Retssag om EU-kommissionens proceduresnyd

Traktatens vogter – EU-kommissionen – anklages for selv at handle i strid med Lissabontraktaten ved i praksis at omgå en ny appelinstans.

Af Claus Djørup
En retssag ved EU-domstolen om godkendelse af et lægemiddel er rammen for en juridisk armvridning mellem kommissionen og en række lande om beføjelser i den såkaldte komitologiprocedure, hvor detaljer i mangfoldige regler fastlægges og afgørelser træffes.

Den danske regering mener modsat kommissionen, at appeludvalgets rolle som anden instans indebærer, at udvalget er endelig beslutningstager og kommissionen følgelig skal træffe beslutninger, der respekterer appeludvalgets udtalelser.

Derfor intervenerer Danmark med et indlæg vendt mod kommissionens forsøg på at omgå medlemslandenes indflydelse i komitologiproceduren.

Nicolai Wammen: EU-kommissionen handler i strid med traktaten
”Kommissionen har handlet i strid med komitologiforordningen og sin forpligtelse til loyalt at samarbejde med medlemsstaterne i medfør af TEU art. 4,” erklærer det danske udenrigsministerium og europaminister Nicolai Wammen om kommissionen forsøg på at påbegynde en ny komitologiprocedure på grundlag af et kosmetisk ændret udkast, efter at appeludvalget har resolveret anderledes.

Appeludvalget er indført med Lissabontraktaten, så EU-domstolens tolkning får betydning for magtforholdet mellem medlemslandene og kommissionen.

Danmark i alliance med UK og Frankrig
Den konkrete sag – Laboratoires CTRS mod EU-kommissionen – handler om markedsføringstilladelse til lægemidlet Orphacol til behandling af sjældne leversygdomme hos børn, som EU-kommissionen nægtede trods appeludvalgets positive udtalelse.

Danmarks indlæg må siges at være til fordel for sagsøgeren, selv om det kun vedrører komitologiske principper og ikke vurderingen af lægemidlet.

I forvejen har Storbritannien, Frankrig, Tjekket og Østrig blandet sig i retssagen til fordel for medicinalfirmaet. Polen er det eneste medlemsland, der har meldt sig ved EU-domstolen i Luxembourg med støtte til kommissionen, fremgår det af Udenrigsministeriets sagsgennemgang. (Dj/221212)

Comments are closed.