Techgiganterne er mål for skærpet datahåndhævelse

Mandat om GDPR – bankerne bekymret for indsigt i forretningshemmeligheder i klagesager

Af Claus Djørup
Techgiganterne er den primære målgruppe i EU-kommissionens forslag om bedre håndhævelse af databeskyttelse i grænseoverskridende sager, hvis eksempelvis – som justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) nævner – Meta/Facebook overtræder reglerne.

Tilsynsmyndighedernes samarbejde udvides, og de forpligtes at dele oplysninger med hinanden, fremhævede Peter Hummelgaard Thomsens i europaudvalget fredag 1. marts, da han forelagde sit forhandlingsmandat vedrørende forordningsforslaget angående håndhævelse af databeskyttelsesforordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Andre tilsynsmyndigheder får mulighed for at komme med bemærkninger til den sagsførende myndighed på et tidligere tidspunkt og ikke først som i dag, når der foreligger et udkast til afgørelse. Ved uenighed kan Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) træffe afgørelsen.

Justitsministeren fik bred opbakning til mandatet. Alene Dansk Folkeparti voterede imod.

DF ene om nej
– Hver gang regeringen sender sine ministre til europaudvalget, koster det borgerne og virksomhederne penge, og i denne sag en halv milliard. Vi har landets dyreste møder, lagde EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) ud.

Små og mellemstore virksomheder får større byrder og skal indberette de samme oplysninger til forskellige myndigheder, uddybede Alex Ahrendtsen.

Det afviste Peter Hummelgaard Thomsen, selv om Landbrug & Fødevarer advarer om, at nye procedureregler kan føre til øgede administrative byrder for virksomheder, især hvis de skal tilpasse sig nye klage- og samarbejdsprocedurer.

Forslaget handler om nationale myndigheders sagsbehandling og samarbejde, og det pålægger ikke erhvervslivet økonomiske byrder, pointerede Peter Hummelgaard Thomsen.

Rækkevidde af forretningshemmelighed
Finans Danmark er bekymret for, at forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger risikerer at blive delt med klager, selv om Justitsministeriet forklarer i politikernotatet, at det lægger forslaget ikke op til.

Derfor borede Alexander Ryle (LA) i, hvad der menes med ”forretningshemmeligheder”. Det må han og os andre dog afvente skriftligt svar på, ministeriet havde ikke forberedt sig på det spørgsmål.

Ikke mere aktindsigt her Spørgsmålet om forretningshemmeligheder hænger sammen med reglerne om aktindsigt for parter og klagere.

Løsgængeren, eksalternativisten Theresa Scavenius øjnede en chance for, at de danske regler for aktindsigt (offentlighedsloven) blev mere åbne.

– Disse regler kommer ikke til at påvirke de danske regler om aktindsigt, svarede Peter Hummelgaard Thomsen.

Forslaget indeholder en række rettigheder for klageren. Det omfatter retten til at blive hørt, at fremsætte sine sybnspunkter ved en hel eller delvis afvisning af klagen, en ikke-fortrolig udgave af de foreløbe konklusioner samt adgang til aktindsigt i en ikke-fortrolig udgave af de administrative aktindsigter.

-I en sidebemærkning kan jeg nævne, at regeringen har nedsat det udvalg, der skal arbejde med forslag til en ny offentlighedslov og derved også videre adgang til aktindsigt, sluttede Peter Hummelgaard Thomsen om regeringens aftale med DD, K og R den 11. januar.

Forbrugerdatasager mod Meta
Forbrugerrådet Tænk og syv andre europæiske forbrugerorganisationer har anlagt sager mod Meta, ejeren af Facebook og Instagram, for at overtræde EU-regler om databeskyttelse, oplyser dagbladet Politiken ifølge EU-kommissionens medieklipservice samme dag.

Klagerne til otte nationale datasyn drejer sig om Metas abonnementsmodel, der tillader brugere at undgå annoncer for en månedlig betaling. Kritikere ser det som en “massiv indsamling af følsomme oplysninger”, der underminerer brugernes databeskyttelse.

Den ny abonnementsmodel følger em EU-dom, replicerer Meta Platforms Inc. ifølge Politiken. (Dj/110324)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.