Risikovurdering af ‘novel food’ centraliseres hos EU-agentur

Enstemmigt mandat til nye fødevarer

Af Claus Djørup
Efter syv års tilløb og et kuldsejlet forsøg på grund af strid om kloning er der udsigt til en revision af EU-lovgivningen om nye fødevarer (‘novel food’) og nye fødevareingredienser.

Fremdriften skyldes ikke mindst, at kød fra klonede dyr ikke omfattes af den foreslåede forordningen, hvor EU-parlamentet stod stejlt i 2011. Siden har EU-kommissionen fremsat to selvstændige, etisk begrundede direktivforslag angående kloning.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) fik enstemmig opbakning i europaudvalget torsdag 12. juni til et positivt tidligmandat, der lægger “afgørende vægt” på opretholdelse af beskyttelsesniveauet og sundhedsmæssig forsvarlig regulering samt enklere og klarere regler uden at udvide anvendelsesområdet.

Endelig støtter Danmark, at risikovurderingen af nye fødevarer centraliseres hos den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA, oplyste Dan Jørgensen.

Den reviderede novel food-forordning vedtages formentlig allerede efter EU-parlamentets 1. behandling her til efteråret, dvs. uden yderligere parlamentarisk debat og inddragelse af offentligheden som i nationale parlamenter.

– Der vil ikke blive foretaget kloning til landbrugsformål i EU, og der vil heller ikke blive importeret sådanne kloner, så længe der stadig er betænkeligheder med hensyn til dyrevelfærden, erklærede sundhedskommissær Tonio Borg i december sidste år om det foreslåede forbud mod klonede produktionsdyr.

Det ene direktivforslag indfører et midlertidigt forbud mod kloning af landbrugsdyr og mod markedsføring af levende dyrekloner og embryokloner. Det andet direktivforslag sikrer, at fødevarer såsom kød og mælk fra dyrekloner ikke markedsføres i EU. (Dj/160614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder depecher må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.