Sverige smider fiskal spændetrøje

Sveriges regering forbereder finanspolitisk lempelse, der begrundes med robust pensionssystem og demografi. Foto: Fagpressen.eu

Midler flyttes fra overflødig pensionsopsparing til investeringer

Af Claus Djørup
Sveriges socialdemokratisk ledede regering er ved at skaffe sig råderum til flere investeringer ved at lempe den langsigtede finanspolitiks mål til så at sige dansk niveau.

Det nuværende krav om en årlig opsparing på én procent skal ændres til et mål om nul på bundlinjen. Det tilsvarende mål for den danske finanspolitik er såkaldt strukturel balance i 2020, altså efter rensning for konjunkturudsving.

Finansminister Magdalena Andersson fremlagde kursændringen tirsdag 3. marts, da hun officielt anmodede Konjunkturinstituttet at analysere konsekvenserne for de offentlige finanser, den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Rapporten skal være klar medio august.

Overskudsmålet har været en grundpille i svensk finanspolitik siden 1997.

Den primære begrundelse for politikskiftet er den ændrede befolkningssammensætning med færre erhvervsaktive og flere plejekrævende ældre.

Eftersom pensionssystemet er konstrueret til at klare nedgangen i opsparingen, behøver man ikke længere at kompensere med højere overskud i resten af den offentlige sektor, forklarer statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S) og vicefinansminister Per Bolund (MP) i en kronik i Dagens Nyheter.

Statens bruttogæld er lav og der er store nettoindtægter, men de samlede offentlige finanser har et betydeligt underskud i dag, og derfor skal reformer finansieres krone for krone, understreger Magdalena Andersson.

– På længere sigt frigøres dog et vist råderum for offentlige investeringer, skriver hun i en pressemeddelelse. (Dj/080315)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.