Røffel til Mogens Jensen in absentia

Mogens Jensen ved en tidligere lejlighed, hvor han mødte op hos europaudvalget i al for god tid. Foto: Fagpressen.eu

Forholdet mellem regeringen og europaudvalget kølnes

Af Claus Djørup
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) var på vej til Ballerup i fredag 5. december, da europaudvalgsformanden gav ham en røffel for at prioritere europaudvalget væk til fordel for et pressearrangement.

Det er en af flere dråber dårlig regeringsservicering, som udløser et brev fra europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) til regeringen.

En minister som alligevel ikke ønsker forhandlingsmandat, orienteringer om afstemninger i EU-komitésystemet flere dage efter og et statsministerielt ikke-svar er ifølge Eva Kjer Hansen andre eksempler på utilfredsstillende samarbejdsfacon.

Uacceptabel udeblivelse
Mogens Jensen sendte sin forgænger, klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R), mens han koncentrerede sig om at lancere en ny vision for dansk udenrigspolitik sammen med udenrigsminister Martin Lidegaard (R) på Borupgård Gymnasium i Ballerup.

– Jeg skulle egentlig have budt velkommen til handels- og udviklingsministeren, men jeg har fået den melding fra ministeren, at han har andre gøremål i dag og derfor ikke kan møde frem. Jeg har meddelt ham, at det er helt uacceptabelt, indledte Eva Kjer Hansen sin svada.

– Vi har aftalt spilleregler med regeringen omkring fremmøde i europaudvalget. Selvfølgelig vil vi tage hensyn, når man vigtige gøremål i udlandet eller andre ting, men i dag er ministeren optaget af en event ude i byen og ønskede ikke af aflyse, oplyste Eva Kjer Hansen.

Ingen hjælp fra ministerkolleger
Videre kritiserede hun, at ministrene ikke indbyrdes kunne ændre rækkefølgen for deres forelæggelser i udvalget, så Mogens Jensen kunne have sprunget køen over, fremlagt sine punkter og få tid til sin presseevent.

– Det er besynderligt. På den måde udviser regeringen disrespekt for de aftaler, der er indgået omkring forelæggelser i udvalget, erklærede Eva Kjer Hansen.

Mandatmudder
Transportminister Magnus Heunicke (S) opdagede under en forelæggelse 28. november, at der ikke var flertal for hans tidligmandat vedrørende jernbaneudbud, hvor han ønskede at “lægge afgørende vægt” på at kunne udskyde obligatorisk udbud til slutningen af 2020’erne.

I det hele taget lignede det mest en svensk rigsdag, for der var ikke flertal for noget. Enhedslisten vil slet ikke vide af udbud af togpassagerstrækninger, og de borgerlige oppositionspartier ser gerne tidligere udbud af mange DSB-strækninger bl.a. den elektrificerede København-Esbjerg.

Hvad gør minister og diplomater uden mandat
– Det er første gang, jeg har set en minister skriftlig skrive til udvalget, at han slet ikke vil have noget mandat, når han ikke kan få det mandat, han gerne vil have, siger Eva Kjer Hansen til Fagpressebureauet om Magnus Heunickes aflysning af et opfølgende udvalgsmøde 2. december dagen før transportministerrådsmødet.

– Det bliver vi nødt til at følge op på. Vi vil bl.a. se, hvordan Danmark har ageret på rådsmødet, og flere overvejer et samråd for at få opklaret, hvad Danmark egentlig gør på møderne, fortsætter udvalgsformanden.

Politisk sprængstof dysset ned
Sagen med Magnus Heunickle indeholder to ankepunkter.

For det første var forhandlingsmandatet ikke formuleret i politikernotat på en måde, så “alarmklokkerne bimlede”, som Eva Kjer Hansen udtrykker det.

Ordførerne blev præsenteret for en formulering, der ikke lignede “afgørende vægt”, som på Christiansborg betyder, at ministeren er parat til at stemme nej i ministerrådet.

– Det handler også om partiernes tilstedeværelse ved udvalgsmødet, tilføjer udvalgsformanden med underforstået henvisning til, at fremmødet er større desto vigtigere en sag er.

Europaudvalget er som lille folketingssal
Det andet ankepunkt er Magnus Heunickes fravalg af mandat.

Fagpressebureauet: Det er vel bare politik, at han hellere vil være uden mandat end et påtvunget mandat?

– Ja, og derfor vil vi samle op på, hvordan Danmark har ageret på rådsmødet. Det er ministerens ansvar, at ministren og hans folk ikke agerer anderledes end et flertal ønsker, svarer Eva Kjer Hansen.

– Ministre glemmer nogle gange, at behandlingen i europaudvalget træder i stedet for en behandling i folketingssalen, slutter Eva Kjer Hansen.

Europaudvalget vil i næste måned diskutere håndteringen af tidligmandater, der udstikkes i begyndelsen af forhandlingsforløb i Bryssel. (Dj/081214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.