Rockwool sagsøger skolemyndighed i West Virginia

Rockwools ny amerikanske fabrik i Ranson i Jefferson County ligger forholdsvis tæt på New York og Washington DC. (Skæmdump: © Google)

Folketingsspørgsmål om dansk stenuldsfabrik i USA

Af Claus Djørup
Rockwool forbindes normalt ikke med miljøsvineri, men det gør borgerne i Jefferson County i West Virginia, hvor man betakker sig for en dansk, kulfyret stenuldsfabrik.

Lokalområdets skolemyndighed (Board of Education) besluttede 8. april at ekspropriere grunden til et regionalt uddannelsescenter og tilbyde 1.362.900 dollar (ca. 9 mio. kr.) i kompensation for de 78,8 hektarer.

Roxul USA – Rockwools amerikanske selskab – svarede straks fredag 12. april med et sagsanlæg ved en federal domstol (https://www.documentcloud.org/documents/5837341-Rockwool-v-Jefferson-BOE-complaint.html)
mod skolemyndigheden i Jefferson County, skriver en lokal avis.

Den danske stenuldskoncern mener, at skolemyndighedens indgreb er led i den udbredte lokale modstand mod planen om et fabriksanlæg og ikke et reelt ønske om at opføre et uddannelsescenter, som ellers var planlagt opført et andet sted i området.

Videre var skolemyndigheden med til at invitere Rockwool til Ranson i Jefferson County i 2017 og forhandle skattebetingelserne.

Der er altså tale om en kovending. Skolemyndigheden har hverken holdt en høring, vurderet alternativer inklusive en allerede ejet grund i Ranson eller afsat finansiering, anfører Rockwool for at understrege, at der er tale om et overgreb mod ejendomsretten som stadfæstet i det 14. forfatningstillæg.

Den kommende fabriks naboer frygter for miljøforurening. De sendte en delegation til Rockwools generalforsamling i Roskilde den 3. april for at advokere for deres sag over for den danske offentlighed.

Spørgsmål til Rasmus Jarlov
Den amerikanske modstand fører mere opmærksomhed med sig, nemlig Rockwools ageren rundt i verden. Det skal erhvervsminister Rasmus Jarlov (V) forholde sig til på grund af udvalgsspørgsmål fra Pelle Dragsted (EL).

Enhedslistepolitikeren skriver, at forskere har udtrykt stærk bekymring for fabrikkens konsekvenser for lokalbefolkningens sundhed. Videre henviser han til, at IfU’s krav om, at ”de virksomheder, vi investerer i, holder en høj standard i forhold til miljø, sociale forhold og governance”.

I forkortet form lyder spørgsmålene:

* Lever Rockwool lever op til alle nationale og internationale forpligtelser i forbindelse med sit byggeri af en fabrik i West Virginia?

* Modtager Rockwool eksportstøtte til etableringen af fabrikken i USA?

* Har Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) investeret et trecifret millionbeløb i Rockwools projekter i Kina, Indien, Malaysia og Thailand?

* Er det moralsk i orden at bruge udviklingsbistandsmidler til at støtte en virksomhed, der samtidig etablerer en stærkt forurenende fabrik i USA, som ikke lever op til det samme miljøtekniske niveau som anvendes i Skandinavien?

* Lever investeringerne i Rockwools asiatiske projekter op til internationale standarder med hensyn til miljø, sociale forhold og governance?

Fakta og data frem for fabriksbesøg
Delegationen fra Jefferson County afslog Rockwools tilbud om at se fabrikken i Øster Doense efter generalforsamlingen 3. april.

– Vi behøver flere fakta end en rundvisning kan give, forklarer Catherine Jozwik og Chanda Drew, som deltog i delegationen.

De efterlyser data om emissioner, farligt affald, rense- og filterteknologi, ovnene og energiforbrug, vandforbrug og spildevand, der kan bruges til sammenligning med det amerikanske projekt.

De ønsker tilsvarende oplysninger om Rockwools fabrik i Memphis i Mississippi.

