Socialdemokrat: Tysk ruslandspolitik strider mod dansk sikkerhedsstrategi

EU-ordfører: Nordstream II svækker begrundelsen for ophævelse af forsvarsforbeholdet

Af Claus Djørup
Socialdemokratiets EU-ordfører er betænkelig ved en ophævelse af forsvarsforbeholdet, hvis det sker på bekostning af den transatlantiske alliance med USA.

– Der skal være tungtvejende grunde til at udskrive en folkeafstemning og anbefale at afskaffe forsvarsforbeholdet. Jeg har endnu ikke hørt fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller andre, siden han kaldte til debat om forsvarsforbeholdet, siger Peter Hummelgaard Thomsen (S).

– Jeg har også hørt, at det er led i en større omkalfatring af dansk forsvars- og udenrigspolitik. Dér skal man lige passe på i to sekunder.

– Hvis meningen med at afskaffe forsvarsforbeholdet er, at vi højere grad vil stå tættere sammen med Tyskland og Frankrig i vores forsvars- og udenrigspolitik frem for amerikanerne, skal man bare lige huske på, at den vel nok største udenrigs- og sikkerhedspolitiske hovedpine i de senere år har været spørgsmålet om Nordstream II-pipelinen i Østersøen.

– Her har vi meget tydeligt flere interesser til fælles med de baltiske lande end med Tyskland, Frankrig og sådan set også toppen af EU-kommissionen.

– Den hjælp Danmark har fået i den sag er ikke kommet hverken fra Tyskland, Frankrig eller EU-kommissionen. Den er kommet fra amerikanerne.

– Hvis Tysklands strategiske sigte er, at Europa skal gøre sig endnu mere afhængig af Putin, så må vi stille spørgsmålet: Er det et strategisk sigte vi er enige i?

– Den debat må vi have inden statsministeren beder os om at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Argumentet om fælles indkøbspolitik er såmænd tungtvejende, man det har man også i NATO, anfører han.

EP-valgoplæg om social dumping, selskabsskat og de nye monopoler
Imidlertid er det ikke forsvarspolitik, som socialdemokraterne stemmer om på den forestående kongres, hvor valgoplægget til EU-parlamentsvalget 26. maj vedtages søndag 26. september i Ålborg.

Partikongressens EP-oplæg koncentrerer sig om det sociale. Klima- og flygtningepolitik er heller ikke med i oplægget, da Socialdemokratiet allerede har fremlagt udspil på disse felter.

– Valgprogrammet lægger hovedfokus på at uddybe solidaritetspagten – den fordelingspolitiske diskussion i Europa og kapløbet mod bunden på lønninger og arbejdsvilkår i det indre marked.

– Grundlæggende vil ret meget af vores valgkamp til europaparlamentsvalget handle om at skabe et Europa med social stærkere sammenhængskraft.

– Vi går til valg på at stoppe skattely, bremse det nedadgående ræs mod bunden på selskabsafgifterne, bremse social dumping, indføre en skat på finansielle transaktioner og en ‘digi-tax’/techskat på de nye digitale monopoler.

-Alt det kan styrke finansieringen af de enkelte velfærdssamfund og dermed bidrage til større lighed og tryghed i Europa.

Indenrigspolitiske skel i EU-politikken
– Vi slækker ikke på EU-politikken. Vi fører en EU-politik, som grundlæggende handler om holdninger til, hvad vi skal og ikke arbejdere tættere om, understreger han.

Eksempelvis ser Socialdemokratiet mere positivt på EU-forslaget om en fælles selskabsskattebase ((Common Corporate Tax Base – CCTB) end regeringen, fremhæver Peter Hummelgaard Thomsen.

– Vi er enig med regeringen så langt, at forslaget (i dets nuværende udformning) ikke tager tilstrækkeligt hensyn til en række mindre lande, som har en væsentlig del af deres økonomi baseret på eksport og ikke på indenlandsk omsætning.

– Det vil vi have rettet til, men grundlæggende er det en god idé, hvis man i Europa bliver enige om fælles regler for skattebasens bredde.

Regeringen begrunder sin afvisning med, at det vil koste Danmark 10 milliarder kroner i mistet provenu.

Teknologiske kommunikations- og handelsmonopoler
– Vi vil gerne have, at regeringen går aktivt ind i forhandlinger frem for at stille sig blandt de lande, som dybest set arbejder imod det.

Peter Hummelgaard Thomsen opfordrer også regeringen til at gå aktivt ind i arbejdet med at få Apple, Google og Facebook til at betale skat af deres omsætning i diverse europæiske lande.

– De suger aktivitet ud af det almindelige handelsmarked og annoncemarkedet for lokale medier”.

EU med flere kerner, rum og hastigheder
– Diskussionen om kernen er bedaget. Der er mange kerner. Vi er ikke enige i, at man skal være med i det hele for at være med, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

– Når vi er så mange lande, og hvis man vil undgå at finde på den dumdristige idé at melde sig ud, må man acceptere, at der er mange forskellige rum.

– Nogle lande arbejder tæt sammen omkring en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skat), nogle lande vil gerne tage et skridt videre i et fælles forsvarssamarbejde, nogle lande vil gerne gå videre med hensyn til integration i eurozonen og fælles finanspolitik.

– Man skal acceptere, at EU er i flere rum, i flere hastigheder, og det ear en forudsætning, hvis EU skal være stærk i fremtiden og ikke være plaget af indre opbrud, som vi ser nu med Brexit, slutter Socialdemokratiets EU-ordfører.

I december 2017 besluttede de europæiske socialdemokrater i PES at støtte det danske forslag om en solidaritetspagt for Europa, oplyser partiet. (Dj/210918)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.