Sea Shepherd klager over dansk grindejagt

I baggrunden rockmusikeren Heri Joensen, som er gået til modangreb på Sea Shepherds påstand om, at grindefangst bare udføres for fornøjelsens skyld. Foto: Kaj Joensen/Det Færøske Nyhedsbureau

27 MEP’er støtter hvalaktivisters juridiske aktion mod Danmark

Af Claus Djørup og Kaj Joensen
Sea Shepherds klage til EU-kommissionen over Danmarks medansvar for færingernes grindefangst støttes af 27 EU-parlamentsmedlemmer, hvoraf de 15 kommer fra den grønne gruppe.

Klagen er indgivet af aktivistorganisationens hollandske afdeling den 10. maj. Datoen ligner en tanke. Dels var det dagen efter en nordatlantisk konference ppå Christiansborg om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, dels var det førstedagen for Arktisk Råds møde i Fairbanks.

Danmarks påståede brud på habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bygger på, at EU-medlemmet Danmarks flåde, politi og toldmyndigheder understøtter og deltager i grindefangster ved Færøerne.

Videre er der tale om havdyr, der også svømmer i EU-farvande, anfører Sea Shepherd.

To skandinaver
To arktiske lande er repræsenteret på listen over de 27 medklagere fra EU-parlamentet, og de er begge fra De Grønne.

Det er svenskeren Linnéa Engström fra Miljöpartiet, som er næstformand i fiskeriudvalget, og finnen Heidi Hautala fra Vihreä liitto/De Gröna, som bl.a. er medlem af udvalget om international handel.

De øvrige 13 grønne er:
Pascal Durand, Frankrig
Yannick Jadot, Frankrig
Michèle Rivasi, Frankrig
Molly Scott Cato, Storbritannien
Keith Taylor, Storbritannien
Benedek Jávor, Ungarn
Tamás Meszerics, Ungarn
Martin Häusling, Tyskland
Bas Eickhout, Holland
Florent Marcellesi, Spanien
Igor Soltes, Slovenien
Bart Staes, Belgien
Claude Turmes, Luxembourg

De 12 fra andre partigrupper:
Richard Corbett, S&D (socialdemokrat), Storbritannien, som sidder i fiskeriudvalget.
David Martin. S&D, Storbritannien
Miltiadis Kyrkos, S&D, Grækenland
Pavel Poc, S&D, Tjekkiet
Stefan Eck, venstrefløjsgruppen, Tyskland
Anja Hazekamp, venstrefløjsgruppen, Holland
Younous Omarjee, venstrefløjsgruppen, Frankrig
Jacqueline Foster, konservativ, Storbritannien
Emil Radev, konservativ, Bulgarien
Carolina Punset, liberal, Spanien
Frédérique Ries, liberal, Belgien
Eleonora Evi, Femstjernebevægelsen, Italien

EU-kommissionen: EU-lov gælder ikke på Færøerne
David Martin er den eneste genganger/underskriver fra en gruppe på 10 S&D-medlemmer, som sidste år spurgte EU-kommissionen om Danmarks rolle i grindefangst.

Færøerne er ikke medlem af EU, så her gælder EU-lovgivning ikke, fastslog kommissionen i svaret fra 24. november 2016.

Grind er en småhval og ikke reguleret inden for rammerne af den internationale hvalkonvention om storhvaler.

– Derfor har kommissionen begrænsede muligheder for at intervenere direkte i denne sag og har ikke identificeret nogen EU-lov, som måtte være overtrådt ved den danske orlogsflådes og politiets aktiviteter i forbindelse med jagten, konkluderede kommissionen.

Sea Shepherd og aktivister er flere gange blevet dømt af Retten på Færøerne for overtrædelse af grinde- og straffelovene.

Britisk journalist: Bekæmp uvidenhed om fangst med fakta og dialog
Havet er rødt af blod, og ved siden af en hval står en mand med en lang kniv. Hænderne er smurt ind i blod og i ansigtet ses også spor af blodstråberne, da hvalen blev aflivet.

Mange billeder er taget af færøske mænd i den situation. Efterhånden er det blevet mere normalt, at denne slags billeder bliver sendt rundt i verden på et øjeblik. Det vækker ofte vrede og ingen forståelse for, hvorfor man jager dyr på denne måde.

Sensation og kontroversielle billede sælger. Derfor er det næsten en umulig opgave at for befolkningen i Arktis at vinde mediekrigen om retten til bæredygtig fangst. Men det kan lade sig gøre, mener den britiske journalist Tim Ecott.

– Det er ufattelig svært for mange mennesker at forholde sig til denne situation, fordi de aldrig har prøvet af aflive et dyr eller set et dyr blive slagtet. Deres forældres generation har heller ikke været i den situation. De eneste dyr de har set er en død due, som har ramt vinduet og brækket nakken, sagde den britiske journalist Tim Ecott i sit oplæg på konferencen på Christiansborg den 9. maj om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Svær kamp
Det er og har været en naturlig del for folk i Arktis at gå på jagt. Under konferencen blev det understreget af afdelingschefen for Fangs- og Jagtafdelingen hos Grønlands Selvstyre at fangsten af sæler har stor betydning for overlevelsen hos mange mennesker.

