Turistlande kæmper for indtægter fra mobiltelefoni

Nordeuropa presser for lavere engrospriser for udlandsopkald

Af Claus Djørup
EU-regulering har udvirket et fald på 90 procent i forbrugerprisen for roaming, dvs. telefonopkald fra andre EU-lande under rejser. Der er mere at hente for at nå målet om ens priser hjemme og ude.

– Det betyder ikke, at vi er i mål. Særligt for data er prisen stadig for høj. Regeringen ønsker så meget fri roaming som muligt, erklærede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), da han fredag 28. oktober fik enstemmig opbakning i europaudvalget til to forhandlingsmandater vedrørende „Roam Like at Home“.

En times fjernsyn på mobiltelefonen kan koste flere hundrede kroner under en rejse, anførte Lilleholt.

Nord-syd
Den indledende forpostfægtning i Bryssel viser en tydelig nord-syd opdeling, konstaterer forsyningsministeriet i politikernotatet.

„De lande, der en stor indgående roamingtrafik og dermed sælger en stor mængde roamingtrafik, ønsker at bibeholde de nuværende engrosprislofter, mens de lande, som har en stor udgående roamingtrafik og dermed køber en stor mængde roamingtrafik, ønsker en nedsættelse af engrosprislofterne,“ lyder analysen i al sin enkelthed.

Sagt med Lars Chr. Lilleholts ord er udfordringen, at flere danskere rejser til Spanien, Italien og Grækenland end omvendt.

Danmark indgår i en nordalliance med 11 lande – Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Belgien, Holland, Polen, Rumænien, Slovenien og Storbritannien, der udgør et blokerende mindretal.

Sydalliancen, der ønsker højere engrosprislofter, udgør ligeledes et blokerende mindretal. De omfatter store turistdestinationer som Spanien, Italien og Grækenland.

Mandat I om engrospriser
Det ene forslag er en forordning om maksimale engrospriser lægger op til at sænke de priser, som europæiske mobilselskaber må kræve af hinanden, når deres kunder bruger mobiltelefon og netopkobling i et andet EU-land.

EU-kommissionens forslag sænker engrosprisloftet til 29 øre per minut for tale, 7 øre per sms og 6 øre/MB for data.

I sommer blev prislofterne sænket henholdsvis 37 øre, 14 øre og 37 øre. For fem år siden var de maksimale engrospriser henholdsvis 134 øre/minut, 29 øre/sms og 372 øre/MB.

Mandat II om detailpriser
Det andet forslag drejer sig om komitologisk vedtagelse den 23. november af en retsakt, der beskytter teleselskaber mod forbrugeres misbrug af permanent roaming til nationale priser.

Roaming gælder kun periodiske rejser og kan belægges med et lille roamingtillæg, hvis roamingen overstiger det rimelige.

Lars Chr. Lilleholt er imod mængde- eller periodebegrænsninger, men vil dog ikke stå i vejen for det.

Langt fra trussel om højere indenlandske takster
Kenneth Kristensen Berth (DF) frygter, at ambitionen om Europa som ét prisområde kan skabe et prispres i opadgående retning i form af dyrere indenlandsk mobiltelefoni.

– Der er et stykke vej endnu, inden vi får ens mobiltakster i hele EU. I første gang arbejder regeringen for så lave takster som muligt, svarede Lars Chr. Lilleholt.

Storbritannien vil også omfattes af roamingprislofter tillige med EØS-landene, bekræftede forsyningsministeren. (Dj/301016)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.