Tyskland holder fast i atomstop nytårsaften trods gaskrise

To grønne ministre: Forlængelse af a-kraft ville betyde lidet for energisikkerhed

Af Claus Djørup
Den tyske regering fastholder, at landets tre sidste fungerende atomkraftværker stoppes nytårsaften trods udsigt til gaskrise næste vinter.

”Efter en afvejning af fordele og risici frarådes en forlængelse af levetiden for de tre tilbageværende atomkraftværker, heller ikke i lyset af den aktuelle gaskrise,” meddeler to ministerier med ministre fra Bündnis 90/Die Grünen.

De har analyseret spørgsmålet, om længere levetider for kernekraftværker kan kompensere for mulige forsyningsflaskehalse næste vinter. De overvejede også forlængelser på flere år.

”En forlængelse af vilkårene vil kun kunne bidrage i meget begrænset omfang til at løse problemet, og det ville være med meget høje økonomiske omkostninger og forfatningsmæssige og sikkerhedsmæssige risici,” hedder det i konklusionen fra økonomi- og miljøministerierne, som ledes af henholdsvis Robert Haback og Steffi Lemke.

De to ministeriers fulde navne er Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)  og Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
 
Mere kul
De to ministre satser på VE-udbygning, opfyldning af gaslagre og kulreserver for at mindske afhængigheden af import fra Rusland.

Regeringen i Berlin forbereder en strategi for energisikkerhed, som formentlig fremlægges til påske midt i næste måned.

Sverige vil derimod bevare sine a-værker og vil finde alternativer til import af uran fra Rusland.

Lageret af brændselstave er tømt
Operatørerne af de tre atomkraftværker, der stadig er i drift, har i 11 år forberedt sig til slukningsdatoen 31.12.2022. På det tidspunkt er brændselselementerne brændt ud, og værkerne har ingen friske brændselselementer liggende, oplyser BMWK og BMVU.

Driften vil kun kunne forlænges med 80 dage ved en såkaldt strækoperation, hvor der produceres mindre strøm her i sommeren 2022.

Samlet set ville der ikke produceres mere elektricitet mellem nu og udgangen af ​​marts 2023. ”Nettoeffekten ville være nul,” lyder konklusionen. (Dj/090322)

www
Undersøgelse af den fortsatte drift af atomkraftværker på grund af Ukraine-krigen (tysk)

Faktablad (F&Q) om BMWK- og BMUV-undersøgelsen ang. debatten om atomkraftværkers levetid (tysk)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.