Sild bliver luksus næste årFire mandater om fiskeri, Schweiz, digitalisering og selskabsret

Af Claus Djørup
Enhedslisten toppede med fire gange nej i europaudvalget fredag 12. oktober, mens Dansk Folkeparti tegnede sig for tre, SF to og Alternativet for ét nej til de fire forhandlingsmandater.

Næste års fiskekvoter i Østersøen udløste det største nej fra de fire partier, som tilsammen råder over 68 mandater, der vægter hensyn til fiskere og/eller fisk forskelligt.

– Vi risikerer at miste en virksomhed og fangstfartøjer, indvendte Kenneth Kristensen Berth (DF) med blik for sildefiletfabrikken i Gilleleje.

– EU-kommissionens oplæg beskytter ikke (fiskene) nok, konkluderede Rasmus Nordqvist (AL).

EU-kommissionen foreslår en forhøjelse af torskekvoten i den vestlige Østersø med 31 procent og ophævelse af lukkeperioder. Fritidsfiskere har lov at fange fem torsk om dagen.

Sildekvoterne sænkes med 63 % i den vestlige Østersø og med 26 % i den centrale Østersø.

Fiskeri-, nordens- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansens (V) mandat omfatter flere torsk og sild end kommissionens udspil. Hun forsvarer det med, at biogødemassen stadig vil stige fire procent, som er hendes smertetærskel.

Videre tager fiskeriministerrådsmødet 15. oktober hul på forhandlingerne med Norge om 2019-aftalen. Ambitionen er en aftale inden årsskiftet, så danske fiskere kan fiske i den norske zone fra begyndelsen af januar.

Schweiz
Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej til mandatet vedrørende en institutionel rammeaftale med Schweiz, som Kenneth Kristensen Berth (DF) regner med vil falde ved en folkeafstemning.

– Vi er ikke tilhængere af EU’s tommelskruelinje i forhold til schweizerne, og vi har ingen forestilling om, at en sådan aftale måtte blive vedtaget ved en folkeafstemning i Schweiz, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Schweiz kræver advisering otte dage før en udstationering og et depositum or eventuelt idømte bøder, som EU kræver fjernet.

-De schweiziske myndigheder registrerer hver dag 10 firmaer, som overtræder grundlæggende sikkerhedsforhold og regler. 19.200 sager er afgjort ved domstolene primært mod firmaer i det sydlige Tyskland, anførte Søren Bo Søndergaard (EL).

Eva Kjer Hansen, som vikarierede for udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), afviste at ændre sit mandat i forhold til EU’s krav til Schweiz.

To selskabsmandater
Enhedslisten var ene om at sige nej til erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) tidligmandat til digitalisering af selskabsretlige processer.

– Forslaget ændrer intet ved muligheden for at oprette kommanditselskaber, bekræftede Rasmus Jarlov over for Søren Bo Søndergaard.

– Det er et dårligt forslag som regeringen gør endnu dårligere, lød karakteristikken fra DF’s EU-ordfører, da han sammen med Enhedslisten og SF (som ikke var til stede ved mødet) undsagde forslaget om grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger af selskaber.

Rasmus Jarlov præciserede ellers sit primomandat angående det elastiske begreb “kunstige arrangementer”.

– Reglerne for medarbejderrepræsentation skal ikke kunne elimineres ved at flytte til et andet land. Man kan ikke omdanne sig til selskabsformer, som ikke giver mulighed for medarbejderepræsentation, forsikrede erhvervsministeren.

Europaudvalget kom ikke til at udstikke mandat til EU-kommissionens forslag om ændringer i statsstøttereglerne. Det er udskudt.

EU´s egen silkevejsstrategi

Et punkt om Centralasien er taget af udenrigsministrenes dagsorden 15. oktober, og det kortfattede politikernotat om pundtet er trukket tilbage.

Til gengæld ventes vedtagelse af politiske holdninger angående ‘konnektivitetsstrategien’ om infrastruktur og nye muligheder for handels- og mellemfolkelige forbindelser, som EU’s modsvar til Kinas silkevejsstrategi.

EU’s opdaterede strategi for at forbinde Europa og Asien er også relevant for de centralasiatiske lande, der ser et øget samarbejde med EU som en mulighed for at diversificere deres samarbejdspartnere og balancere mellem disse, noterer Udenrigsministeriet.

EU holder asiatiske topmøder (ASEM) i Bryssel 18. og 19. oktober.

– Det handler ikke om en konkurrence mellem Kina og EU. Det handler om, at vi varetager vores interesser i Asien og at der er et samarbejde, som vi også gerne samarbejder med Kina om, erklærede Eva Kjer Hansen som udenrigsministervikar.

Marokko
EU-kommissionens forslag til gennemførelse af den ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko blev fremlagt 8. oktober. Eva Kjer Hansen vender tilbage til europaudvalget, når Udenrigsministeriet har fået kigget nærmere på den.

Hun lader det stå åbent, om gennemførelsen ligger inden for det eksisterende mandat eller om der skal indhentes et nyt mandat.

Polen og Ungarn
Artikel 7-sagerne mod Polen og Ungarn for brud på retsstatsprincipper er på udenrigsministrenes dagsorden den 16. oktober. De bør tages af bordet, mener Dansk Folkeparti.

– Vi deler ikke den opfattelse, at vi skal blande os i de forhold. Det er indre anliggender. Den rapport om Ungarn (Judith Sargentinis rapport), som EU-parlamentet har stemt om, er den værste omgang juks. Det er en fornærmelse mod Ungarn og europaparlamentet selv, erklærede Kenneth Kristensen Berth.

– Det er fuldstændig latterligt at skrive om problemer i Ungarn om antisemitisme. Israels premierminister kalder Ungarn for Israels bedste ven i Europa, fortsatte DF’s EU-ordfører.

– Jeg forstår ikke, at regeringen følger det spor, som europaparlamentet har lagt. Det er en pinlig forestilling, vi er vidne til, som ene og alene er motiveret af en politisk uenighed, som er legitim. Så er det sagt, sluttede han.

Ungarns udenrigs- og handelsminister, Péter Szijjártó, mødes i øvrigt med de udenrigs- og europapolitiske udvalg den 23. november på Christiansborg. (Dj/141018)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.