To energimandater til topmøde

Belgieren har verdens femte største økologiske fodaftryk i WWF-indekset kun overgået af Kuwait, Qatar, Forenede Arabiske Emirater og Danmark. Foto: Fagpressen.eu

Slutforhandlinger før topmødet om 2030-mål for energi/klima

Af Claus Djørup
Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) sikrede sig fredag (10. oktober) flertal i europaudvalget for to forhandlingsmandater om energieffektivitet og forsyningssikkerhed, der er hovedemner på EU-topmødet 23.-24. oktober om 2030-mål.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagde nej til begge mandater, mens Enhedslisten nikkede ja sammen med de fem EU-positive partier.

Før og på EU-topmødet 23.-24. oktober vil Rasmus Helveg Petersen og statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) arbejde for en 2030-pakke med tre bindende EU-mål:
1) CO2-reduktion på mindst 40 procent,
2) VE-andel på 30 procent og
3) energibesparelser på mindst 30 procent i forhold til det beregnede energiforbrug i 2030.

Stop for nye kulkraftværker
Regeringen prøver at dæmme op for investeringer i anlæg såsom kulfyrede kraftværker, der ikke passer ind i EU’s langsigtede klima- og energipolitik.

Videre skal der turbo på de 31 såkaldte kritiske energiinfrastrukturprojekter, der ikke mindst omfatter gasprojekter i østeuropæiske medlemslande.

Forhandlingssituationen tyder på, at kvoter omfordeles især til lavindkomstlande, oplyste Rasmus Helveg Petersen i europaudvalget. Derimod skal målet om energieffektivitet ikke byrdefordeles.

Fiskerimandat
Alle otte partier støttede dagens tredie mandat til fødevareminister Dan Jørgensen om lavere fiskekvoter i Østersøen. (Dj/131014)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.