Røget ål reddet, men ej ålen

Karen Ellemann: Kvoter på niveau med de seneste år. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionen ignorerer glasål

Af Claus Djørup
Forslaget om totalforbud mod fiskeri af ål var den største udfordring på fiskerirådsmødet den 12.-13. december, sagde fiskeri-, ligestillings- og nordensminister Karen Ellemann (V) inden afrejsen til det lange møde i Bryssel.

Hendes mission var at afværge et totalt stop for ålefiskeri i Østersøen – og det lykkedes. Resultatet blev tre måneders lukning af ålefiskeriet, som de danske myndigheder skal fastlægge inden for perioden 1. september 2018 til 31. januar 2019, hvor ål migrerer og er mest sårbare.

EU-kommissionens forslag om totalforbud gjaldt ål over 12 cm, dvs. ynglen – glasål – var ikke og blev heller ikke omfattet i beslutningen Videre var Middelhavet og Sortehavet ikke omfattet. Fritidsfiskere med krøjer eller fiskeri i fersk vand fik først helt fri og blev under forhandlingerne halveret over fem år.

Med andre ord ville det partielle totalforbud ifølge Karen Ellemann ramme danske fiskere i Østersøen “meget hårdt”. Hun krævede, at alle relevante medlemslande skal deltage i indsatsen for ålens bevarelse.

– Der skal gøres en ekstra indsats for ålens overlevelse, men en yderligere regulering bør ske som en samlet EU-regulering i en form, der tager højde for allerede gennemførte indsatser og inddrager alle ålens livsfaser, dvs. også fiskeriet efter glasål, erklærede Karen Ellemann i europaudvalget fredag 8. december.

Forslag uden glasål giver ikke mening
Senere i debatten udtrykte hun det enklere: – Forslaget giver ikke mening, som det ligger her!

Kun Enhedslisten sagde nej til hendes forhandlingsmandat om et mindre indgribende løsning for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål samt fordeling af fiskekvoter for 2018.

Rasmus Nordqvist (AL) bebrejdede regeringen for at arbejde for mindre restriktive forhold for os selv frem for at øge beskyttelsen af den udryddelsestruede ål.

Kenneth Kristensen Berth (DF) kunne finde hverken hale eller ben i kommissionens forslag, som slet ikke tager hensyn til glasål.

Flere fisk – nordatlantiske aftaler i hus
– Mange bestande har de senere år været inde i en positiv udvikling oven på mange år med hårde begrænsninger i fiskeriet. Mange vigtige kvoter kan sættes op, men der er også kvoter, som går lidt ned, sagde Karen Ellemann generelt.

Diverse fiskeriforhandlinger går forholdsvis glat. EU’s forhandlinger med Norge om torsk, kuller, sej, hvilling, rødspætte og sild samt makrel i Nordsøen og brisling i Skagerrak blev afsluttet fredag 1. december, og den giver flere torsk i 2018 i Skagerrak og Nordsøen.

Kyststatsforhandlingerne blev gjort færdige 7. december, og forhandlingerne mellem EU og Færøerne blev afsluttet same dag som europaudvalgsmødet.

EU’s fiskeriaftale med Grønland blev indgået den 29. november, oplyser Fiskerforum.dk.

Fiskeriministeriets kvoteoversigt:

* Kvoterne for torsk i Nordsøen stiger med 10 % og i Skagerrak med 39 %. Dette inkluderer kvotetilskrivning.

* Kvoten for torsk i Kattegat stiger med 20 %, men er fortsat en bifangstkvote.

* Kvoten for tunge i Nordsøen reduceres med 3 %.

* Kvoten for tunge i Skagerrak/Kattegat reduceres med 18 %.

* Kvoten for rødspætte i Kattegat reduceres med 37 %.

* Kvoterne for kulmule i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat reduceres med 7 %.

* Kvoten for jomfruhummer i Nordsøen stiger med 22 %.

* Kvoten for jomfruhummer i Skagerrak/Kattegat reduceres med 8 %.

* Kvoten for havtaske i Nordsøen stiger med 20 %.

* Kvoten for dybvandsrejer i Skagerrak stiger med 2 % (foreløbig kvote) – ny rådgivning marts 2018.

* Kvoten i Nordsøen for rødtunge/skærising fastsættes uændret.

* Kvoten i Nordsøen for pighvar/slethvar stiger med 44 pct. i forhold til initialkvoten i 2017.

* Kvoten for mørksej stiger med 6 %.

* Kvoten for skader og rokker i Nordsøen stiger 20 %.

* Kvoten for skader og rokker i Skagerrak/Kattegat fastsættes uændret.

* Kvoten for sild i Nordsøen stiger med 10 pct. Bifangstkvoten reduceres med 15 %.

* Kvoten for sild i Skagerrak/Kattegat reduceres med 4 pct. Bifangstkvoten er uændret.

* Kvoten for lange i Nordsøen stiger med 10 %.

* Kvoten for blåhvilling stiger med 3 %, mens der er kvotereduktioner på atlanto-skandisk sild på 33 % og på makrel på 20 %.

(Dj/141117)

www Pressemøde 13. december 2017 kl. 07.55

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.