Konfrontation om rastepladser

Total dansk afvisning af Violeta Bulc’ påstande om lastbilparkering

Af Claus Djørup
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) og transportkommissær Violeta Bulc – eller deres efterfølgere – tørner sammen ved EU-domstolen i Luxembourg, hvis EU-kommissionen fastholder, at den danske p-pladsrestriktion på 25 timer for lastbiler er i strid med det indre marked.

Tværtom fremmer det overholdelse af kørehviletider, fastslår det danske svar: ”Danmark anerkender ikke, at den tidsbegrænsede parkering krænker friheden til at udveksle tjenesteydelser på transportområdet.”

Der er ikke en nok så lille indrømmelse i Ole Birk Olesens reaktion på den slovenske EU-kommissærs åbningsskrivelse, der er et første retlige skridt mod en indstævning for EU-domstolen.

Lad det være sagt med det samme: Ingen af parterne er så konkrete, at man taler om østeuropæiske chauffører, der venter i dage og uger under kummerlige forhold på en fragt på en af de 90 statslige motorvejsrastepladser.

De taler om principper og undersøgelser, så de sondrer officielt ikke mellem chauffører eller nummerpladers nationalitet. Til gengæld ved chauffører, vognmænd, speditører og politikere, hvad det handler om.

Overfyldte rastepladser
Reglen er nødvendig, fordi der simpelt ikke er plads til langtidsparkerede biler på statens rastepladser på motorvejsnettet, påpeger Ole Birk Olesen. Den formelle vending er ”kapacitetsudfordring på de danske motorvejsrastepladser”.

Den tidsbegrænsede parkering er en generel og objektiv regel, der gælder både danske og udenlandske lastbiler, understreger han. Derfor er reglen ikke udtryk for forskelsbehandling.

Han afviser tillige kommissionens påstande om, at den tidsbegrænsede parkering ikke har et legitimt formål og ikke er underbygget af en officiel undersøgelse.

Vejdirektoratet har forud for indførelsen af 25 timers-reglen gennemført aktiviteter og undersøgelser knyttet til tunge erhvervstransporters anvendelse af rastepladser langs motorvejsnettet, oplyser Ole Birk Olesen.

Det omfatter tælling af udnyttede lastbilparkeringspladser og afdækning af opholdstidsmønstre.

Dertil kommer jævnlige rapporter om uordnede forhold på rastepladserne som følge af chaufførers længerevarende ophold.

Ole Birk Olesen gør opmærksom på, at overfyldte rastepladser betyder, at lastbiler parkeres ulovligt på rastepladserne eller på til- og frakørselsramper til gene og fare for andre trafikanter.

Andre chauffører i kørehvileklemme
Videre har kørende chauffører vanskeligere ved at holde kørehviletider, når de ikke kan finde plads på en rasteplads.

”Den tidsbegrænsede parkering styrker derfor efterlevelsen af køre- og hviletidsreglerne snarere end det modsatte som hævdet af kommissionen,” erklærer Ole Birk Olesen.

I denne forbindelse har EU-domstolen fastslået, at det er ulovligt at afholde det regulære ugentlige hvil på mindst 45 timer i køretøjet, og dette hvil skal holdes uden for førerkabinen på sted med passende toilet- og sovefaciliteter.

Fejlopfattelse
Ole Birk Olesen korrigerer en fejlopfattelse hops kommissionen om, at chauffører hentes og bringes, når de afholder det lange ugehvil på 45 timer andetsteds.

”Der finder i Danmark ikke en praksis sted, hvor chauffører hentes og bringes til og fra motorvejsrastepladserne i forbindelse med afholdelse af det regulære ugentlige hvil.”

Arbejdsgiver skal sørge for natlogi
Den danske regering afviser også, at tidsbegrænsningen er i strid med reglerne for cabotage og international transport.

Der findes der parkeringsmuligheder i tilknytning til transportcentre, kombiterminaler, havne, andre offentlige parkeringspladser, private parkeringspladser, transportvirksomheder, transportkøbere osv.

Ole Birk Olesen river Violeta Bulc og langtursbranchen i næsen, at passende overnatningsforhold er arbejdsgiverens ansvar, når arbejdstageren opererer i et andet land.

”Ikke-hjemhørende chauffører betragtes i EU-retlig forstand som udstationerede, når de opererer i et andet EU-land,” fremhæver han.

P-restriktion i tråd med kørehviletiders formål
Endelig kritiseres kommissionen for at negligere formålet med køre- og hviletidsreglerne, nemlig at sikre chaufførerne ordentlige arbejdsvilkår og forbedre færdselssikkerheden.

”Den danske 25 timer-regel understøtter netop disse formål,” skriver Ole Birk Olesen.

Han henviser til, at EU-kommissionens eget forslag i EU-vejpakken angående kørehvilet begrundes med, at ”reglerne kun delvist har forbedret arbejdsvilkårene for chauffører”.

Ikke en statsopgave
Der er ikke et krav om, at staten sørger for kapacitet, så man kan holde meget lange hvil, mener de fleste ordførere på Christiansborg.

Det synspunkt var også baggrunden for, at ministeriet under forhandlingerne om tidsbegrænsning på rastepladser forelagde muligheden for en begrænsning på tre timer.

Den endte dog på 25 timer, så påkrævede hvil på 24 timer kan holdes ved motorvejen. Den sidste time er til klargøring og igangsætning af lastbilen, da chaufføren overhovedet ikke må arbejde med køretøjer i det døgnlange hvil.

Speditører: Uundværlige udlændinge
Violeta Bulc’ indgriben blev hilst velkommen i foråret hos Danske Speditører, som er arg modstandere af tidsbegrænsningen på 25 timer på motorvejenes rastepladser.

EU-kommissionen har hørt vore bekymringer med hensyn fri bevægelse for varer, tjenesteydelser og personer i det indre marked, sagde adm. dir. Martin Aabak, Danske Speditører (DASP), ved den lejlighed.

– De udenlandske transportarbejderes deltagelse i transportopgaver på dansk jord er et nødvendigt og samfundsgavnligt bidrag til at sikre, at udbud og efterspørgsel på transportområdet kan følges ad, erklærede han. (Dj/260918)

Tidligere artikel: Violeta Bulc varmer op til lastbilstrid om rastepladser

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.