Russiske midler i EU-banker inddrages til Ukraine

MANDAT TIL OMDIRIGERING AF RUSSISK OVERSKUD TIL UKRAINE

Russisk og belarusisk korn pålægges høj told, men kan transporteres og opbevares toldfrit i EU og med EU-skibe

Af Claus Djørup
Afkast af indefrosne russiske aktiver vil kunne overføres til det krigsramte Ukraine med dansk støtte.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har næsten enstemmig opbakning i europaudvalget til sit forhandlingsmandat til det forslag, som EU-kommissionen og udenrigskommissær Josep Borell fremsatte kort før jul om de såkaldt immobiliserede russiske aktiver.

Det handler om ekstraordinære overskud, som måtte blive genereret i værdipapircentraler i EU som konsekvens af, at russiske centralbankaktiver og -reserver er underlagt sanktioner. De indefrosne midler ventes drøftet på EU-udenrigsministerrådsmødet den 22. april.

Underminerer det økonomiske system
Mandatet blev givet bag europaudvalgets lukkede døre fredag 12.april. Alene løsgænger Theresa Scavenius voterede imod.

– Jeg er stærk modstander af det. Det er et forkert skridt, hvor vi begynder at udfordre eksisterende juridiske og politiske rammer ved at bruge de penge, som ikke er vores. Det kan være med til at underminere det økonomiske system. Vores globale økonomi er baseret på, at vi kan stole på, at pengene kan holdes forskellige steder uden at udfordre ejerskabet

Fagpressebureauet: Dvs. du er den eneste, der beskytter den globale kapitalisme …
– Ja, det kan du sige, svarer Theresa Scavenius med et smil.
-Jeg er optaget af, at vi ikke eskalerer konflikten yderligere. Man eskalerer ved at tage flere komponenter ind, og så kan andre bruge det mod os og kritisere os. Det har Rusland sagt, at de ville gøre, og der er sikkert også andre. Så begynder det at smuldre, fordi alle kan sige, at “så gælder det heller ikke os”, ræsonnerer Theresa Scavenius.

Forsvar for angrebet folkeret
EU-ordfører Christian Friis Bach (R) støttede mandatet om de russiske midler med en påmindelse om, at folkeretten skal overholdes.

– Det er afgørende, at det sker inden for folkeretten, for det er folkeretten, vi også forsvarer i Ukraine. Det er også regeringens synspunkt, men vi vil bare understrege, at det er vigtigt at holde sig inden for folkeretten, for ellers underminerer vi den folkeret, som Rusland i virkeligheden har angrebet, sagde Christian Friis Bach i det åbne europaudvalgsmøde.

Øg militær støtte
Søren Bo Søndergaard (EL) lader ingen tvivl, tilbage om Enhedslistens støtte til Ukraine.

– Vi støtter de muligheder, der er for at de ekstraordinære indtægter fra Ruslands indeståender kan bruges til at understøtte Ukraine mod det russiske overfald, siger Søren Bo Søndergaard.

Enhedslisten støtte omfatter omformningen af EU’s ukrainefond fra refusioner til fælles indkøb af militært udstyr.

Lars Løkke Rasmussen arbejder i EU for, at tilsagn til Ukraine bliver flerårige.

“Regeringen arbejder aktivt for, at EU og medlemslandene øger den militære støtte til Ukraine. Regeringen er stærk fortaler for at udvikle EU’s sikkerhedstilsagn til Ukraine, herunder gennem opbygning af Ukraines militære kapaciteter, for at sikre den nødvendige støtte til Ukraine i årene frem,” det det i Udenrigsministeriets politikernotat.

Toldbarriere for russisk og belarusisk korn
Det virker paradoksalt, at EU’s hidtidige 13 sanktionspakker mod Rusland ikke omfatter korn såsom, men det skyldes ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen hensyn til den globale fødevareforsyning.

-EU har hidtil været tilbageholdende med tiltag over for russiske fødevarer for ikke at påvirke den globale fødevareforsyningssikkerhed eller risikere for at blive udsat for anklager om det.

– Det er også en vigtig prioritet for regeringen, at EU’s tiltag mod Rusland ikke utilsigtet rammer udviklingslande, der er nødt til at importere fødevarer for at brødføde deres egne befolkninger, erklærede udenrigsministeren ved gennemgangen af forslaget i europaudvalget fredag 12. april.

50 % told på oliefrø
Ansporet af bondeprotester og grænseblokeringer foreslår EU-kommissionen toldforhøjelser på korn, oliefrø og afledte produkter, som i dag er pålagt enten ingen told eller meget lav told.

Forhøjelserne er 95 euro (708 kr.) per ton for korn og en værditold på 50 pct. for oliefrø og afledte produkter, oplyser Udenrigsministeriet i politikernotatet. Til sammenligning ligger DLG’s prisnotering for møllehvede i september på ca. 200 euro/ton (knap 1.500 kr./t).

EU’s import af russisk og belarusisk korn, oliefrø og afledte produkter udgjorde 4,8 mio. ton i 2023. Den danske import af disse produktgrupper havde en værdi på ca. 172 mio. kr. i 2023, svarende til ca. 1,5% af EU’s import, viser en foreløbig opgørelse fra Toldstyrelsen.

Toldfri transit og på EU-skibe
Det vil fortsat være muligt at transportere russisk korn gennem EU til tredjelande. Toldinitiativet sigter alene på EU’s eget marked og ikke andre markeder herunder udviklingslandene, understregede han i bestræbelse på at komme misinformation i forkøbet.

EU-kommissionens foreslåede undtagelser er:
* uhindret transit gennem EU
* frie indkøbs- og salgsaktioner vedrørende russisk korn
* opbevaring i EU-toldoplag
* transport på EU-skibe
* forsikrings- og finansieringstjenester knyttet til handel med russisk korn

Lars Løkke Rasmussen bekræftede over for Christian Friis Bach, at toldforhøjelserne er WTO-medholdelige. (Dj/170424)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.