Rodede forhandlinger om langturschauffører

Østeuropæiske lande forsøger at få særregler for chauffører ind i udstationerings-direktivet før forhandlingerne om EU-vejpakken er begyndt. Foto: Fagpressen.eu

Uønsket kobling af udstationering og vejpakke

Af Claus Djørup
Forhandlingerne om udstationeringsdirektivet er ved at udvikle sig til ”en værre redelighed”, som EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S) siger.

Spanien, Portugal, Irland og østeuropæiske lande kobler et nyt udstationeringsdirektiv (vilkår for udenlandske ansatte i værtslandet) til transportkommissær Violeta Bulc’ udspil til en EU-vejpakke.

Det handler om, hvilke nationaliteter skal sidde bag rattet til lavere aflønning i indenrigstransporter med lastbiler, der er kommet til landet i en international transport.

De pågældende lande foreslår særregler i udstationeringsdirektivet, så udenlandske chauffører kan køre et antal dage inden for en kalendermåned i et værtsland på deres hjemlands frem for værtslandets vilkår.

Eksempelvis har Spanien foreslået fem dage, og senest har Visegradlandene (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn) foreslået 10 dage, mens EU-kommissionen selv har foreslået tre dage.

Snæver ramme for dansk smidighed
– Det kommer ind som en sanktbernhardshund på en bowlingbane, at vi pludselig skal forhandle et direktiv, som ligger ovre hos en anden minister, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da han fredag 13. oktober bad europaudvalget om et supplerende mandat.

Imidlertid tegner sig et blokerende mindretal mod revisionen af udstationeringsdirektivet, hvis der ikke indarbejdes særregler på transportområdet, vurderede han.

Det supplerende forhandlingsmandat, som alle bortset fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde ja til, giver Troels Lund Poulsen manøvrerum til at acceptere særregler angående international transport, der vel at mærke dels ikke øger risikoen for social dumping i Danmark, dels ikke går videre end kommissionens forslag i vejpakken.

Usikkerhed om Frankrig
Han tilføjede en bemærkning om forhandlingssituationen, der dækker over usikkerhed om, hvorvidt den ny franske regering kan regnes som ligesindet hvad angår sikring af sociale forhold og effektivere kontrol i vejgodsbranchen.

– Regeringen vil ikke bruge forhandlingsoplægget til at gå i nogen direkte drøftelse med ligesindede lande uden at Frankrig er med, sagde Troels Lund Poulsen.

I januar var Frankrig vært ved etableringen af “Vejalliancen” (Road Alliance, L’Alliance du Routier) med transportministre og statssekretærer fra Tyskland, Italien, Østrig, Belgien, Luxembourg, Sverige, Danmark – Ole Birk Olesen (LA) – samt Norge.

DF: Risikabel kobling
EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) havde foretrukket, at debatten om mandatet var foregået for lukkede døre, fordi det er endt i et uskønt forhandlingsspil mellem lande, der med mere eller mindre finurlige metoder forsøger at tage hinanden som gidsler.

Det åbne europaudvalgsmøde viser de øvrige EU-lande, at Danmark er parat til at give sig, anførte han. Desuden ville han gerne vente til sidste øjeblik med at give mandat, når man kendte de sidste udviklinger i forhandlingssituationen.

Kenneth Kristensen Berth er ikke ked af udsigten til et blokerende mindretal, for de nuværende regler er bedre end det, man risikerer at få, hvis man åbner for at diskutere international transport som en del af udstationeringsdirektivet.

Troels Lund Poulsen sparkede bolden tilbage. Mandatforelæggelsen foregik en uge før normalt på grund af folketingets efterårsferie.

EL: Vejpakkeforhandlinger for tidligt og forkert regi
Også Enhedslisten ønskede at udskyde mandatgivningen.

– Vi skal ikke forhandle og give indrømmelser på noget, som vi har i forvejen, sagde transportordfører Henning Hyllested (EL).

Vi forhandler vejpakke før der overhovedet er begyndt forhandlinger om vejpakken, påpegede han.

Eksempel på eksprestur uden om regler
Henning Hyllested gav et eksempel på konsekvensen af EU-kommissionens forslag om en timegrænse på seks timer, før en international transport overgår til indenrigskørsel. Visegradlandene (Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn) foreslår den udvidet til 24 timer.

En international transport krydser grænsen ved Padborg og er i Trekantområdet på under to timer, læsser af og tager en ny transport med til Tåstrup på under tre timer, læsser af og tager en ny sættevogn og kører til Sverige som udgående international transport, altså under seks timer.

Tæller transporten mellem Taulov og Tåstrup som cabotage (udenlandsk lastbils godskørsel mellem destinationer i værtslandet), når udstationeringsdirektivet gælde fra dag ét i vejpakkeforslaget – hvordan skal det håndhæves? spurgte Henning Hyllested.

– Vi sætter regler i spil, som vi egentlig har i forhold til cabotage og udstationering, men vi ved ikke, hvad vi får. Vejpakken er ikke forhandlet på plads. Vi kan ende med cabotageregler, som er ringere end i dag, sagde Hyllested.

Ladeport skal holdes lukket
Beskæftigelsesministeren afstod fra at give en endelig definition på karakteren af den internationale transport i Henning Hyllesteds eksempel, for det diskuteres.

– Vores udgangspunkt er at sikre, at man ikke får åbne en kæmpe ladeport, at man ligesom har et stort frit lejde, når man kommer som international transportør til Danmark, forsikrede Troels Lund Poulsen.

– Udstationering inden for vejtransportområdet er som udgangspunkt omfattet af udstationeringsdirektivet. Udstationeringsreglerne gælder for cabotagekørsel i Danmark, bekræftede Troels Lund Poulsen.

– Hvad ligger der sig ‘som udgangspunkt’, for deri ligger nogle fortolkninger af, i hvilket omfang udstationeringsreglerne gælder for vejtransport, replicerede Finn Sørensen (EL), som ønskede et notat.

Dansk nej til cabotage i selve udstationeringsdirektivet
Troels Lund Poulsen lægger ”afgørende vægt” (udtrykket er eurodansk for at stemme nej) på, at cabotage ikke kommer ind i udstationeringsdirektivet.

Det skal nemlig forhandles i EU-vejpakken, hvor transportkommissær Violeta Bulc foreslår, at cabotage skal behandles som udstationering fra dag ét.

Kernen i EU-kommissionens vejtransportpakke er en liberalisering af markedet og en nationalisering af chaufførvilkår. Nyskabelsen er at behandle chauffører som vandrende arbejdstagere, der har krav på opholdslandets mindsteløn. .

Troels Lund Poulsen fik tillige et mandat med samme flertal – DF og EL imod – vedrørende den sociale søjle. (Dj/171017)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Hyllested: udstationeringsreglerne gælder for cabotagekørsel. (Dj/171017)

Comments are closed.