Fabrikken i Ranson skal anvende kul og gas, og det bryder de sig ikke om i Jefferson County, selv om West Virginia er en kulstat.

Rockwool bliver den første aftager af gas fra en rørledning til 80 milliarder dollar, som bygges af China Energy Investment Corp., fremhæver Catherine Jozwik og Chanda Drew.

Nok er Rockwool blevet inviteret af politikere, men fabriksprojektet har ikke været i høring eller fremlagt på offentligt møde, fortsætter de.

– Vi tvivler på, at man ville få tilladelse til at bygge en kulfyret fabrik i Danmark i dag. Rockwool vil omstille sine ovne i Danmark til elektricitet og anvender allerede elektrisk ovne på fabrikker i andre europæiske fabrikker. Hvis Rockwool ville være en god nabo, så fulgte man den højeste standard frem for at bygge en fabrik med ringere standarder blot fordi reglerne tillader det, siger Catherine Jozwik.

Undergrunden ligner en schweizerost

Geologi spiller en stor rolle. Området ligger i en dal på porøs undergrund.

30 procent af tiden vil røgen fra de 65 m høje skorstene falde ned ved meteorologisk inversion i nabolaget med en skole og områdets fattigste boligkvarter.

Området er et karstlandskab med et netværk af underjordiske huler i den porøse sten.

Rockwools fabrik lægges i et af de to områder i amtet med størst risiko for sænkninger og jordhuller – ‘sinkholes’ – og hurtig spredning af jordforurening af grundvandet, der bruges som grundvand.

– Der er ikke foretaget en miljøvurdering. Der foreligger ikke en risikovurdering. Microsoft har trukket sig ud af et byggeprojekt i Virginia på grund af sinkholes. Hvorfor vil Rockwool bygge en fabrik i et område med den højeste risiko for sinkholes? Der har allerede været 10 sænkninger på grunden under det forberedende byggearbejde, pointerer Catherine Jozwik.

Det medførte i øvrigt en advarsel og bøde, fordi sænkningerne ikke blev indrapporteret.

På generalforsamlingen forklarede Rockwools adm. dir. Jens Birgersen det med, at man ikke kendte proceduren for rapportering af et ‘sinkhole’. Videre løb noget opsamlet regnvand ud, men siden har alt været i orden.

Vandforurening spredes hurtigt
Catherine Jozwik tager det derimod som eksempel på lemfældigheden over projektet: – Det er svært at få en miljøbøde i West Virginia. Det sker simpelt hen ikke … og Rockwool har allerede fået en bøde!

– Det er en kæmpe risiko ikke bare for samfundet, men for selskabet. En farveprøve på nabogrunden viste i 1990’erne, at forureningen var rejst otte miles i løbet af to uger. Hvem skal betale for den nærmest umulige oprydning, hvis vores drikkevand bliver forurenet? siger Catherine Jozwik.

Det forklarer, hvorfor flere et større antal amter og byer også i nabostater har sluttet sig til protesterne.

USA’s svageste miljøregler
West Virginia har sammen med Mississippi ry for at have USA’s ringeste miljølovgivning. Eksempelvis har West Virginia ikke en grænseværdi for formaldehyd, der er blandt de kemikalier, som Rockwool udleder.

Rockwool tilbyder at opstille måleudstyr, så man efter fabrikkens idriftsættelse kan sammenligne luftkvaliteten med før. Det afviser modstanderne, som tvivler på, at det vil føre til andet end en bøde, når man konstaterer luftforurening.

De slår hårdt på nærheden af en skole, når selv delstatens egen lovgivning fastsætter, at en ny skole skal ligge i mindst to miles’ afstand fra en sådan fabrik. ”It makes no sense,” siger Catherine Jozwik.

Videre fremhæver hun, at listen over udledte kemikalier indeholder formaldehyd, som West Virginia ikke har en grænseværdi for.

