To udenrigsministre advarer hinanden

Péter Szijjártó advarer alle mod FN’s migrationspagt, Anders Samuelsen formaner Ungarn om at overholde retsstatsprincipper. Foto: Fagpressen.eu

Anders Samuelsen til ungarsk kollega: Overhold EU’s værdier!

Af Claus Djørup
Uenige om rets- og demokratiprincipper og enige om handel og Brexit.

Ungarns udenrigs- og handelsminister, Péter Szijjártó (Fidesz), og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) sluttede deres møde fredag 23. november i Eigtveds Pakhus med et kort pressemøde, hvor de positive formuleringer nok kaster større omtale af sig i Ungarn end i Danmark.

Den ungarske topminister forlod Udenrigsministeriet med en dansk opfordring til at løse problemerne med retsstatsprincipper, som er rejst af EU.

– Det er vigtigt også at diskutere spørgsmål, hvor vi er uenige. Det bekymrer Danmark, at man ikke har løst problemerne omkring ‘rule of law’ og særligt restriktionerne på NGO’er og internationale universiteter, som er rejst af EU-kommissionen, sagde Anders Samuelsen.

Péter Szijjártó undlod at kommentere EU-kommissionens artikel 7-sag.

Brexit og ydre grænser
Til gengæld deler de to eksportorienterede ministre holdning til frihandel, forholdet til Storbritannien efter Brexit og ikke mindst behovet for at beskytte EU’s ydre grænser.

Endelig er Anders Samuelsen taknemmelig for Ungarns støtte i Iran-sagen.

– Vi deler vurderinger af mange aspekter om EU’s fremtid, kvitterede Péter Szijjártó.

– Vi skal sikre det tættest mulige samarbejde mellem EU og Storbritannien hvad angår økonomi, handel og sikkerhed, fortsatte han.

FN’s migrationspagt
Ungarn underskriver ikke FN’s migrationspagt ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” på FN-topmødet i næste måned i Marrakesh. Parentetisk bemærket kræver Dansk Folkeparti det samme.

– Det er et farligt dokument, som vil tilskynde til yderligere migrationsstrømme, som strider mod både verdens og Europas interesser, erklærede Péter Szijjártó.

Derefter fremhævede han Ungarns 5 % vækst og tilstedeværelsen af 150 danske virksomheder, som beskæftiger 15.000 ungarere, bl.a. Lego, Grundfos og Coloplast som hjælper Ungarns transformation til moderne teknologisk økonomi.

– De danske virksomheder i Ungarn nyder godt af de laveste skattesatser i Europa, indskød den ungarske minister.

Spørgeskema om familieværdier og mod EU-indvandring
Fidesz-regeringen har en særlig form for holdningsundersøgelser kaldet ‘national konsultation’, hvor borgerne kan udfylde et spørgeskema. Typisk handler det om spørgsmål, der vendes mod EU.

Spørgsmålene er formuleret, så ministerpræsident Viktor Orbán (Fidesz) uundgåelig får de ønskede svar. Man ledes den for Fidesz rigtige vej af positive, nationalistiske vendinger, mens de uønskede alternativer udtrykkes afskrækkende.

Det gælder også den seneste nationale konsultation med 10 familiepolitiske spørgsmål, der lægger op til økonomisk støtte til større børnefamilier med hjemmegående mødre.

Optakten til spørgsmålene er ifølge The Budapest Business Journal en informationsboks om regeringens holdning til hvert enkelt spørgsmål.

Det første spørgsmål lyder: Er De enig i, at nedgangen i befolkningstallet ikke skal afhjælpes ved indvandring, men med større støtte til familier?

Her siger regeringen, at eurokrater ønsker at opveje lave fødselstal gennem indvandring og et EU-agentur for immigration.

Det næstsidste spørgsmål lyder: Er de enig i sætningen, at børn har ret til at have en mor og en far?

Borgerinddragelse på ungarsk
Offentligheden får kun en lapidarisk besked om resultatet, men ingen detaljer om svarprocent og fordeling på ja og nej.

Sådan bliver det også denne gang, kan man forstå på Péter Szijjártó om den aktuelle spørgeskemaundersøgelse, som har frist den 21. december.

Fagpressebureauet: Vil De forbedre kommunikationen denne gang?

– Jeg forstår ikke, hvorfor De kritiserer det, fordi vi gennemfører folkets vilje, som er udtrykt gennem de nationale konsultationer, svarer Péter Szijjártó.

– Nationale konsultationer er en integreret del af vores politik, hvor vi rækker ud til folket i store spørgsmål. Meget få europæiske lande gør dette. Vi sender et brev til alle ungarske borgere med stemmeret, der kan svare på disse væsentlige spørgsmål.

– Vi har altid offentliggjort antal deltagere og resultatet. Vi kan ikke offentliggøre, hvem der deltager, for det er en sag om persondatabeskyttelse.

– Da vi eksempelvis lavede vores ny forfatning, lancerede vi en national konsultation, og det blev grundlaget for ændringer i forfatningen.

– Denne gang (om familieværdier, red.) vil vi også forberede den nødvendinge lovgivning i overensstemmelse med folkets vilje, som udtrykkes i den nationale konsultation, siger Péter Szijjártó.

Han tilføjer, at forfatningen allerede fastslår, at et ægteskab kun kan indgås mellem en kvinde og en mand.

– Vi forventer, at alle (lande, red.) respektere det, ligesom vi respekterer andre landes nationale lovgivning, slutter Péter Szijjártó. (Dj/241118)

Redaktionel note: Ucertificeret egen oversættelse fra engelsk til dansk.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.