S og V: Momssuverænitet genvindes

Mandat til revision af moms på udenlandske postordrevarer

Af Claus Djørup
Danske butikker og nethandelsforretninger kan glæde sig til flere kunder og mere salg, mens forbrugere fratages nulmoms på postordrevarer fra udlandet.

Det bliver dyrere at købe udenlandske varer via internettet i udlandet. Som hovedregel vil de blive pålagt dansk moms på 25 procent, når og hvis EU-kommissionens momsforslag vedtages og træder i kraft nytårsdag 2021.

EU-kommissionens revision af momsreglerne for grænseoverskridende salg af varer og ydelser udbygger princippet om, at beskatning skal ske i forbrugslandet frem for produktionsland.

I dag beskattes varer fra udenlandske virksomheder først med dansk moms, når de sælger for over 280.000 kroner. Den momsgrænse fjernes og erstattes af en tilsvarende 73 procent lavere EU-grænse for fjernsalg.

Virksomheder, der har en meget lille eksport til andre EU-lande, kan betale produktionslandets og ikke forbrugslandets moms, når den samlede eksport holder sig under 10.000 euro (74.500 kroner) årligt.

Forenklet toldpostbehandling
EU-revisionen betyder farvel til momsfritagelsen for forsendelser fra tredjelande under 80 kroner.

Til gengæld kan en vare op til 150 euro (1017,50 kroner) indføres uden gebyr via it-løsningen ”One Stop Shopping” (OSS). Her kan virksomheder angive og afregne moms til forskellige EU-lande frem for at skulle momsregistreres i alle EU-lande.

To partier imod
Nok kan den hjemlige detailhandel være glad, men EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) hænger sig i, at bagatelgrænsen på 80 kroner for momsfri import fjernes. Derfor sagde han nej til forhandlingsmandatet i europaudvalget fredag 3. november forud for finans- og økonomiministerrådsmødet 7. november.

Enhedslisten ville heller ikke give mandat dels fordi der ikke kunne redegøres for de økonomiske konsekvenser, dels ud fra en grundlæggende EU-modstand.

– Vi skal vide noget mere konkret om virkningen både for Danmark – indtægter og udgifter – og for de enkelte forbrugere, sagde EU-arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen (EL).

– Det skyldes også en grundlæggende modvilje mod at overlade mere kompetence til EU i et spørgsmål, der er helt centralt for en stat, nemlig suveræniteten over reglerne for skatter og afgifter, sagde Finn Sørensen.

Tilbageerobrer fiskal suverænitet
EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S) greb handsken op før Kristian Jensen fik lejlighed til en replik.

– Klare, enkle, strømlinede regler, som er med til at besværliggøre og måske endda umuliggøre snyd for mange penge, er med til at generobre suverænitet over, at vi kan få indtægter i statskassen med videre, sagde Peter Hummelgaard Thomsen.

Han har dog øje for de ”forbrugermæssige uhensigtsmæssigheder”.

Suverænitet er overdraget i eksisterende momsdirektiv
Den omtalte momssuverænitet er overdraget med det eksisterende momsdirektiv, præciserede finansminister Kristian Jensen (V). Reglerne for momsning af fjernsalg er fælles. Det aktuelle forslag er et spørgsmål om bedre eller ringere udnyttelse af suverænitetsafgivelsen.

– Det er en klar forbedring med lavere grænser for, hvornår man skal betale dansk moms, erklærede han.

En ulige konkurrence på moms bliver lige, anførte Kristian Jensen i et forsvar for danske virksomheder og butikker, der underløbes af kinesiske netsalgsvirksomheder.

Unfair med nulmoms på kinesiske billigvarer
– Nogle danskere vil opleve, at der nu lægges moms på småforsendelser. Jeg tror, at det vil en række danske erhvervsdrivende være glade for.

– Danske erhvervsdrivende har haft en konkurrencemæssig ulempe, hvor man på kinesiske hjemmesider har haft en konkurrencefordel, nemlig at man skulle betale moms i Danmark i ”Tiger”, ”Søstrene Grene” eller andre, når man købte ting til lavpris, mens man kunne købe uden moms i Kina og til meget lav porto, sagde Kristian Jensen.

Provokeret DF-ordfører
DF’s EU-ordfører blev så provokeret, at han tyede til den temperamentsdæmpende De-form i sin duplik.

– Nu har hr. Kristian Jensen en i stærk særklasse belærende facon også for den nuværende regering. Der er vel ingen større kommerciel succes end Tigerbutikkerne. De har ekspanderet til hele verden på trods af regler om småforsendelser, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Desuden er ikke alle varer tilgængelige i dette lille land, fortsatte DF’s ordfører og tog udgangspunkt i sit køb af en brugt bog i USA dagen før til 46 kroner. Den vil til sin tid koste cirka 300 kroner at importere på grund af tårnhøjt toldbehandlingsgebyr hos Postnord, hævdede han.

– Det vil ikke betyde et mersalg hos danske producenter at fjerne bagatelgrænsen. Derimod vil nogle danskere blive kede at, at et billigt produkt i udlandet kommer til at koste ekstremt meget, sluttede Kenneth Kristensen Berth.

Med fare for at lyde belærende henviste Kristian Jensen til specifikke afsnit i politikernotatet om OSS (One Stop Shop), hvor man slipper for toldgebyr ved fjernkøb under 150 euro, så bogen kan importeres til prisen + moms (11,25 kr., i alt 57,25 kr.). Det betyder samtidig, at Postnord undgår toldarbejdet med bogen.

Læserne skal lige have med, at Finn Sørensen syntes, at finansministerens svar var saglige.

Voksende e-handelsunderskud
E-handelsunderskuddet er vokset til 40 milliarder kroner, påpegede finans-, skatte-, it-, erhvervs- og forbrugerordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) i sin opbakning til momsmandatet.

Finansminister Kristian Jensen kan således forhandle om nye regler for importmoms og det digitale marked i EU med bred opbakning i folketinget. Dansk Folkeparti og Enhedslisten var som sagt ene om at sige nej til forhandlingsmandatet. (Dj/051117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.