Seks mandater

Handelsaftaler, forsvarsindustri, kommunikationskodeks, tilsynsorgan

Af Claus Djørup
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik europaudvalgets mandat fredag 6. oktober til tre handelsaftaler, nemlig Chiles associeringsaftale med EU samt indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand.

Enhedslisten og Alternativet sagde nej til alle tre mandater på grund af investeringsbeskyttelse. SF sagde også nej som det tredje parti til Chile-mandatet, fordi det indeholder investeringsbeskyttelsesmekanismen ICS. Den holdes adskilt i de to andre aftaler.

Peter Hummelgaard Thomsens (S) samråd med Anders Samuelsen om regeringens EU-politik blev udskudt på foranledning af den socialdemokratiske EU-ordfører.

Stort mindretal imod forsvarsindustrielt samarbejde
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fik dagens mindste flertal, idet Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej til forsvarsindustrielt samarbejde. Det er industrisubsidiering og ambition/illusion om at løsrive sig fra NATO, konkluderede Kenneth Kristensen Berth (DF).

Fiskeriminister Karen Ellemann (V) fik nej fra Enhedslisten og Alternativet til 2018-fiskekvoter i Østersøen.

Hun er i øvrigt bekymret over, at der kun er afsat én forhandlingsrunde med Norge mod normalt to.

Teleforslag
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik nej fra DF og EL til sin forhandlingsposition vedrørende en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation.

Enhedslisten var alene om dissens til etablering af en tilsynsmyndighed inden for elektronisk kommunikation (BEREC). Her vender det budgetrestriktive Danmark sig imod flere ansatte netto.

Komitologisk hastværk

Således sagde EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) nej til samtlige forhandlingsmandater.

Til gengæld fik han opbakning til at følge op på den sene forelæggelse 22. september af en komitésag om Bisphenol A i form af et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det specielle i sagen er, at EU-kommissionen overraskede Danmark med fundamentale ændrede i sidste øjeblik inden komitémødet 25. september.

Esben Lunde Larsen beklagede og undskyldte bruddet på tidsfristen

Vognmandsdelegation

ITD og Danske Busvognmænd var i foretræde for at advare mod, at transportsektoren indarbejdes i forslaget til nyt udstationeringsdirektiv, som nærmer sig målstregen. Coreper behandler forslaget den 11. oktober forud for et ministerrådsmøde den 23. oktober om et nyt udstationeringsdirektiv.

ITD og busvognmændene ønsker, at chaufførreglerne aftales samlet i forhandlingerne om vejpakken, så chauffører i internal transport ikke skal behandles som udstationerede i alle de lande, som de kører igennem. (Dj/081017)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.