Tysk el-grænsebom tvinges op

EU-undersøgelse af TenneT’s begrænsning af grøn strøm fra Danmark

Af Claus Djørup
EU-kommissionen åbner en formel undersøgelse af tysk begrænsning af dansk strøm til det tyske marked, oplyser konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Undersøgelsen rettes mod Tysklands største netoperatør, TenneT, som mistænkes for en adfærd, der strider mod konkurrencereglerne med – som Margrethe Vestager siger – risiko for, at tyske forbrugere ikke har fået den billigst mulige strøm via Jyllandsforbindelsen, men har måttet betale en højere pris for tysk strøm.

– Vi har set på det et stykke tid og samarbejder godt med den tyske netoperatør. Vi vil gerne løse sagen, så tyskere kan få gavn af dansk vindmøllestrøm og danske elproducenter kan komme af med deres strøm – især når der er meget af den, siger Margrethe Vestager.

Hun afviste på et pressemøde i København mandag 19. marts, at der er behov for at skærpe EU-reglerne om opdeling (unbundling) af net- og produktionsselskaber i energikoncerner.

Der er ikke lignende aktuelle sager andre steder, hvor begrænsningen sker ved adfærd og ikke er en fysisk kapacitetsgrænse, ræsonnerer konkurrencekommissæren.

Tyskland er i gang med at udvide det tyske højspændingsnet mellem nord og syd, bemærker hun.

TenneT ser kun tekniske og juridiske flaskehalse
TenneT melder indirekte pas til mistanken om ulovlig adfærd.

Samtidig med Margrethe Vestagers meddelelse udsendte TenneT en pressemeddelelse om sit bidrag til at bekæmpe flaskehalse. Transmissionsselskabet undlader at kommentere det konkurrencetlige i EU-kommissionens indledende skridt mod et eventuelt bødeforlæg og en eventuel retssag.

– DG Konkurrence undersøger reguleringen af den grænseoverskridende eltransmission i Europa. Baggrunden er, at transmissionskapaciteterne har nået deres grænse under markedsliberaliseringen. EU-kommissionen undersøger som et eksempel beregningsmetoderne for kapacitet i forbindelserne mellem Tyskland og Vestdanmark, forklarer TenneT.

– I den konstruktive dialog med EU-kommissionen har TenneT udviklet konkrete løsninger, som vil blive præsenteret i dag, hedder det i selskabets pressemeddelelse fra 19. marts.

Det handler bl.a. om at udbygge koordineringen af udveklingen af elektricitet.

TenneT taler videre om at sikre en midlertidig juridisk løsning, indtil ny lovgivning er vedtaget og gennemført for det indre energimarked.

Selskabet understreger, at håndteringen af den jysk-tyske udveksling sker i overensstemmelse med EU’s og nationale regler.

2017-aftale om øget udveksling
Nordiske elproducenter kunne kun udnytte 11 procent af forbindelsen fra Jylland til Tyskland i 2016, oplyste det danske systemansvarsselskab Energinet.dk for et år siden.

Den danske og tyske regering indgik 14. marts 2017 en aftale om, at der skal stilles et stigende minimumsniveau af kapacitet til rådighed for handel med strøm mellem Jylland og Tyskland.

Den gennemsnitlige handelskapacitet øges i aftalen fra 200 MW i 2016 til 400 i 2017, 700 MW i år, 900 MW i første kvartal næste år og 1000 MW resten af 2019 for at ende på 1100 MW i 2020.

Den jysk-tyske forbindelse er dimensioneret til 1780 Mega Watt. (Dj/200318)

www Artikel i Ingeniøren/net

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.