervågning.

Man skal kende den detaljerede udvikling af den danske app før man tager beslutning om den europæiske, fastslog Dan Jørgensen. Han ville støtte det på ministerrådsmødet, hvis det bliver frivilligt og borgernes privatliv beskyttes.

Udvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) formanede, at udvalget ønsker svar: – Så måtte ministeren have taget sundhedsministeren med: – Det er regeringens valg, hvem man sender til at forelægge sagerne.

– Jeg kommer af venlighed, men jeg forstår ikke af den fjendtlige holdning over ikke at komme redegøre for detaljer om udviklingen af den danske app og forhandlinger mellem partier, svarede Dan Jørgensen og henviste til, at det lå i sundhedsudvalget.

Jens Rohde foreholdtt Dan Jørgensen, at der ikke er tale om, at ministeren udviser en særlige service over for europaudvalget ved at møde op: – Regeringen har mere brug for europaudvalget end omvendt.

Formandslandsreferat
Teleministrene diskuterede Covid-19’s konsekvenser for telekommunikation og den digitale sektor. Det skete under ledelse af den kroatiske infrastrukturminister Oleg Butković med EU-kommissærerne Margrethe Vestager og Thierry Breton som sekundanter.

Presseerklæringen nævner intet om bekymring for overvågning.

”Ministrene drøftede brugen af mobile applikationer og mobilitetsdata til at bekæmpe Covid-19-krisen. De understregede behovet for en koordineret tilgang på EU-niveau og understregede, at kontaktsporing vil være vigtig for gradvis lempelse af foranstaltninger,” hedder det i formandslandets referat.

Margrethe Vestager, som er EU-kommissionens ledende næstformand med ansvar for digitalisering og konkurrence, ser smitte-app på mobiltelefoner som et væsentligt element i overvågning af smittespredning, når samfund genoplukker og grænser åbnes, skriver den Bryssel-baserede nyhedstjeneste Euobserver.

– Uden teknologi vil det blive meget vanskeligt at åbne i den grad, som vi alle ønsker, især fordi nye udbrud kan opstå indtil der er fundet en vaccine, siger Margrethe Vestager.

Forretningsordensudvalget
I det hele taget er europaudvalget med udvalgsformand Eva Kjer Hansen i spidsen utilfreds med flere ministres holdning til at orientere om de uformelle videomøder, som er en mellemting mellem egentlige, besluttende ministerrådsmøder i Bryssel og sammenkomster i formandslandet med overordnede diskussioner, fotosessions og kollegialt samvær.

Folketingets udvalg for forretningsordenen mødes onsdag 6. maj kl. 9.30. Et af punkterne er netop samarbejdet mellem regeringen og europaudvalget. (Dj/060520)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.