Tyrkiet kan straffes på støtte i næste budgetperiode

Bistand til kandidatlande lægges om til stok-og-gulerod

Af Claus Djørup
Ansøgerlandene skal gøre sig fortjent til støtte, og det gælder især Tyrkiet.

EU-systemet er i gang med EU-kommissionens forslag om førtiltrædelsesbistand for den næste syvårige budgetperiode 2021-2027.

Det konkrete forordningsforslag gælder ikke beløb, som fastsættes senere i de egentlige budgetforhandlinger, men alene fordelingskriterier og fokusområder, der ændres fra landeramme til fordeling på fem sektorer efter ansøgning.

Med andre ord fjernes automatikken. Der bliver ikke længere øremærkede midler til de enkelte kandidatlande. Der kan skrues op og ned – helt ned – for midler alt efter (manglende) efterlevelse af EU-standarder.

De omfattede lande er Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Udsigtsløse forhandlinger med Tyrkiet
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) talte om stok og gulerod ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 1. marts.

For at blive i billedet er der mest stok og spark til Tyrkiet, som den danske regering ikke betragter som reel kandidat til EU-medlemskab.

-Den ny tilgang betyder, at det bliver muligt at tildele mindre bistand til et land som Tyrkiet, der har forladt reformvejen og som bevæger sig væk fra Europa og EU, erklærede Anders Samuelsen.

– EU-optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er udsigtsløse og forhandlingerne bør stoppes helt i lyset af den negative udvikling i landet, fortsatte Anders Samuelsen.

Ja fra syv partier, nej fra DF og EL
Claus Kvist Hansen (DF) opfordrede til at smide Tyrkiet af holdet, mens man opstiller nye spilleregler.

Dansk Folkeparti voterede nej tillige med Enhedslisten til primomandatet, mens de øvrige syv partier nikkede ja.

Søren Bo Søndergaard (EL) hæftede sig ved, at forsvar og sikkerhed indgår i kriterierne, hvilket ifølge Enhedslisten betyder accept af Tyrkiets sikkerhedspolitiske interesser bl.a. versus kurdere og flygtninge i Syrien.

Kontoen for kandidatlande er et sted, hvor der kan spares efter Storbritanniens udtræden, bekræftede Anders Samuelsen over for Jan E. Jørgensen (V).

De fem sektorer, som kandidatlande skal koncentrere sig om:
(1) retsstatsprincipper, sikkerhed og migration
(2) god regeringsførelse og strukturelle reformer
(3) territorialt og grænseoverskridende samarbejde
(4) EU-politikker og mellemfolkelige forbindelser
(5) investeringer i vækst og beskæftigelse

EP-udvalg: Stop optagelsesforhandlinger
EU-parlamentets udenrigsudvalg (AFET) opfordrer de endnu 28 medlemslande i ministerrådet til at suspendere optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet på baggrund af negativ udvikling på flere områder ikke mindst korruption.

Den største gruppe i EU-parlamentet, EPP, ønsker relationen til Tyrkiet ændret fra optagelse til partnerskab, skrev EPP’s tyrkietordfører Renate Sommer (CDU) i en pressemeddelelse den 20. februar.

Uacceptabelt, lød den officielle reaktion hos udenrigsministeriet i Ankara. Reuters tilføjede, at præsident Tayyip Erdogan i oktober sagde, at han ville lægge fortsatte forhandlinger med EU ud til folkeafstemning.

DF-nej til alle mandater
Dansk Folkeparti sagde nej til samtlige forelagte mandater fredag 1. marts.

De to andre gjaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) mandat angående genbrug af spildevand og justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandat til e-bevisdirektivforslaget. I den sidste sag sagde Enhedslisten og Alternativet tillige nej. (Dj/030319)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.