SSW: Femeraftalen holdes

Flemming Meyer: Vi må leve med den faste Femer-forbindelse. Foto: Fagpressen.eu

Den tyske godkendelse kan næppe klares på 18 måneder, mener politiker fra det danske mindretal

Af Claus Djørup / Transportmagasinet
Det danske mindretal i Sydslesvig accepterer den faste forbindelse over Femer Bælt, når den nu er besluttet. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV eller SSW), der sidder i delstatsregeringen sammen med SPD og Die Grünen, har indstillet kampen mod det EU-støttede anlæg.

– Vi har en statsaftale mellem Danmark og Tyskland, og man skal holde aftaler. Derfor må vi leve med Femerforbindelsen hvad enten det bliver en bro eller tunnel, siger SSV’s gruppeformand i landdagen, Flemming Meyer.

Sund & Bælt regner med en tysk godkendelse i foråret 2015, men det anser han som meget optimistisk. Det afhænger af klagerne: – Det er ikke let at overskue i Tyskland. Vi har set mange store projekter trække gevaldigt ud.

FEMER STJÆLER FOKUS
Det dansk-frisiske mindretalsparti var modstandere af Femerbroen, fordi man frygtede at blive et udkantsområde, når fokus blev sat et andet sted end f.eks. Jyllandskorridorens nedslidte broer over Kielerkanalen.

– Vores opgave er så at sørge for, at den nord-sydgående infrastruktur over landegrænsen – som vi har brug for – ikke forsømmes. Vi kræver, at man fra tysk side investerer i denne forbindelse. Den må ikke nedprioriteres på grund af Femerforbindelsen, fortsætter Flemming Meyer.

KOMBITUNNEL VED RENDSBORG
Alle tre partier i delstatsregeringen står bag trafikminister Reinhard Meyers (SPD) forslag om en kombineret vej- og banetunnel ved Rendsborg, bekræfter Flemming Meyer.

Den eksisterende banebro er et museumsstykke, og motorvejsbroen Rader Hochbrücke er under en renovering og ventes genåbnet for lastbiler i slutningen af november. Begge broer vakler under den intense og tunge trafik.

Det er forbundsstatens ansvar, understreger Flemming Meyer. Med andre ord skal pengene komme fra Berlin, men forbundstrafikminister Peter Ramsauer (CSU) har ligefrem afvist projektet.

Håber på ny minister i BerlinDet tager Flemming Meyer som et udtryk for forfordeling af de nordlige delstater og ikke som forbundsregeringens politik.

Han håber, at den trafikpolitiske situation ændres, når CDU/CSU og SPD er færdige med koalitionsforhandlingerne – om Peter Ramsauer fra det rige Bayern afløses af en politiker med større forståelse for det nordlige Tyskland, dvs. Slesvig-Holsten, Hamborg, Bremen, Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern.

STRID OM 60 MIO. EURO
Landspolitiske trafikprojekter skal betales af Berlin, mener kielerregeringen med henvisning til forfatningen.

Derfor vil de tre partier ikke stå ved den forrige CDU/FDP-regerings tilsagn om 447 mio. kr. til landanlæg på Femarn.

– Når man kender Slesvig-Holstens økonomi, kan det ikke være rimeligt at bruge 60 millioner euro det ene sted, når vi har så mange infrastrukturproblemer andre steder. B5 ved vestkysten er en ren katastrofe, siger Flemming Meyer. (Dj/261013)

Denne artikel er baseret på en artikel i Transportmagasinet fredag 25. oktober 2013

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.