Terrorforebyggelse vædrer grundloven


Kan EU påtvinge Danmark et grundlovsbrud? Det er i øjeblikket situationen i forhandlingerne om forslaget om forebyggelse af terroraktiviteter. Søren Pape Poulsen og Julian King forsøger at undgå en kollision mellem en kommende forordning og den danske forfatning. Foto: Fagpressen.eu

”Det bliver ikke Danmark, som kommer til at ændre sin grundlov”

Af Claus Djørup
EU-systemet har vist efterhånden lært at respektere og frygte den tyske forfatningsdomstol. EU-kommissionen er imidlertid ikke forpligtet til at undgå kollision med nationale forfatninger.

Man kan diskutere, om EU eller Danmark har et problem. Hvorom alt er, så er et stort flertal af EU-lande i færd med at vedtage et forslag om terrorforebyggelse, der strider mod grundlovens forbud mod at overlade beføjelser til andre stater.

Det problem måtte mange andre lande da selv have, skulle man tro. Jurisdiktion er tæt forbundet med suverænitet.

– Det bliver ikke Danmark, der kommer til at ændre sin grundlov, lyder beskeden fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til den britiske EU-kommissær, Julian King (kommissær for sikkerhedsunionen).

Det forstår EU-kommissæren vist, kan man forstå på Søren Pape Poulsen. Han arbejder efter eget udsagn “på højtryk” på at løse grundlovsproblemet, der er opstået i forbindelse med forslaget til forordning om forebyggelse af terrorrelateret indhold på nettet.

Myndigheder i alle EU-lande får beføjelse til at give en hostingtjeneste (webhoteller og sociale medier) påbud om at fjerne terrorrelateret indhold inden for en time (rpt. 60 minutter), uanset hvor tjenesten har hovedsæde eller en retlig repræsentant.

§ 20 udelukker andre staters jurisdiktion på dansk grund
Dermed kan en anden stat udøve jurisdiktion over dansk territorium, og det strider ifølge Søren Pape Poulsen mod et uskrevet grundlovsforbud.

Grundlovens § 20 tillader kun overdragelse af kompetence til mellemfolkelige myndigheder og ikke til andre stater.

Folketinget kan overlade beføjelser til eksempelvis FN, EU, WTO og menneskerettighedsdomstolen, men ikke til eksempelvis Sverige, Grækenland eller Spanien.

Forslaget hjemles som indre marked
Formandslandet Østrig forcerer forhandlingerne om den ny forordning, som afsluttes på RIA (ministerrådet for ret, indenrigs og asyl) torsdag 6. december i Bryssel.

Det kan vedtages med kvalificeret flertal og er ikke omfattet af retsforbeholdet, fordi forordningen lægges under artikel 114 om det indre marked. Derfor vil forordningen gælde umiddelbart også i Danmark uanset et nej fra Søren Pape Poulsen.

Den danske justitsminister antydede, at grundlovsudfordringen kunne løses ved, at sådanne påbud gik gennem danske myndigheder.

‘Proaktive foranstaltninger’
Danske politikere er tillige skeptiske over for, at hostingtjenester forpligtes at foretage ‘proaktive foranstaltninger’ mod, at platformen bruges til spredning af radikaliserende propaganda og forherligelse af terror, der kan rekruttere tilhængere og inspirere ”ensomme ulve” til at udføre terrorangreb.

Blandt andre EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) efterlyste retningslinjer for ‘proaktive foranstaltninger’.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen analyserede sig frem til et paradoks: 1) Sociale medier fjerner for meget.
2) Sociale medier fjerner for lidt.

– Er der en dialog i gang med primært de store udbydere, at de ikke bare sætter en robot til at fjerne alt indhold, hvor der står terror eller bombe eller hvad det måtte være? sagde statsministerpartiets ordfører.

EU-definitionen på terror ligger tæt på den danske, anførte justitsministeren.

S bakker op om mandat
Regeringens eneste støtte er Socialdemokratiet.

Et stort mindretal sagde nej til forhandlingsmandatet ved forelæggelsen ni europaudvalget fredag 1. december. De fem nej’er kom fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det radikale Venstre og SF med tilsammen 76 folketingsmedlemmer

Danmark tvinges til at implementere et grundlovsbrud, konkluderede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

§ 77-brud afværget
Et problem med grundlovens § 77 om ytringsfrihed (forbud mod forhåndscensur) er løst ved, at hostingtjenesterne selv beslutter deres proaktive foranstaltninger.

– Det er vores forståelse, at forslaget hverken indebærer en pligt for medlemsstaterne eller hostingtjenesteyderne til at iværksætte proaktive foranstaltninger, som forhindrer eller forsinker selve offentliggørelsen af ytringer. Denne forståelse er blevet bekræftet af det østrigske formandskab under forhandlingerne, erklærede justitsministeren. (Dj/031218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.