Strid hos europæiske mindretal om Ungarn

De fire mindretal i Tyskland kræver, at ledelsen af de europæiske mindretals organisation FUEN afviser selve formandens kritiske udtalelser om en rapport fra Europa-Parlamentet om Ungarn. FUENs ledelse fastholder, at Ungarns pengebidrag er uden politiske betingelser

Af Claus Djørup
Fire autoktone nationale mindretal i Tyskland udsender en skarp advarsel mod den venlige holdning til Ungarn, som den nyligt genvalgte formand for FUEN (Federal Union of European Nationalities), Loránt Vincze, indtager.

Sorbere, danskere, frisere og sinti/romaer ”Minderheitenrat” tager afstand fra FUENs formands kritik af EU-parlamentets rapport om Ungarn.

Loránt Vincze tilhører det ungarske mindretal i Rumænien og er medlem af EU-parlamentet for ”The Democratic Union of Hungarians in Romania”, som igen er medlem af den største politiske gruppe EPP.

De forskellige holdninger til Ungarns Victor Orbán, russiske mindretal i de baltiske lande og Ukraine kolliderede på FUENs kongres i Berlin den 29. september til 1. oktober.

Det lykkedes at få lov at diskutere Ungarn og støtten på 500.000 euro (3,7 mio. kr.) årligt, men resolutionsforslagene blev ikke sat til afstemning på grund af formaliteter, oplyser SSF’s generalsekretær, Jens A. Christiansen.

Den 11. oktober udsendte Minderheitenrat sin erklæring med kritik af Loránt Vincze. Formand for ”Minderheitenrat” i år er Gitte Hougaard-Werner, som er formand for Sydslesvigsk Forening (SSF).

Hans Heinrich Hansen: Styr FUEN tilbage på en uafhængig og træværdig kurs. Foto: Fagpressen.eu

Æresformand: FUEN skal genvinde troværdighed
– Det er grundlæggende forkert at påstå, at kritik af Orbán-Ungarn ikke er et mindretalsspørgsmål, og at det skader FUEN, tværtimod, skriver FUENs æresformand og tidligere formand for den tyske mindretalsforening Bund Deutscher Nordschleswiger, Hans Heinrich Hansen, i et åbent brev.

– Retsstatsprincippet, demokrati og kampen mod enhver form for autokrati er kernespørgsmål i mindretalspolitik på europæisk plan. Jeg udfordrer jer, medlemmerne og bestyrelsen til at styre vores organisation tilbage på en uafhængig og troværdig kurs, slutter Hans Heinrich Hansen.

Præsidiet står sammen
Den 12. oktober holdt FUEN’s præsidium et onlinemøde og udsendte en enstemmig erklæring inklusive de to medlemmer fra det dansk-tyske grænseområde, nemlig Bahne Bahnsen fra det dansk-frisiske mindretal i Tyskland og Gösta Toft fra det tyske mindretal i Danmark.

Bahne Bahsen, som er FUENs kassemester, fremhæver, at den ungarske fond ”Bethlen Gábor Alapítvány” har reddet FUEN væk fra kanten af fallit, vel at mærke uden politiske betingelser.

Gösta Toft forklarede de vedtægtsmæssige grunde til afvisningen af det tyske mindretalsråds resolution. Dels var tidsfristen overtrådt, dels er mindretalsrådet ikke medlem, mens dets medlemmer. Mindretalsrådet inviteres dog til en dialog.

EU-parlamentets betænkning
“Vi afviser hans påstande om, at Europa-Parlamentets betænkning er grundlæggende forkert,” og at det er “en stor venstreorienteret ideologisk flok, en åbenbaring af evige sandheder”, hedder det i de fire tyske mindretals erklæring.

De understreger, at EU-parlamentet udførligt forklarede i sin rapport, at Ungarn er på vej mod et autokrati eller “valgt autokrati”, og at demokratiske institutioner svækkes.

Bag striden kan man se Ungarns premierminister Viktor Orbán, som holder organisationen økonomisk oven vande.

På randen af ​konkurs
FUEN-præsidenten er citeret for, at Ungarn er den største bidragyder til FUEN og minoriteterne i Europa, og det ville derfor være utaknemmeligt at kritisere Budapest.

Minoriteterne i Tyskland forventer, at FUEN-præsidiet afværger yderligere skade fra den største paraplyorganisation blandt de autoktone nationale minoriteter i Europa, ser kritisk på den siddende FUEN-formands udtalelser og giver et klart offentligt tilsagn om FUEN-charteret.

Det forsøger Loránt Vincze at imødekomme med en forsikring i erklæringen 12. oktober om, at ”vi fordømmer alle brud på frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet.”

