Tværnationale skatteakrobater får kortere snor

Kristian Jensen: Lækagesagerne som ‘Panama Papers’ har tydeliggjort skatterådgivernes rolle i skatteunddragelse. Foto: Fagpressen.eu

Enighed i København og Bryssel om skatterådgiveres indberetningspligt

Af Claus Djørup
Finansminister Kristian Jensen (V) fik hele europaudvalgets opbakning mandag 12. marts til sin forhandlingsposition angående indberetningspligt i forbindelse med grænseoverskridende skattearrangementer – aggressiv skatteplanlægning.

Dermed kan man forvente, at et kommende lovforslag om skatterådgiveres indberetningspligt vil nyde lige så stor opbakning i folketingssalen.

Dagen efter – tirsdag 13. marts – blev EU’s finans- og økonomiministre (økofin) enige om den endelige udgave af direktivforslaget. Reglerne træder i kraft 1. juli 2020, og direktivet skal omsættes i medlemslandenes lovgivning senest i slutningen af 2019.

Listen over forhold, der skal udløse skatterådgivere, revisorer og advokaters mistanke om unddragelse, er lang som en fagpresseartikel (se oversigten forneden).

– Forslaget trækker på erfaringer fra lækagesagerne som f.eks. ‘Panama Papers’, der har tydeliggjort skatterådgivernes rolle i skatteunddragelse. Forslaget er også fuldt ud på linje med folketingets aftale fra 17. maj 2017 om styrket indsats mod skattely, erklærede Kristian Jensen i europaudvalget.

Danmark har ikke iværksat nationale tiltag på området, men sidste års skattelyaftale indeholder øget fokus på skatterådgiveres ansvar og muligheden for at indføre en indberetningspligt for skatterådgivere, fremgår det af politikernotatet.

Selvfølgelig generende for nogen
– Nogen vil synes, at det er generende, når man laver en indberetningspligt, fordi det giver administrativt besvær, og man har ikke samme muligheder for at agere lige så frit, svarede Kristian Jensen, da Peter Hummelgaard Thomsen (S) bad om en kommentar til erhvervskritik af bl.a. uklarheder.

– Så er der nogen, der synes det er besværligt, fordi man bliver opmærksom på deres rådgivning, der har været målrettet at undgå at betale skat, som lovgivningen foreskriver. Derfor tager jeg det for en gangs skyld lidt afslappet på kritikken fra organisationerne, fortsatte finansministeren.

Han ønsker dog ikke at pålægge almindelig rådgivning større byrder med indberetninger end nødvendigt.

OECD-anbefaling
Den endelige udformning er endnu ikke tilgængelig. Ved forelæggelsen 12. marts var det stadig til diskussion, hvor lave et lands skattesatser skal være for at udløse automatisk pligt til at indberette mulig skatteflugt.

Det seneste initiativ i bekæmpelse af skatteunddragelse er anbefaling nr. 12 i OECD og G20’s initiativer mod selskabsskattesatsspekulation og udhuling af skattebaser kaldet BEPS ((Base Erosion and Profit Shifting).

Store dele af BEPS-anbefalingerne er vedtaget i EU med bl.a. skatteundgåelsesdirektivet af 20. juni 2016.

Ifølge Finansministeriets politikernotat vedrører BEPS nr. 12 ”en rammemodel for en tidlig oplysningspligt for visse grænseoverskridende skatteordninger”.

Der oprettes en central database til kvartalsvis udveksling af OECD-landenes oplysninger om skadelige skattekonstruktioner og skatteunddragere. Den første udveksling skal foregå 31. oktober 2020.

EP-udvalg om økonomisk kriminalitet

EU-parlamentet gav 1. marts grønt lys til indberetningspligten for finansielle mellemmænd, oplyser EP’s pressetjeneste. Stemmetallene var 541 for, 33 imod og 61 blanke.

Samtidig oprettede EP et særligt, midlertidigt udvalg med 45 medlemmer herunder Jeppe Kofod (S), der over 12 måneder skal undersøge, hvordan man på EU-plan kan bekæmpe økonomisk kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse.

Det nye udvalg ”TAX 3” skal bygge videre på arbejdet i tidligere udvalg som TAXE 1, TAXE 2 og PANA. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformænd og ordførere den 22. marts. (Dj/140318)


www
Politikernotatet
Skattelyaftalen 17. maj 2017
Afslutningen af forhandlingerne i november 2016 om selskabsskatteunddragelseskonventionen BEPS
Folketingsnote fra juli 2016 om OECD’s BEPS-handleplan mod aggressiv skatteplanlægning
TAX 3

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.