Transportbranchen hiver i ministre om chaufførdirektiv

Erhvervsorganisationer dumper idé om chaufførdirektiv

Af Claus Djørup
Vognmandsorganisationen ITD med hovedkontor i Padborg står ret alene i transportbranchen med forslaget om et egentligt chaufførdirektiv.

Dansk Erhverv og DI udtrykker betænkelighed over for dette i et fælles brev til henholdsvis transportminister Henrik Dam Kristensen (S) og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), oplyser DTL, som selv har fulgt op med støtteerklæringer til de to organisationer.

3F’s transportgruppe har skrevet en tilsvarende advarsel til Mette Frederiksen.

Tanken om et chaufførdirektiv indgår i diskussionen om social dumping og cabotage, hvor DTL og 3F danner fælles front mod ITD.

CABOTAGEUDVALGETS RAPPORT
Henrik Dam Kristensen har chaufførdirektivet med som et 14 punkter, der skal følges hurtigt op på efter cabotageudvalgets rapport den 21. maj.

– Man kunne overveje at lave et egentligt chaufførdirektiv, for chaufførerne falder ved siden af stolen i alle værn for lønmodtagere, udtalte Henrik Dam Kristensen til Transportmagasinet om forslaget.

I første omgang skal det afdækkes senest til oktober, om og i givet fald hvordan man kan sikre chauffører, der kører grænseoverskridende transporter.

Afklaringen skal ske i dialog med brancheorganisationerne, men de fleste melder altså fra. Modstanden kan koges ned til, at man ikke har tillid til, at et sådant direktiv ikke vil gribe ind i den danske model.

LØNDUMPING INDPAKKET I CELLOFAN
Det drejer sig bl.a. om minimumsstandarder for ansættelsesforhold, diæter og pensionsforhold. Det kan nemt føre til lovbestemte minimumslønninger, frygter 3F-transportgruppens formand, Jan Villadsen.

– Desværre har sådanne minimumsdirektiver det med at blive maksimumdirektiver, og de er i klar modstrid med den måde, vi fastsætter løn og arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked, konkluderer Jan Villadsen i sit brev til de to ministre.

SPILLEREGLER FOR CHAUFFØRER OG VOGNMÆND I INTERNATIONAL TRANSPORT
ITD’s adm. dir. Jacob Chr. Nielsen mener, at udstationeringsdirektivet kan være model for et chaufførdirektiv, men det skal ikke være med udgangspunkt i værtslandet, for det skifter med timers mellemrum for en almindelig eksportchauffør.

– Chaufførjobbet reguleres af forskellige EU-regler, som ikke tager højde for de særlige forhold i transporterhvervet. En typisk eksportchauffør kan sagtens arbejde i flere lande inden for et døgn. Derfor foreslår ITD, at chauffører, der udfører arbejde i andre EU-lande end deres hjemland, omfattes af et samlet og målrettet EU-regelsæt, har Jacob Chr. Nielsen udtalt til Transportmagasinet.

ITD lægger op til, at chaufføren altid medbringer dokumentation for, at han er dækket af en social sikringsordning i bopælslandet.

En anden idé er, at vognmanden skal tegne en obligatorisk syge-, retshjælps- og advokatforsikring for chaufføren.

Videre kunne chaufførdirektivet indeholde et krav om ansættelseskontrakt på mindst to sprog (engelsk og bopælslandets sprog). Endelig foreslår ITD, at chaufføren skal have ret til skattefrie diæter til dækning af udgifter i de lande, som chaufføren udfører sit arbejde i.

VENSTREFLØJ DELT MELLEM BEGEJSTRING OG SKRÆK
Trafikordfører Jonas Dahl (SF) synes, at ideen er så god, at han har foreslået, at trafikudvalget tog til Bryssel og fremlagde ideen i løbet af efteråret.

– Uha, uha, lød det derimod fra trafikordfører Henning Hyllested (EL).

– ITD’s forslag vil ikke hjælpe mod social dumping. Det fjerner ikke lønkonkurrencen mellem chauffører fra de gamle, vestlige EU-lande og østchauffører. ITD vil endog have, at vi via vores skattesystem skal give dem et tilskud (skattefri diæter), så de kan bedre kan få råd til at leve her i landet til den lusede løn, de får, erklærede Henning Hyllested. (Dj/040713)

Comments are closed.