Medlemsorganisationerne har ret til at fremføre deres politiske synspunkter, men han formaner, at den sag, der samler FUENs mere end 100 medlemmer, er mindretalsbeskyttelse.

Det er anden måde at sige på, at FUEN ikke skal beskæftige sig med kritik af forholdene i Ungarn. I hvert fald er Jens A. Christiansen dybt uenig med Loránt Vincze.

Frækt at betvivle Ungarns demokrati
Spørgsmålet på kongressen i Berlin var, hvorvidt FUEN er uafhængig af Ungarn.

– Det spørgsmål stillede vi på baggrund af, at Ungarn støtter FUEN med 500.000 euro (3,7 mio. kr.) hvert år. Det er en af de største enkeltbidragydere til mindretalsorganisationen, siger Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening og medlem af FUENs europæiske dialogforum, der plejer kontakten til EU-parlamentet og Europarådet.

– Set i lyset af udviklingen i Ungarn, hvor de bevæger sig længere og længere væk fra retsstatsprincipper, menneskerettigheder og ytringsfrihed – alle de hovedelementer vi kender fra et demokratisk samfund – var det vigtigt at tage den diskussion på FUENs kongres for derved at signalere overfor omverdenen, at på trods af at FUEN får en kraftig støtte fra Ungarn, så er vi uafhængige og vi accepterer ikke den udvikling, der finder sted i Ungarn.

Jens A. Christiansen henviser til EU-parlamentets rapport om, at Ungarn nærmest er at betragte som et ikke-demokratisk land.

-Det blev en større diskussion, navnlig fordi præsidenten for FUEN er ungarer i Rumænien, og han forsvarede Ungarn én til én. Han mente, at det var helt ved siden af og det faktisk var frækt af os at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ungarn er et demokratisk land. Han sagde, at der er ingen som helst påvirkning fra Ungarn i forhold til FUENs arbejde, siger Jens A. Christiansen.

Vi havde håbet, at vores kritik kunne blive behandlet som en resolution. Det kunne den ikke, dels på grund af nogle formelle årsager, men også fordi – som vi fortolker det – præsidiet følte den var upassende til kongressen. Vi ønskede at FUEN tog skarpt afstand fra Ungarn, og det kom vi ikke igennem med, så nu må vi overveje, hvordan vi kommer videre.

Krig og mindretal i Ukraine
Krigen i Ukraine og Europas sikkerhedspolitiske situation i relation til mindretalspolitisk arbejde var et andet hovedtema.

Hovedresolutionen indledes med en fordømmelse af russisk aggression og russiske krigsforbrydelser, mens hovedparten vies til krav om respekt for mindretal i Ukraine efter krigen. Videre kritiseres FN for at ignorere minoritetsspørgsmål.

Kongressens øvrige resolutioner tager afstand fra bl.a. lukning af russiske skoler og børnehaver i Estland og Polens diskrimination mod det tysktalende mindretal i Polen.

– Mindretallene i Tyskland ikke mindst med det danske mindretal i spidsen forventede og krævede, at hovedresolutionen som hovedtema havde Ruslands angrebskrig over for Ukraine, og at man i FUEN tog klart afstand fra Putin-regimet og det der foregår p.t.

– Det fik vi støtte også af de mindretal, der bor i Ukraine, hvor en fra sinti og roma sagde, at ”i denne situation, hvor Ukraine er i krig, er vi alle ukrainere, og der er ikke plads til detaljerede mindretalspolitiske spørgsmål – først og fremmest skal vi redde vores fædreland, og derefter kan vi sætte fokus på mindretalsforhold,” oplyser Jens A. Christiansen.

Ros til formand for EU-bevilling
EU har for første gang givet en bevilling til FUEN. Det er 800.000 euro i femårsperioden 2023-27, og pengene skal ikke mindst komme projekter til gode ude hos de enkelte mindretal, oplyser Jens A. Christiansen.

– Det har vi alle kæmpet for i mange år. Det er også en succes for formanden Loránt Vincze, som er medlem af europaparlamentet, at det er lykkes ham at få åbnet nogle af EU’s kasser til vores mindretalsarbejde, medgiver generalsekretæren.

– På den måde er der også sket noget positivt under hans formandskab, men i disse tider, hvor der er højrepopulistiske i flere og flere lande – Italien har rykket sig til højre, Sverige har rykket til højre, og vi har ind imellem også udfordringer her i Danmark – bliver FUEN nødt til at præcisere, at vi står på grunden af et frit samfund og demokratiske institutioner, slutter Jens A. Christiansen. (Dj/161022)

www
EP 4. okt. 2022: Protection of EU budget: MEPs warn Commission to “not compromise” with Hungary

FUEN 12. okt. 2022: First meeting of the new FUEN Presidium deals with the principles of the minority organisation

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.