Sønderborgs klimanul på spil i EU-vindstop

Sønderborg er næsten klar til at bestille 160 MW kystmøller

Af Claus Djørup
Den første genåbning af den lukkede sagsbehandling af åben dør-projekter kommer Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn Havvindmøllepark til gode. De er længst fremme og har allerede etableringstilladelser.

Energistyrelsen fortsætter med at vurdere de 31 resterende aktive projektansøgninger. Her kunne Sønderborgs kystmøller komme med i den næste gruppe, som får grønt lys efter en vurdering af forholdet til EU’s statsstøtteregler. Projektet er nemlig i gang med at få opdateret forundersøgelsesrapporten.

– Vi er lige ved at bestille møllerne, siger borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg, efter et besøg i Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg torsdag 2. marts.

– Der er en stor bevidsthed hele vejen rundt også politisk om, at det er katastrofalt for Danmark. Jeg tror på, at der findes en løsning, men den skal komme ret hurtigt, fortsætter Erik Lauritzen.

Christian Udby, Sønderborg Forsyning, Lars Tveen, Bitten og Mads Clausens Fond, viceborgm. Ellen Trane Nørby, borgm. Erik Lauritzen og byrådsmedlem Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind A/S: Energistyrelsens sagsbehandlingsstop af åben dør-projekter rammer Sønderborg Kommunes klimaindsats hårdt. Foto: Fagpressen.eu


Med sig havde han fire politikere og direktører, som opfordrer til en genoptagelses af sagsbehandlingen parallelt med afdækningen af de EU-retlige spørgsmål. Parentetisk bemærket har bl.a. klima- og energiordførerne Signe Munk (SF) og Mona Juul (K) opfordret klima- og energiminister Lars Aagaard (M) til det samme.

Sektorkobling på højkant
Sønderborgs klimaplan – ”Project Zero” – om klimaneutralitet i 2029 er på højkant, fastlår sønderborgerne.

Ambitionen er et fuldt sektorkoblet og integreret system i området, og uden vindmøllerne vil kommunen hverken nå klimanullet inden 2029 eller sektorkoblingen, fordi man kommet til at mangle PtX-delen, pointerer tidligere minister, viceborgmester Ellen Trane Nørby (V), som tillige er formand for Sønderborg Forsyning.

Lillebælt Syd Vindmøllepark har været i gang i næsten 10 år, og Sønderborg Forsyning har brugt 50 mio. kr. bl.a. til Energistyrelsens sagsbehandling, fremhæver hun. Derfor bør sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Vindmøllepark fortsætte, fordi det er langt i processen og adskiller sig i ejer- og investeringsstruktur fra nyere kapitalfondsprojekter.

Sønderborg Kommune og European Energy ejer hver halvdelen, oplyser Erik Lauritzen.

Den fulde, digitaliserede sektorkobling er kommet til de senere år, og det er mere end overskudsvarme eller fjernvarmeintegration. I begyndelsen handlede det blot om at få grøn strøm i stikkontakten. Nu er basis for sektorkobling på spil, som Danfoss og andre virksomheder i kommunen leverer produkter til..

– Mange arbejdspladser er på spil, hvis vi ikke kan gennemføre sektorkoblingen, siger Erik Lauritzen.

Med et PtX-anlæg kan man lave nafta til bæredygtig plastic, grønt flybrændstof til den første grønne indenrigsrute Sønderborg-København, metanol til skibe, ilt til industrien og iltning i rensningsanlæg, renset spildevand til PtX-anlægget i stedt for grundvand samt grøn ammoniak til brændstof eller gødning.

Manko 45 %
Project Zero har hidtil været en indsats for energibesparelser og -effektivisering, som har ført til 55 pct. CO2-reduktion siden 2005, altså mangler Sønderborgs ca. 75.000 indbyggere stadig 45 pct. i deres eget mål om seks år, som havvindmølleparken og PtX skulle sikre.

Vindmøllerne på samlet 160 Mega Watt vil køre i 2027 eller 2028, hvis de kan bestilles i år som planlagt, oplyser byrådsmedlem Tom Hartvig Nielsen (S), formand for Lillebælt Vind A/S.

– Det var et kæmpe projekt, da vi gik i gang for 12 år siden. Det er det selvfølgelig ikke i dag, men det passer til Sønderborg. Dengang tænkte vi, at vi skulle producere grøn strøm til vores område. Det handler det ikke om dag, for vi får næsten grøn strøm ud af stikkontakten. Det handler om alt det andet – sektorkoblingen, slutter Erik Lauritzen.

Adm. dir. Christian Udby, Sønderborg Forsyning, forklarer „sektorkobling“ som total udnyttelse af alle ressourcer. Derfor er besparelser vigtige, for så skal man bruge mindre energi. Kommunens renseanlæg har reduceret strømforbruget med 66 pct. siden slutningen af 1990’erne, og kloakoplandet er ikke blevet mindre.

Borgermøde 13. marts
Sønderborg Kommune inviterer til borgermøde mandag 13. marts kl. 17 i SFS-hallen i Sønderborg om vindmølle- og solcelleplaner.

14 områder er udpeget som mulige placeringer til VE-anlæg. Ingen af de udvalgte energiarealer har endeligt godkendte sol- eller vindprojekter.

”Nye vindmøller og solceller er en forandring i landskabet, som vækker mange spørgsmål og reaktioner. Derfor indkalder vi til dialogmøde, hvor vi sammen har mulighed for at starte en tidlig dialog om problemet med manglende vedvarende energi. På mødet skal vi tale om hensyn og muligheder, og formålet er at få belyst, hvad der er vigtigt at prioritere, når vi skal sætte nye vindmøller og solceller op,” hedder det. (Dj/050323)

PS. Der Nordschleswigers omtale af foretrædet og kommunens ‘Energiewende’: Windkraftstopp gefährdet Sonderburgs Klimaneutralität

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.