Tæt på kompromis om farlig kemi på arbejdspladser

Direktivet om arbejdskraft udvides med reproduktionsskadelige stoffer i det 4. kræftdirektiv. Det nye direktiv vil betyde mindre ulige konkurrence på arbejdsmiljø, siger beskæftiglesesministeren

Af Claus Djørup
Arbejdsgiverne ved DA trækker det kortere strå over for lønmodtagerne ved FH og AC angående udformningen af nye regler for det kemiske arbejdsmiljø. DA er imod yderligere EU-skærpelser for arbejdsrelaterede kræftrisici, som bunder i EU-parlamentets krav i forhandlingerne om det 4. kræftdirektiv, som DA ellers støtter.

DA anbefaler at fastholde det oprindelige mandat til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) fra 19. november 2020, der gælder skærpede grænseværdier for benzen, akrylonitril, nikkel og nikkelforbindelser.

Fungerende beskæftigelsesminister, integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fik fredag 15. oktober mandat i europaudvalget til yderligere skærpelser.

Alle partier i europaudvalget bortset fra Enhedslisten voterede ja. Alternativet og Liberal Alliance er ikke repræsenteret i udvalget.

Mere lige konkurrence
Det reviderede mandat vedrørende kræftdirektivets 4. pakke støtter det slovenske EU-formandskabs oplæg til kompromis med EU-parlamentet i trilogforhandlingerne.

Det vil betyde en lille forbedring af beskyttelsesniveauet hertillands for benzen og akrylonitril, og det vil sikre mere restriktive grænseværdier på tværs af hele EU

-Det får ikke den store betydning i Danmark. Der er en indirekte betydning, for det er i dansk erhvervslivs interesse, at arbejdsmiljøet i andre europæiske lande nærmer sig vores, så vi konkurrerer på nogenlunde lige vilkår. Derfor er det væsentligt, siger Mattias Tesfaye.

Det hindrer ikke Danmark i at beslutte skrappere grænseværdier, men en vedtagelse af EU-forslaget vil med Mattias Tesfayes ord ”være et væsentligt skridt fremad for arbejdsmiljøet på europæisk plan.”

Upræcist politikernotat
Mattias Tesfaye afviste at stramme sit forhandlingsoplæg, så regeringen støttede alle EU-parlamentets forslag. Det kunne stikke en kæp i hjulet for det forventede kompromis. selv om han medgav over for Søren Bo Søndergaard (EL), at politikernotatet kunne være mere præcis med hensyn til, hvad regeringen lægger stor vægt på.

Venstres erklæring
EU-ordfører Kim Valentin (V) supplerede sin støtte til mandatet med en tekstbemærkning:

“Med forslaget tager vi et vigtigt skridt i retning af at forebygge arbejdsrelateret kræft. Venstre støtter derfor at udvide direktivet, fordi det er afgørende for Venstre, at mennesker ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, og det er vigtigt med en bedre beskyttelse af arbejdstagerne,” erklærede Venstre

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) ønskede kortere overgangsfrister. Den sag er tabt, for det er der ikke opbakning til i ministerrådet, replicerede Mattias Tesfaye.

Beskyttelse mod ringere sædkvalitet
Det slovenske oplæg indeholder tre elementer.

For det første udvides direktivet til reproduktionsskadelige stoffer.

I dag omfatter kræftdirektivet kun kræftfremkaldende og mutagene stoffer. Begrundelsen for udvidelsen er, at de strengeste krav til forebyggelse findes i kræftdirektivet, oplyste Mattias Tesfaye.

-Forslaget vil kun have mindre betydning for beskyttelsesniveauet her i landet og i danske virksomheder, men vil dog være med til at sætte øget fokus på reproduktionsskadelige stoffer i arbejdsmiljøet, sagde den fungerende beskæftigelsesminister.

Farlige medicinske produkter
For det andet foreslår EU-parlamentet, at farlige medicinske produkter skal omfattes af kræftdirektivet. Her vil ministerrådets nye mandat ikke efterkomme parlamentet til fulde.

I stedet lægger formandslandet op til to initiativer om dels en henstilling til EU-kommissionen om retningslinjer for arbejde med farlige medicinske produkter, dels udvide kræftdirektivets generelle krav om løbende oplæring til også at omfatte kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige stoffer.

Det sidste gælder allerede i dansk lovgivning for langt de fleste farlige medicinske produkter.

Risikobaseret tilgang
For det tredje foreslår EU-parlamentet en risikobaseret tilgang ved fastsættelse af grænseværdier. Her lægger formandslandet op til en udvanding, idet der lægges op til at undersøge muligheden for at anvende en sådan tilgang.

De slovenske forhandlere har formentlig flertal i ministerrådet bag sig til at afvise EU-parlamentets forslag om grænseværdier for cobalt og kvartsstøv samt en handlingsplan for flere nye EU-grænseværdier. (Dj/181021)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.