Smalt mandat til revision af luftdirektiv

Regeringen forsøger at nedsætte mål for reduktion af ammoniak fra 24 % til 21 %

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har et smalt mandat i forhandlingerne om revision af direktivet om national reduktion af luftforurenende stoffer (NEC-direktivet) og forsøget på at nedsætte den forrige regerings indmeldte mål om 24 procent reduktion af ammoniakfordampningen.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej i europaudvalget fredag 27. november.

Det radikale Venstre bliver taget som indtægt for tilslutning til mandatet, da partiet ikke var repræsenteret i udvalget og ikke havde givet en forhåndsmelding. Det samme gælder Det konservative Folkeparti.

Det er sjældent, at opbakningen til et mandat følger skillelinjen mellem regering og opposition og ikke mellem EU-venlige og EU-skeptiske partier.

Målet om 24 % ammoniakemissionsreduktion er indskrevet i Gøteborgprotokollen. De 16 procent er nået, og fremskrivningen lyder på 21-23 procent i 2020. Eva Kjer Hansen vil gerne forpligte sig til 21 procent, altså tre procentpoint mindre end det mål, som daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF) meldte ind.

Det reviderede NEC-direktiv vedtages med kvalificeret flertal, så med Holger K. Nielsens (SF) øjne er der en chance for, at Danmarks ønske om lavere ammoniakmål bliver nedstemt.

Mette Gjerskov (S) skosede Eva Kjer Hansen for at komme med et oplæg til forhandlingsmandat, der kunne være skrevet på Axelborg.

Det gennemsnitlige EU-mål er 6 procent. Eksempelvis står Polen for 2 procent og Tyskland for 5 procent, anførte Eva Kjer Hansen.

Imidlertid er kommissionen ikke lydhør over hendes ønske om et lavere dansk mål. Kommissionen tager heller ikke forslag til sig såsom at udskifte bredspredning af gylle med nedfælding. (Dj/271115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.