Supereuropæisk nej fra Alternativet


Rasmus Nordqvist: Sørgelig særaftale med Storbritannien. Foto: Fagpressen.eu
DF og EL kræver Europolløsning eller veto mod UK-aftale

Af Claus Djørup
Det EU-skeptiske LA blev udskiftet med det EU-begejstrede AL på nej-rækken ved europaudvalgets mandatgivning torsdag 11. februar, da tre partier – Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti – sagde nej til regeringens forhandlingsposition til genforhandlingsaftalen med Storbritannien.

Det er dybt sørgeligt, at EU kun skal handler om markeder – konkurrence og det indre marked er vigtigere end menneskene, beklagede Rasmus Nordqvist (AL) og overtrumfede de øvrige i paneuropæisk solidaritet.

– Social union betyder vel også, at vi skaber en union, hvor der er mulighed for at leve ordentligt over det hele og få de ydelser, man har ret til, når man har betalt skat. Det er sørgeligt, at man går ind på særaftaler med Storbritannien. Man skulle vente på mobilitetspakken, sagde Rasmus Nordqvist med henvisning revisionen af forordningen vedr. socialsikring.

Socialt nej
Enhedslistens nej bygger på modstand mod udhuling af social sikring og manglende offensiv for at få løst det danske forhold til Europol efter folkeafstemningen den 3. december.

-David Camerons dagsorden er klar: Udenlandske arbejdere, der kommer til Storbritannien, skal ikke have de samme rettigheder som flertallet. Det er den samme dagsorden som de borgerlige har her. Den forskelsbehandling fører til social dumping, sagde Finn Sørensen (EL).

Supernationalt nej

– Danmark har vetoret, påpegede Søren Bo Søndergaard (EL).

Han mener, at der ikke er noget hastværk, og Danmark kan udnytte situationen til at få en aftale eller erklæring om at kunne få parallleaftaler på områder, hvor man måtte ønske eller hvor man overgår fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde.

– Det er et ønske, som ikke generer andre lande, sluttede Søren Bo Søndergaard.

Et tilsvarende supernationalt nej kom også Dansk Folkeparti, der ligesom Enhedslisten ser en forspildt mulighed for en Europolaftale. Kenneth Kristensen Berth (DF) er utilfreds med, at regeringen ikke griber chanchen og sætter danske ønsker på dagsordenen.

Defensivt forhandlingsoplæg
– Dette er chancen for at gøre noget ved udfordringerne inden for EU og spørgsmålet om vandrende arbejdstagere i særdeleshed, som man burde have taget op. Det er ikke tilfredsstillende, at en EU-dom definerer en vandrende arbejdstager som en, der har fem en halv times arbejde om ugen, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Han kræver, at den såkaldte nødbremse i forbindelse med “in-work benefits” bliver generel for andre velfærdsydelser.

– Det er et defensivt forhandlingsoplæg. Jeg har en vis forståelse for, at man lægger vægt på, hvad Storbritannien vil, men vi har en situation, hvor man skal have et ja fra alle parter for at gå videre. En sådan situation bør udnyttes, men det er der ikke lagt op til, sluttede Kenneth Kristensen Berth.

Det siger …
Christina Egelund (LA): – Man skal smede, mens socialunionsdebatten er varm.

Jens Joel Nielsen (S): – EU er godt for vandrende arbejdstagere, men EU skal ikke være en social union.

Rasmus Jarlov (K) om sætningen “en stadig snævrere union”: – Hvis man vil EU det godt, så får man gjort noget ved sætning, for den skræmmer mange mennesker væk fra det europæiske projekt.

Martin Lidegaard (R): – Det er en god pakke. Der er ikke tale om mindre EU – der er tale om et bedre EU.

Lars Løkke Rasmussen (V): – Jeg laver ikke den distinktion mellem et mindre og et bedre EU. Et bedre EU kan i nogle sammenhænge godt være et mindre EU.

Kristian Jensen (V): – Det er en utidig og urealistisk sammenblanding af ting at mene, at man i drøftelser vedrørende Storbritanniens forhold måtte tage andre spørgsmål op herunder danske forbehold. (Dj/160216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.