Svensk-dansk antibiotikapres på kommissionen

Sundhedskommissær Tonio Borg lover snarlig opfølgning på handlingsplan fra 2011

Af Claus Djørup
Sverige og Danmark er blevet våbenfæller i kampen mod antibiotika i primærsektoren.

Landdistriktsminister Eskil Erlandsson og fødevareminister Dan Jørgensen anmodede EU-kommissionen om en status for den tre år gamle handlingsplan mod spredning af antibiotikaresistens, fremgår det af det græske EU-formandskabs referat af landbrugs- og fiskeriministerrådet tirsdag 17. juni.

Dan Jørgensens offensiv skete uden at advisere europaudvalget 12. juni, da han forelagde rådsmødets dagsorden.

Adskillige lande støtter initiativet, oplyser fødevareminister Georgios Karasmanis fra formandslandet Grækenland.

Den ønskede status for situationen i de enkelte medlemslande kommer senere i år, svarede EU-kommissær Tonio Borg.

Optræk til stramninger
Årligt dør 25.000 europæere unødigt af infektioner, der skyldes bakterier, som er modstandsdygtige over for antibiotika, tilføjede den maltesiske sundhedskommissær på det efterfølgende pressemøde.

Desuden er kommissionen på trapperne med forslag om revision af EU-lovgivningen om veterinær medicin og forebyggende medicinering i foderstoffer.

EU’s handlingsplan er femårig og indeholder 12 konkrete punkter. Kommissionen fremhæver hvad der allerede er vedtaget i form af skrappere kontrollovgivning, vejledning i anvendelse af antibiotika og bevillinger til forskning i ny medicin.

Svensk krav om stop for overforbrug
– Det er yderst vigtigt, at vi kommer til livs med overforbrug af antibiotika i landbruget. Sverige har valgt at gå forrest, og det er vigtigt, at spørgsmålet rejses i EU, skrev Eskil Erlandsson i en pressemeddelelse inden rådsmødet med henvisning til 2011-planen.

– Det svenske skridt kunne tolkes som en opfølgning af den svenske EP-valgkamp, hvor dansk svinekød blev hængt ud og boykottet af nogle supermarkeder, kommuner og institutioner, fordi danske svineavlere angiveligt anvender langt mere antibiotika end deres svenske kolleger.

Den svenske modvind skyldtes tillige danske halekuperinger, den sparsomme halm og andre dyrevelfærdsmæssige forhold i danske svinestalde.

20 svenskere smittet med dansk svinebakterie
Fire dødsfald i Danmark tilskrives den multiresistente bakterie MRSA CC398 (svine-MRSA), som åbenbart ikke findes i svenske stalde.

Den svenske sundhedsstyrelse mener, at 20 svenskere er blevet smittet af MRSA CC398 via dansk svinekød, skriver Ingeniøren/net med Svenska Dagbladet som kilde.

Svenske landmænd sovser i kritiske antibiotika

Den svenske påstand angående dansk anvendelse af antibiotika er der sat spørgsmålstegn ved i dansk landbrug.

Landbrugsavisen skrev under kulminationen på den svensk-danske svinekrig, at svenske producenter bruger flere fluoroquinoloner per svin end danske. Det er den type antibiotika, som sammen med cephalosporiner anses for at være ophav til de mest kritiske former for antibiotikaresistens.

Rosbach-betænkningen
En hurtig indsats er nødvendig for at undgå en tilbagevenden til tiden før antibiotika, advarede EU-parlamentet i december 2012, da et overvældende flertal vedtog en ikke-bindende betænkning om antimikrobielle lægemidler udarbejdet af eks-DF’eren Anna Rosbach Andersen. (Dj/180614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.