EU-kommissionen vender ryggen til 19 landes nej til gmo-dyrkning

EU-kommissionen vender ryggen til 19 lande (bagsiden af EU-kommissionsbygningen Berlaymont) Foto: Fagpressen.eu

REGEL OM OMVENDT FLERTAL BANER VEJ FOR UDSÆTNING AF GMO-MAJS

Af Claus Djørup
Europaministrenes afstemning om en genmodificeret majs illustrerer EU-kommissionens enestående position som et selvstændigt organ, der både har initiativretten og proceduremæssige redskaber til at gennemføre sine forslag på tværs af et flertal. EU-kommissionen kan kun stoppes i den såkaldte komitologiprocedure, når medlemslandene mønstrer et kvalificeret flertal, altså et stort flertal imod.

Det officielle referat fra europaministrenes rådsmøde i Bryssel tirsdag 11. februar konstaterer, at der ikke var kvalificeret flertal hverken for eller imod en dyrkningstilladelse til den genmodificerede majs kaldet 1507.

EU-kommissionen vandt derfor slaget om godkendelse af ”DuPont Pioneer 1507”, selv om 19 lande med tilsammen 210 stemmer sagde nej og kun fem lande sagde ja, mens fire forholdt sig passive. Nej-siden har ikke stemmer nok et kvalificeret flertal, og i denne sammenhæng virker blanke stemmer som nej.

– Det vil ødelægge EU’s troværdighed forud for EU-parlamentsvalget i maj, siger den franske europaminister Thierry Repentin ifølge The European Voice om udsigten til, at EU-kommissær Tonio Borg bruger sin traktatmæssige ret til at gøre som foreslået.

– Fødevareagenturet EFSA har godkendt har givet grønt lys seks gange for planten, og vi kan ikke have et fødevareagentur a la carte, replicerer Tonio Borg.

GRÆSK PROCEDUREKNEB MED IKKE-AFSTEMNING
Den maltesiske sundhedskommissær kan gennemføre godkendelsen. Imidlertid holdes døren åben for et tilbagetog for kommissionen, så man undgår en traktatkrise. Det græske formandskab gennemførte nemlig ikke en egentlig afstemning, men bad blot om en stemmetilkendegivelse, skriver The European Voice.

– En afstemning ville have forpligtet kommissionen til at gennemføre retsakten, forklarer udenrigsminister Evangelos Venizelos til The European Voice.

GIFTIGT OVER FOR SOMMERFUGLELARVER OG TÅLER SPECIFIK PESTICID
Spanien har udarbejdet vurderingsrapporten på EU’s vegne og indstiller, at 1507-majsplanten godkendes.

1507-majsen har fået overført gener, der gør den resistent overfor angreb af sommerfuglelarver (europæisk- og vestafrikansk majsborer).

Det indsatte gen Cry1F stammer fra en bakterie Bacillus thuringiensis subsp. aizawai.

Videre er indsat et gen fra bakterien Streptomyces viridochromogenes Tü-494), der gør planten tolerant over for pesticider med aktivstoffet glufosinat-ammonium kendt som Basta, fremgår det af Miljøministeriets notat til europaudvalget forud for et møde med daværende miljøminister Ida Auken.

Dette møde torsdag 30. januar blev aflyst på grund af SF’s udtræden af regeringen, og udenrigsminister Martin Lidegaard (R) havde ikke sagen med fredag 7. februar, da han gennemgik europaudvalgsrådsmødets
dagsorden for 11. februar.

DANSK KRITIK AF MANGLENDE OVERVÅGNINGSPLANDanmark kritiserer, at der fortsat mangler en konsolideret overvågningsplan, og derfor burde sagen slet ikke sættes på ministerrådets dagsorden.

”En grundig og veldokumenteret overvågning er især vigtig i forbindelse med dyrkning af insektresistente GM-afgrøder – især i forhold til ikke-målorganismer. Danmark lægger således fortsat afgørende vægt på, at der foreligger en tilfredsstillende konsolideret overvågningsplan, før medlemslandene kan tage stilling til kommissionens forslag,” hedder det i Miljøministeriets politikernotat.

Den pågældende gmo-majs vil næppe blive dyrket i Danmark.

SÅDAN STEMMER LANDENE TIL GMO-MAJS 1507
Ja
Frankrig 29
Italien 29
Polen 27
Rumænien 14
Holland 13
Grækenland 12
Ungarn 12
Østrig 10
Bulgarien 10
Danmark 7
Slovakiet 7
Irland 7
Kroatien 7
Litauen 7
Slovenien 4
Letland 4
Cypern 4
Luxembourg 4
Malta 3
I alt stemmer 210
I alt andel i % 59,66

Nej
Storbritannien 29
Spanien 27
Sverige 10
Finland 7
Estland 4
I alt stemmer 77
I alt andel i % 21,88

Blank
Tyskland 29
Belgien 12
Portugal 12
Tjekkiet 12
I alt stemmer 65
I alt andel i % 18,47

Kilde: Folketingets EU-oplysning, Greenpeace og internationale medier

Nej-flertallet skrumper ind til knap 53 procent, når man vurderer stemmerne ud fra befolkningsstørrelserne. (Dj/120214)

www EU-kommissionens forslag

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.