Tværpolitisk EP-gruppe for finsk cabotageloft

Det finske loft på 10 cabotageture i løbet af tre måneder er på dagsornen i Nord og Vesteuropa for at imødegå systematisk cabotage. Foto: Fagressebureauet

EU-parlamentets cabotage-strammere mødes med Siim Kallas

Af Claus Djørup
Over halvdelen af de hollandske chauffører ser ikke en fremtid i transportbranchen, medmindre der sker en kraftig indsats mod ulovligheder og social dumping. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget online mellem 2. april og 10. maj i år.

Den hollandske undersøgelse indgår i det materiale om situationen i transportbranchen, som EU-parlamentsmedlem Ole Christensen (S) og ni parlamentskolleger i en tværpolitisk gruppe fremlægger for transportkommissær Siim Kallas i næste uge i Strasbourg. Mødet er en opfølgning på et tilsvarende møde den 5. marts.

De 10 parlamentarikere medbringer tillige en ønskeliste med 11 konkrete forslag, der kan gennemføres på EU-niveau.

Øverst står en stramning af reglerne for cabotage (fragtkørsel i et andet land) med stramning af definitionen af tre ture på en uge. Videre foreslås et finsk loft på 10 cabotageture i løbet af tre måneder for at imødegå systematisk cabotage.

De 10 EU-parlamentarikere foreslår tillige kædeansvar, registrering af cabotagebiler i det nye europæiske register ERRU og håndhævelse af forbuddet mod kilometerbetaling.

Sidst med ikke mindst ønsker de sikre rastepladser og gode sanitetsforhold for langturschauffører. Finansieringen skal hentes i fonden til infrastruktur.

Chauffører bløder job
– Der er mere arbejde forude, og Kallas skal vide, hvad der er brug for. Der er ingen tvivl om, at chauffører i EU står over for store udfordringer. Det viser erfaringer fra Danmark, hvor 8000 chaufførjob fra 2008 til 2010 er gået tabt samt en nylig undersøgelse fra Holland, der viser de samme tendenser, erklærer Ole Christensen i en pressekommentar.

Hans ni fæller i den tværpolitiske gruppe kommer fra alle partigrupper i EU-parlamentet, om end de borgerlige er underrepræsenteret i forhold til parlamentets sammensætning. Der er tre hollændere, to østrigere, en polak, en luxembourger, en tysker og en franskmand.

Kallas udskyder liberalisering
I sidste måned opgave transportkommissær Siim Kallas en decideret liberalisering på denne side af efteråret 2014, når der udnævnes en ny EU-kommission.

Valget til EU-parlamentet i slutningen af maj 2014 vil også indvirke på det politiske arbejde i Bryssel. I stedet vil han lægge vægt på håndhævelse af de eksisterende regler inklusive social dumping.

Danske stramninger er iværksat
Herhjemme er transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i begreb med stramninger og effektivere håndhævelse ved bl.a. at udelukke tomkørsel fra definitionen af cabotage fra 1. september.

Han er positiv over for de finske stramninger, men afventer deres eventuelle godkendelse hos EU-kommissionen.

– Jeg vil gerne have skrappere regler på cabotageområdet, men jeg vil ikke gå enegang i forhold til EU. Vi følger dialogen mellem kommissionen og Finland, og jeg vil gerne støtte Finland i forhold til argumentationen. Det må vi se hvad der kommer ud af i de kommende måneder, udtalte Henrik Dam Kristensen til Transportmagasinet i forbindelse med cabotageudvalgets rapport i sidste måned. (Dj/290613)

Comments are closed.