Transportforelæggelse i affolket udvalg

Mandat til fremrykning af klimavenligere lastbiler og tre økofinmandater til investeringsprogram, finanstilsyn og hvidvask

Af Claus Djørup
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) sad over for ene tomme stole under forelæggelsen af sin forhandlingsposition til et forslag om aerodynamiske lastbiler.

Ét udvalgsmedlem deltog i mødet fredag eftermiddag 18. januar, nemlig Peter Hummelgaard Thomsen (S) i formandsstolen ved siden af ministeren i det korte møde på godt fire minutter til ære for referenten og kameraet.

Alle partier bakkede op om mandatet. Det gør et parti per definition, medmindre man udtrykkeligt melder nej.

Det kontroversielle ved forslaget ligger i, at der i sin tid overhovedet er vedtaget en tre års udsættelse af regler, der gavner udformning af lastbiler, som giver mindre dieselforbrug og bedre udsyn, dvs. mindre CO2, NOx og partikler samt færre højresvingsulykker.

EU’s lastbildirektiv står i dag i vejen, når en lastbil bliver længere end det tilladte maksimum på grund af længere førerhus. Moratoriet på tre år blev i sin tid vedtaget på foranledning af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Begrundelsen var hensyn til små producenter, og det holder nogle lande stadig fast i, fremgår det af politikernotatet.

EU-landenes ambassadørforsamling – Coreper – mødes 25. januar om at tillade en halv meter længere førerhuse.

Tre finansmandater
Finansminister Kristian Jensen (V) fik tre mandater i hus om formiddagen i vekslende mindretalskombinationer. Sagerne er på finansministrenes rådsmøde (økofin) den 22. januar

InvestEU-programmet fik nej fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF og ja fra de øvrige seks partier.

Revision af forordningerne vedr. finanstilsyn og hvidvaskdirektivet fik nej fra DF.

Tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber fik nej fra Enhedslisten.

To andre forslag på økofins dagsorden er to forslag om finansielle benchmarks knyttet til CO2-udledning og oplysningskrav til finansielle virksomheder vedrørende bæredygtighed.

Det politologiske facit efter de fire mandatgivninger er to gange nej fra både Dansk Folkeparti og Enhedslisten samt et enkelt fra SF. (Dj/190119)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.