Statsrevisorer: Slendrian med EU-projektmidler

Overdreven uformalistisk tilskudskultur i Landbrugsstyrelsen

Af Claus Djørup
Landbrugsstyrelsen har i strid med rigsrevisionsloven tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen, konstaterer statsrevisorerne i sine bemærkninger til rapporten om ”Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskud med mistanke om svig”.

– Der er ikke direkte bevis på, at det er med forsæt, men der er indikatorer i tidsforløbet, der signalerer, at det kunne have været bevidst. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, siger Klaus Frandsen (R), som i øvrigt afløste Henrik Thorup (DF) som statsrevisorernes formand mandag 21. marts.

Reaktionen fra Fødevareministeriet på lovbruddet udestår stadig væk, oplyser Klaus Frandsen.

Den kritiserede forvaltning drejer sig om projekttilskud under EU’s landdistriktsmidler.

Hovedkritikken er rettet mod Landbrugsstyrelsen, men statsrevisorerne siger også, at Fødevareministeriets tilsyn har været utilstrækkeligt med hensyn til at sikre en ordentlig forvaltningskultur.

Politianmeldelser
Der er indgivet politianmeldelser mod ansøgere, nogle behandles stadig og nogle er forældede.

Landbrugsstyrelsen har foretaget 30 af de 57 politianmeldelser, som kammeradvokaten indstillede, mens kammeradvokatens indstilling er delvis fulgt i to tilfælde.

”I 13 tilfælde har Landbrugsstyrelsen fortsat sagsbehandlingen af tilskudsansøgninger, på trods af at ansøger var mistænkt for svig i andre sager og kammeradvokatens indstilling. Sagsbehandlingen er desuden fortsat uden afklaring af, om det var i strid med EU’s forordningsgrundlag,” hedder det. De 13 sager drejer det sig om 4,7 mio. kr.

Det vil nok føre til, at EU-kommissionens direktorat for denne gren af landbrugsstøtten vil vurdere, om der skal tages skridt i sagen.

– Bagefter må vi se, om der afstedkommes andre ting i EU-retsligt sammenhæng, siger Klaus Frandsen.

Mindre millionbeløb

– Det her er ikke store penge. Det er en tilskudskultur, understreger Klaus Frandsen.

Han kan ikke angive beløbet, fordi rigsrevisionsundersøgelsen kun drejer sig om den del af sagerne, som har været behandlet af kammeradvokaten.

– Vi har zoomet ind på et lille antal sager, som drejer sig om et mindre millionbeløb.

Slendrian inviterer til svig
Fagpressebureauet: Er den forvaltningskultur almindelig i hele systemet?

– Vi har kigget på to forskellige dele af fiskeritilskuddene og flere ting i Landbrugsstyrelsen. Der er tydeligvis problemer med forvaltningskulturen omkring tilskud i Fødevareministeriet. Derfor har vi en direkte henstilling til fødevareministeren og departementet om at stramme op, svarer Klaus Frandsen.

– Det virker desværre som om, at det har været en lemfældig omgang med f.eks. når man har misrepræsenteret noget i en ansøgning, så har man ikke politianmeldt.

– Det er simpelt hen en sløset administration, og har man en sløset administration i lang tid, så skaber du et incitament til at svindle. En kultur, hvor man ikke er konsekvent og stram nok i sin administration, får den afledte effekt, at der kommer flere ansøgninger med dårligere kvalitet.

– Det virker ikke som arbejdspres. Det virker som slendrian. Det er desværre det indtryk, men får, slutter statsrevisorernes formand.

Minister: Oprydningsplan er iværksat
Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har to måneder til at svare statsrevisorerne, og noget af svaret indgår i hans umiddelbare reaktion.

– Det er en ny alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen. Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning, erklærer Rasmus Prehn i en pressekommentar mandag 21. marts. 

– Landbrugsstyrelsen har allerede rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning. Den nye ledelse har bl.a. taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen. Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt, slutter fødevareministeren.

Anonym anmeldelse
Den aktuelle beretning fra Rigsrevisionen følger op en rapport fra maj sidste år om forvaltning af tilskud til landbrugere, hvor statsrevisorerne ”kritiserede skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke havde sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere”.

Den opfølgende undersøgelse skyldes en anonym henvendelse (whistleblower) om, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen. Det viser sig at være tilfældet, og statsrevisorer afleverer endnu en skarp kritik. (Dj/210322)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.