Tyske investorer i energiudvalget om Nordstream II

Europa risikerer gasunderskud, mener investorerne i Nordstream II

BASF-koncernen: Drop politisk vurdering af russisk gasprojekt

Af Claus Djørup
Den danske regering bør ikke inddrage en politisk vurdering af Nord Stream 2, for det er et rent kommercielt projekt, der vil imødekomme det stigende behov for naturgas, lyder budskabet fra projektets tyske investorer.

Gas- og olieefterforskningsselskabet Wintershall, som et helejet datterselskab i BASF-koncernen, opsøgte energiudvalget torsdag 19. april for at forklare infrastrukturprojektets tekniske, forretningsmæssige og miljømæssige aspekter.

– Som investorer er vi klar over, at nogle aktører gerne vil forsøge at gøre dette til en politisk debat, men Nord Stream 2 er og bliver udelukkende et kommercielt projekt, siger direktør Thilo Wieland, Wintershall.

Unfair lovændring
Han kritiserer den danske lovændring midt i processen, som giver regeringen mulighed for at bedømme og afvise sådanne projekter ud fra en sikkerheds- og udenrigspolitisk vinkel.

– Det er besynderligt for os at kunne konstatere, at danske myndigheder ændrer på reglerne, imens processen allerede er i gang.

– Det er naturligvis ikke vores opgave at kritisere politikere. I al stilfærdighed gør vi blot opmærksom på, at projektet skal vurderes ud fra de lovgivningsmæssige forhold der var gældende, da vi som investorer foretog vores økonomiske beslutninger, fortsætter Thilo Wieland.

Mildere tonefald i Berlin
Både Ukraines præsident Petro Porosjenko og statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte forbundskansler Angela Merkel i sidste uge.

Den ukrainske præsident forlod Berlin 10. april med hendes anerkendelse af, at projektet også har politiske og strategiske aspekter, skriver Euobserver.

To dage senere fik statsminister Lars Løkke Rasmussen, som foretrækker en beslutning på EU-niveau, en tilsvarende blødere tysk melding med sig.

– Vi skal sikre, at Ukraine ikke bliver negativt påvirket af Nord Stream 2, erklærede Angela Merkel ifølge Reuters.

Underskud af naturgas
– Vi koncentrerer os om den tekniske gennemførelse, siger Thilo Wieland adspurgt om en kommentar til den politiske udvikling.

– Europas egen gasproduktion er faldende. Vi forventer et lidt øget behov, men selv med en uændret efterspørgsel skal et stigende forsyningsunderskud fyldes ud. Europa behøver mere gas, og Nord Stream II er et konkurrencedygtigt alternativ, der kan fylde det stigende hul, siger Thilo Wieland.

– Naturgas skal først og fremmest erstatte kul, hvilket straks reducerer CO2-udledningen, anfører han.

NABU-sag
Kort før den endelige tyske godkendelse indgav den tyske naturfredningsforening NABU en klage over Nordstream II den 2. marts. Formålet er at hindre eller forsinke anlæggets påbegyndelse, skriver Ostsee-Zeitung.

Det er også NABU, som fører an mod den faste Femerbæltforbindelse.

– Det er normalt, at alle interessenter tilkendegiver deres bekymringer. Det er en del af godkendelsesproceduren. Det vil blive behørigt analyseret og de nødvendige foranstaltninger vil blive foreslået. Så må vi se, hvad der kommer ud af processen, siger Thilo Wieland.

Han er overbevist om, at Nordstream II bliver godkendt i lighed med Nordstream I.

Udvalgsspørgsmål
Christian Poll (AL) stiller tre udvalgsspørgsmål til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) på baggrund af foretrædet.

De handler om besparelsen på 2 millioner ton CO2, hvilken teknologi er brugt i den besparelse og om det rimelige i lyset af Paris-aftalen at lave den sammenligning.

Fortsat ukrainsk transit
Finland meddelte sin endelige tilladelse 12. april, oplyste Nord Stream 2 AG’s danske talskvinde, Markela Dedopoulos, efter sit foretræde i europaudvalget den 13. april.

Dermed mangler Sverige og Danmark. De øvrige østersølande – Polen, Letland, Litauen og Estland – har kun ret til høringskommentarer.

Hun fremhævede, at investorer fra fem vestlande står for halvdelen af anlægsudgifterne i det Gazprom-ejede projekt: Tyskland, Østrig, Frankrig, Holland og Storbritannien.

– Den tyske regerings position angående Nord Stream 2-projektet og den fremtidige rolle for transit gennem Ukraine har været kendt siden projektets begyndelse i 2015. Nord Stream 2 er et yderligere transportsystem, som ikke søger at erstatte andre muligheder, erklærer Nord Stream 2 AG.

Hun bruger EU’s egne beregninger til at argumentere for, at behovet for importeret gas ikke kan klares med de eksisterende rørledninger. Importbehovet øges på grund af faldende egenproduktion, og Nord Stream 2 kan kun levere godt en tredjedel af det øgede behov.

– Den ukrainske rørledning er med i disse beretninger, så den vil fortsat levere gas, pointerede Markela Dedopoulos.

Endelig gælder den ny danske lov kun territorialfarvandet og ikke den eksklusive økonomiske zone, påpegede hun. Med andre ord kan Danmark ikke forhindre projektet alene, kun fordyre projektet ved at tvinge til en anden ruteføring. (Dj/230418)

Comments are closed.