De nye 140 job (Rockwools angivelse i sagsanlægget) imponerer ikke: – Min niece har en musikskole med 150 ansatte, og hun udleder ikke 156.000 ton forurening!!!

Den tunge trafik huer dem heller ikke med100 lastbiler om dagen og dertil transport med LNG, indtil rørledningen er anlagt.

Pendlersamfund
Jefferson County i pendlerafstand fra Washington D.C. er det eneste område i West Virginia, som regnes som økonomisk selvkørende, og der er hverken en kulmine eller tung industri i amtet.

– Vi har intet, som Rockwell skal bruge i produktionen. Vi har kun nærheden til befolkningscentrene på Østkysten. Vi tror, at en del af misèren dels skyldes, at man får grønne point for lokalisering inden for 500 miles fra markedet, og man kan ikke komme meget nærmere end Jefferson County uden at skulle efterleve striksere krav til udledningen på grund af eksisterende forurening, siger Catherine Jozwik.

De grønne point tildeles af LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, som er udviklet af U.S. Green Building Council).

Frygter vandlækage
Tidligere formand for ”Young Democrats of America” Ron Snyder og meteorolog Timothy L. Ross fra Jefferson County benyttede generalforsamlingen til at advare mod de risici, som der ikke er taget hånd om.

De ønsker større åbenhed hos Rockwool om vand fra produktionsanlægget og foreslog derfor en undersøgelse af selskabets håndtering af vand. Det blev forkastet uden afstemning.

”Selskabet forbereder og offentliggør en evaluering af resultaterne af selskabets politikker og praksis for at minimere negative konsekvenser ved placering af produktionsanlæg og brug, opbevaring og udledning af vand i forbindelse med produktionen,” lød det forkastede forslag i dirigentens gengivelse.

Rockwool: Styr på risici
– Forslaget vedrører en mangel, der ikke eksisterer, og yderligere rapportering skaber ingen væsentlig merværdi for vore aktionærer, svarede bestyrelsesformand Henrik Brandt.

– Bestyrelsen mener, at vi i tilstrækkelig grad beskriver relevante risici og væsentlige konsekvenser via vores års- og bæredygtighedsrapporter.

– I forbindelse med produktionsprocesser sker der ikke nogen udledning af spildevand i vandveje eller ved selskabets produktionsanlæg, forsikrede Henrik Brandt om alle 45 fabrikker i 20 lande.

– West Virginia-fabrikken bruger stort set samme teknologi som vi brugte i vores seneste kapacitetsudvidelse på vores fabrik i Doense i nærheden af Hobro, oplyste Rockwool i december til Fagpressebureauet.

– Vi bruger vand i produktionsprocessen, men vandet forbliver på fabrikken, når vi først har lukket det ind. Dvs. at vandet bliver genbrugt igen og igen i produktionsprocessen takket være et lukket system, hedder det videre.

Foreløbig har Rockwool brugt knap en tredjedel af anlægsinvesteringen på 150 millioner dollar (én milliard kroner). Fabrikken idriftsættes næste år.

Kul og gas i USA, el i Norge
– Anlægget vil bruge 94 ton kul, kritiserede Ron Snyder og Timothy L. Ross på generalforsamlingen Rockwools fossile energiforbrug.

– Jo mere gas, vi kan få, desto mere kan vi reducere CO2-udledningen, svarede Jens Birgersen.

En foredragsholder på Rockwools generalforsamling fremhævede, at mineraluld sparer 80 gange den CO2, som medgår til isolering af bygninger.

Koncernen har reduceret CO2-udledningerne fra sine produktionsanlæg med 4 procent fra 2015 til 2018, altså én procent om året. Målet er 10 % for 2022. Eksempelvis ændres et norsk anlæg til elektrisk drevet smelteteknologi.

Det sker ikke i Ranson. Aktivisterne citerer Rockwools amerikanske pr-manager Shawn Torber: ”Vi har intet problem med at bruge vedvarende energi, men West Virginia har endnu ikke truffet det valg.” (Dj/200419)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.