Sildefred vedtages 31. juli

Dan Jørgensen: Ikke flertal imod ophævelse af sanktionerne mod Færøerne. Foto: Fagpressen.eu

Danske havfiskere vil fortsætte sanktioner mod Færøerne

Af Claus Djørup
Fiskerikommissær Maria Damanaki får EU-landenes ja til at ophæve EU’s handelssanktioner mod Færøerne, når EU-komitéen for fisk og akvakultur træder sammen den 31. juli.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er så godt som sikker på, at der ikke er et kvalificeret flertal imod kommissionens forslag, fremgår det af Fødevareministeriets politikernotat.

Ophævelsen af sanktioner omfatter også de silde- og makrelprodukter, som er produceret i sanktionsperioden, der begyndte 28. august sidste år som straf for selvstyreområdets ensidigt fastsatte kvoter for atlantoskandisk sild.

Sanktioner i 50 uger
Maria Damanaki og fiskelandsstyremand Jacob Vestergaard har aftalt, at sanktionerne fjernes per 15. august 2014. Samtidig indstiller Færøerne retssagerne mod EU ved havretsdomstolen i Hamborg og i WTO.

EU-parlamentet pressede hårdt for endnu skarpere sanktioner. I denne fase skal parlamentet ikke høres. Parlamentet kan heller ikke nå at reagere, for den 31. august er EU’s sommerferie begyndt.

Den danske regering agter selvfølgelig at stemme ja til EU-forordningen om sanktionernes ophør, hvilket de danske havfiskere protesterer voldsomt imod.

Havfiskere føler sig svigtet af EU og regeringen
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) beskylder med støtte fra Danmarks Fiskeriforening folketing og regering for at støtte færøske interesser på bekostning af danske fiskere.

Det sker i høringssvaret om den EU-forordning, der ophæver EU’s handelssanktioner mod Færøerne, der blev iværksæt 28. august sidste år som straf for selvstyreområdets ensidigt fastsatte kvoter for atlantoskandisk sild.

– I realiteten har Danmark målrettet arbejdet på at svække EU’s evne til netop at forhandle, skriver direktør Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

Kystdanmark rammes
– ”Forståelsen” imellem EU og Færøerne om, at EU kan acceptere fortsat færøsk overfiskeri af sildebestanden i bytte for, at Færøerne dropper igangværende søgsmål ved WTO og Den Internationale Havret, er tilsyneladende ikke en juridisk bindende aftale, men en hensigtserklæring om at gradbøje bæredygtighedsbegrebet og blåstemple færøsk overfiskeri, fortsætter Esben Sverdrup-Jensen.

Han opremser den europæisk-færøske aftales konsekvenser for Kystdanmark: – Manglende omsætning, udeblevne investeringer og tabte arbejdspladser, overfiskeri, bestandsnedgang og risiko for kollaps.

Fiskere kræver højere kvote
DPPO opstiller syv krav:
1) Forslaget om ophævelse af sanktionerne udskydes til efter kyststatforhandlingerne om sild til efteråret.

2) Færøerne skal tilbagebetale de overfiskede mængder sidste år og i år.

3) Færøerne vender tilbage til den hidtidige aftale.

4) Garanti fra kommissionen om, at ”forståelsen” mellem EU og Færøerne ikke foregriber de kommende kvoteforhandlinger.

5) Garanti fra kommissionen om, at EU’s sildekvote ikke reduceres i 2015.

6) Færøerne skal ikke have lov at sælge oplagret sild fra sanktionsperioden i EU eller i hvert fald mærkes med information om, at det er ikke-bæredygtigt fanget fisk.

7) EU’s kvote forhøjes med 4,4 procent af den totale TAC, dersom forslaget om ophævelse af sanktioner per 15. august alligevel vedtages.

Foreløbig opfyldes kun punkt 4. Fangstkvoten for 2014 er ikke præjudicerende for fremtidige kvoteaftaler mellem de involverede kyststater, bekræfter Fødevareministeriet.
(Dj/180714)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.