Toldregel tvinger lastbiler til omvej

Grænsestationen på Østhavnsvej i Århus – mellemstation fra Vejle til Hamborg via Padborg. Foto: Fagpressen.eu

Reglen om nærmeste toldkammer tages op i EU’s revision af toldkodeks

Af Claus Djørup /Transportmagasinet
En forsendelse fra et toldoplag i Vejle skal op til toldstedet i Århus, inden chaufføren kan vende køleren mod syd og køre til havnen i Hamborg, hvorfra pallen med 100 kg varer afskibes til et land uden for EU.

Hov, der er jo et toldsted i Padborg? Hvad så! Reglen siger, at varer skal fremvises ved det kilometermæssigt nærmeste toldsted, når de fjernes fra et toldlager for at blive eksporteret ud af EU (fraføres toldoplaget).

Det lyder som en molbohistorie, at lastbilen tvinges omkring Århus, fordi afstanden til toldstedet i Padborg er 38 km længere fra afsenderen.

– Man bruger en masse ressourcer ved at køre nordpå, inden man må køre sydpå, siger toldspeditør Jytte Philipsen Jacobsen hos Fairtrans i Kliplev. Hun fortæller om eksemplet, der koster en omvej på 142 km på E45 og en ekstra omkostning på 1200-1500 kroner.

Tilføj “på ruten”
EU indfører et nyt toldkodeks næste år. Jytte Jacobsen har en opfordring til skattepolitikerne herhjemme og i de øvrige EU-lande: Reglen skal ændres til “nærmeste toldsted på ruten”.

– Man kan håbe, at man bruger fornuften og kan køre til det mest naturlige toldsted. Vi har været med til at skabe lovgivningen, ergo må vi ændre lovgivningen, når den er tåbelig, siger Jytte Jacobsen.

Ugrønt
– Hvordan vil du være konkurrencedygtig og skabe vækst, når vi skal bruge ekstra ressourcer og penge på at køre et sted hen, der egentligt ikke er nødvendigt. Vore kunder vil også godt profileres med en grøn linje, og det hænger ikke sammen med den omvej, siger Jytte Jacobsen.

– Jeg ønsker en dialog mellem branchen og SKAT eller SKAT med EU for at få det ændret. Jeg tror også, at mange ved SKAT gerne vil have det ændret. SKAT’s medarbejdere gør det ikke for at chikanere os, for de følger lovgivningen, slutter Jytte Jacobsen.

Halvvejspunktet på de 177 km mellem Århus og Padborg ligger nord for Kolding. “Nærmeste toldsted” gælder eksempelvis også fragter fra Herning, der i lignende situationer skal omkring Århus, selv om turen går over landegrænsen.

Det nye kodeks skal indføres gradvis fra maj 2016 til til udgangen af 2020.

Forhandler stadig i EU
Skatteminister Karsten Lauritzens (V) væbner i folketingsgruppen, skatteordfører Louise Schack Elholm (V), hæfter sig ved, at det sidste punktum i det nye toldkodeks først sættes i november.

– Det virker helt hen i vejret at køre en omvej omkring Århus for at komme sydpå. Vi arbejder for et mere realistisk og fleksibelt kodeks, siger Louise Elholm.

Arbejdet ledes af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som er formand for regeringens EU-implementeringsudvalg. Dets opgave er at sikre en virksomhedsvenlig gennemførelse af EU-lovgivning.

Indfases frem til 2021

Et toldlager er et område, hvor varen kan ligge toldfrit. Varen fortoldes først, når den forlader lageret. Importerede varer, der reeksporteres til tredielande, kan på den måde undgå fortoldning, men skal som sagt omkring det geografisk nærmeste toldsted og have stemplet dokumenterne. (Dj/230815)

Den oprindelige artikel er bragt i Transportmagasinet nr. 14/2015

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.