To fiskerimandater

Esben Lunde Larsen: Intet pulstrawl nord for 55° N. Foto: Fagpressen.eu

Esben Lunde Larsen vil holde strømtrawl ude af danske farvande

Af Claus Djørup
Efter godt to en halv times åbent ministerstorm i miljø- og fødevareudvalget om kvotekonger blev dagens praktiske fiskeripolitik klaret på under en halv time i europaudvalget.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fik i europaudvalget fredag 31. marts opbakning fra alle bortset Enhedslisten til to forhandlingsmandater angående beskyttelse af havøkosystemer og en flerårig bestandsplan, der forhandles på landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet 3. april i Bryssel.

Med lidt flere ord drejer det sig om 1) regionalisering af bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger og 2) en flerårig plan for demersale bestande (torsk, kuller, rødspætte, sej, tunge, hvilling, jomfruhummer) i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande.

Regeringen er principielt imod det elektrificerede fiskeri med pulstrawl, som anvendes af især hollændere i stedet for bom- eller bundtrawl. Den danske skepsis skyldes bekymring for, at andre arter og levende organismer skades.

Esben Lunde Larsen vil acceptere en begrænsning til syd for 55 grader nordlig bredde i Nordsøen, dvs. syd for Rømø, hvorved han fik halet Alternativet indenbords bag mandatet.

Derimod er fødevareministeren ikke bekymret for fysisk og kemisk bearbejdning om bord på fiskeskibe, da en stor del vil være i relation til ensilagearbejdet med fisk.

Danmark står alene med to ønsker
Esben Lunde Larsen har mandat til at lægge afgørende vægt (det er europaudvalgssprog for at kunne stemme nej) på tilstrækkelig fleksibilitet til kvotefastsættelsen for databegrænsede bestande, hvor der ses en positiv bestandsudvikling som f.eks. torsk i Kattegat.

Han står alene i ministerrådet for ønsket om mere fleksibilitet i fiskerimulighederne, der skal sikre sammenhæng mellem mål og midler i de særlige foranstaltninger til beskyttelse af de omfattede bestande, der bør baseres på videnskabelig rådgivning.

– Det er der desværre ikke opbakning til fra andre medlemslande eller kommissionen, men forhåbentlig bliver der fundet et bedre kompromis i forhandlingerne med EU-parlamentet, sagde Esben Lunde Larsen.

Esben Lunde Larsen ser heller ikke vilje hos de andre lande til at ophæve mindstemålene. De bør afskaffes, efter at alle fangster skal bringes i land (udsmidsforbud), fordi der ikke er fare for at fiskere går efter små fisk:

– Fiskerne har et klart incitament til at fange de store fisk, som giver den bedste pris. Derfor er der heller ikke særlig risiko for, at der vil opstå målrettet fiskeri efter små fisk. (Dj/010417)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.