Fangsten er bæredygtig og på Færøerne har man også i mange år argumenteret med, at fangsten af grindehvaler er bæredygtig.

Tim Ecott, som blandt andet har arbejdet for BBC, The Independent og The Guardian, siger, at disse argumenter sjældent vinder forståelse, når organisationer og medier bringer historierne på sociale medier og andre steder.

– Sensationsnyheder bliver uheldigvis altid solgt hurtigt og ikke ordentlig journalistik. I (færinger og grønlændere.red) har nogle gode og rationelle argumenter om bæredygtig fangst. Men billeder af pattedyr i et blodigt hav vil altid være kontroversielt. Der vil altid være folk, som ikke vil støtte det – og det bliver svært at ændre deres mening, sagde Tim Ecott.

Tim Ecott har et råd, selv om han forsøger at holde sig neutral Det er at bruge argumentet mere om, at det er bedre at fange pattedyr, som har levet et naturligt liv i havet i stedet for at flyve mad hjem fra supermarkeder.

Aleqa Hammond: EU må forstå arktisk bæredygtighed
De arktiske lande bør have en fælles definition af bæredygtighed. Det vil fremme forståelsen af berettigelsen af vores fangst, siger folketingsmedlem Aleqa Hammond (partiløs).

– Det er vigtig, at vi har en fælles forståelse for, hvad kulturel bæredygtighed er, hvad økonomisk bæredygtighed er, hvad biologisk bæredygtighed er osv. sagde Aleqa Hammond på konferencen på Christiansborg om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Den tidligere grønlandske regeringsleder henviser til, at de otte lande i Arktisk Råd bør have samme definition af bæredygtighed.

– Handelspartnere såsom EU og andre skal forstå, hvilke termer vi arbejder med. Det er vigtigt, for så kan man ikke stille spørgsmålstegn ved vores fangstkvoter, siger Aleqa Hammond.

EU´s forbud mod import af sælprodukter er det baseret på følelser og ikke på videnskabelige argumenter, understregede hun.

– Når vi er oppe imod sådan nogle størrelser, er det meget vigtigt, at vi er proaktive og prikker lidt til de store lande. Lad os snakke sammen om, hvad forstår vi ved bæredygtighed. Begge parter går ind for bæredygtighed, men vi snakker forbi hinanden, fortsatte Aleqa Hammond.

Skrappe krav
Folketingsmedlem Magni Arge (T), som arrangerede konferencen, sendte en hilsen til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og de andre deltagere på mødet i Arktisk Råd, som begyndte dagen i Fairbanks i Alaska.

Medlemmerne af Arktisk Råd bør stille tre krav til lande, som søger om observatørstatus og medlemskab i Arktisk Råd, mener Magni Arge.

Ansøgerlandene bør anerkende retten til bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, åbne markeder for produkter fra regionen og arbejde for at mindske forureningen i havene.

– Det er den eneste mulighed for at få vendt tendensen fra en defensiv tilgang til en om end ikke offensiv tilgang, så en i en situation hvor vi kan forhandle om situationen. På den måde for vi et bedre grundlag for vores rettigheder, fastslog Magni Arge.

Sæl skader fiskeri
15-16 millioner sæler i farvandene omkring Grønland, oplyste afdelingschef i Naalakkersuisuts fangst- og jagtafdeling, Amalie Jessen. Kun omkring 121.000 sæler blev fanget i 2016. 10 år før var taller 182.000 ring- og grønlandssæl.

Professor Mike Hammil fra Canada fortalte om store mængder sæl i canadisk farvand. Canadierne er hårdt ramt af, at der ikke er et marked for varer, som er lavet af sælskind.

Sælen har også en stor påvirkning af fiskebestandene, da en sæl i gennemsnit spiser et ton fisk og krebsdyr om året.

Krav til observatørlande
Magni Arges budskab om skarpe krav til observatørlandene kan hurtigt drukne, hvis der ikke er nogen opbakning.

– Jeg mener, at Færøerne og Grønland skal lægge pres på Danmark i denne sag. Jeg tror også, at jeg har belæg for at sige, at Island støtter forslaget. Norge kunne ligeledes overtales, sagde Magni Arge.

– Vi skal forpligte observatørlandene meget mere end i dag. Det er en god vej at tage nogle diskussioner og dialog med dem om, hvilke udfordringer vi står overfor, som de har forårsaget, pointerede Aleqa Hammond. (Dj+KJ/230517)

Artiklen indeholder materiale fra Sermitsiaq:
EU-parlamentsmedlemmer støtter Sea Shepherds klage mod Danmark
Aleqa Hammond: EU må forstå aarktisk bæredygtighed

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.