Statsstøttede reserveværker truer det indre energimarked

– Det er en bombe under det indre energimarked, hvis man begynder at subsidiere nationalt egne produktioner i stede for at få vind, siger klima- og energiminister Martin Lidegaard forud for EU-energiministrenes rådsmøde den 22. februar.

Martin Lidegaard: UNDGÅ UNDTAGELSER FOR ELLIBERALISERING

Af Claus Djørup (forkortet artikel fra nyhedsrevet Energi.dk)
Klima- og energimister Martin Lidegaard advarer mod renationaliseringer af reservekapacitet – backup til VE-udbygningen – som følge af den langsomme gennemførelse af det indre energimarked og mange landes frygt for deres forsyningssikkerhed.

– Det er måske det vigtigste tema i år på energirådsmødet, for det handler om hvorvidt man skal tillade alle mulige undtagelser for en elliberalisering. Regeringen støtter EU-kommissionen i, at kapacitetsmekanismer skal udformes på et fælles grundlag med henblik på ensartede spilleregler for alle lande, fastslår Martin Lidegaard.

EU-kommissionen har bebuder i meddelelse ”Et fungerende indre energimarked” en snes initiativer for at sætte skub i medlemslandenes træge omsætning af EU-lovgivningen vedrørende det indre energimarked, blandt andet en høring om behovet for såkaldte kapacitetsmekanismer. Hensigten er at sikre, at kapacitetsmarkeder EU-reguleres på grundlag af principperne for det indre marked.

– Flere og flere lande begynder at få vedvarende energi i Europa. I den sammenhæng er der en del især større medlemslande, der er begyndt at overveje eller allerede er i gang med at indføre opbakningssystemer til den vedvarende energi for at have en kapacitet, forklarer Martin Lidegaard.

– Den kapacitet vil ofte have lidt anstrengt økonomi i starten, fordi man kun skal bruge den som backup. Kommissionen tror med rette, at det bruges som undskyldning for på lidt gammeldags manér at subsidiere sin egen nationale energisektor og dermed hindre den frie konkurrence, siger Martin Lidegaard.
– Danmark har meget effektive kraftværker, og i fremtiden skal backup gå på tværs af grænserne. Vi skal levere backup til tyskerne, og de skal levere backup til os, så det er afsindigt vigtigt at få fælles regler på dette område, slutter Martin Lidegaard. (Dj/120213)

Comments are closed.