Rumænsk hastværk om anonyme klagekanaler

Søren Pape Poulsen: For mange firmaer skal oprette en whistleblowerordning

Af Claus Djørup
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forsøger efter 12. time at hæve tærsklen for entreprenører, supermarkedskæder, vognmænd, maskinfabrikker og andre i alt cirka 6000 firmaer, der omfattes af den kommende EU-ordning om whistleblowere.

Direktivforslaget om en intern indberetningskanal vedrørende overtrædelse af EU-lovgivning indeholder en nedre tærskel på 50 medarbejdere. Den skal være markant højere, mener regeringen.

– En tærskel på 250 (ansatte, red.) er værd at arbejde for, for der sætter EU grænsen for, hvad man anser for en mellemstor og stor virksomhed, Hvis vi får den derop, er der mange danske virksomheder, der ikke får en unødvendig byrde, siger Søren Pape Poulsen til Fagpressebureauet.

Han fik europaudvalgets opbakning fredag 25. januar til sin forhandlingsposition til forslaget til ”direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen” både i den offentlige og private sektor.

Lastværk
Samtidig – deraf billedet med 12. time – sad EU-landenes repræsentanter i ambassadørforsamlingen Coreper, hvor de gav formandslandet Rumænien mandat til trilogforhandlinger med EU-parlamentet og EU-kommissionen. Det er vel at mærke uden et forudgående ministerrådsmøde.

– Vi burde have haft mere tid til forhandlinger. Der kunne godt have været behov for finpudsning – for at sige det pænt – af udkastet, men uret tikker for parlamentet, erklærede Søren Pape Poulsen.

Han er overrasket over den forcerede proces, som man også ser med andre sager, som kommission, EU-parlament og formandsland gerne vil have klaret inden EU-parlamentsvalget i slutningen af maj.

Søren Pape Poulsens ”grundlæggende betænkeligheder” gælder bestemmelser om omvendt bevisbyrde og den ekstra byrde for private virksomheder.

Fire partier imod – de tre ønsker stærkere ordning
Justitsministerens mandat blev sikret af Socialdemokratiet og Det radikale Venstre, mens Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej.

Alternativet og SF’s votum er supereuropæisk. De to partier støtter EU-kommissionens forslag og deler ikke regeringens holdning til whistleblowerforslaget.

– Vi kan ikke støtte regeringens skepsis i mandatet. Vi støtter faktisk kommissionens forslag med de vigtige ændringer fra EU-parlamentet, lød beskeden fra Christian Poll (AL).

– Det er fantastisk positivt, at der er kommet det forslag om en whistleblowerordning fra EU-kommissionen – også med EU-parlamentets ændringer. Det er noget, som den europæiske fagbevægelse og andre har efterlyst. Regeringen trækker i den forkerte retning, istemte tidligere udenrigsminister, EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF).

Usikkerhed om skatteunddragelse

Søren Bo Søndergaard (EL) var også positiv, men frygtede, at skat og skatteunddragelse er pillet ud, da det ikke er med på en lang liste i ministerrådets juridiske tjenestes notat

Skat er med i det foreliggende oplæg, oplyste Søren Pape Poulsen til alt andet end betryggelse for Søren Bo Søndergaard.

Usikkerheden skyldes diskussion om, hvorvidt det kræver enstemmighed eller blot kvalificeret flertal at inddrage skat, bekræftede Søren Pape Poulsen over for Holger K. Nielsen.

Søren Pape Poulsen ville ikke forholde sig til den juridiske tjenestes vurdering. Han forholder sig alene til kompromisteksten, som indeholder skat.

DF: Forkert bagtæppe
– Enhedslisten ønsker mere intervention på dette område. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti, drillede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Jeg forstår ikke behovet for at regulere dette på EU-plan. Mange organisationer gør opmærksom på, at de ikke ønsker dette forslag. De mener, at den danske regulering er god nok eller at vi skal regulere det selv, sagde Kenneth Kristensen Berth.

– Regeringens retning er rigtig, men bagtæppet – at man ønsker EU-regulering – er forkert, sluttede han.

Venstres opfordring om politiske partier
Blandt de løse ender en anvendelsesområdet. Søren Pape Poulsens umiddelbare vurdering er, at politiske partier, foreninger og NGO’er ikke omfattes, men Justitsministeriet undersøger det.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) opfordrer sin regering til at arbejde for, at politiske partier og foreninger omfattes.

Coreper fastholder 50-tærskel
Corepers mandat til formandslandet fastholder tærsklen på 50 medarbejdere.

Rumæniens EU-ambassadør Luminița Odobesc fremhæver i en pressemeddelelse om Corepers beslutning, at en whistleblower skal benytte den intern indberetningskanal før vedkommende tyr til en ekstern kanal eller offentliggørelse. (Dj/280119)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.