Regeringen tygger drøv på bankunion

Morten Østergaard: Analyse “inden længe”

Af Claus Djørup
Regeringens analyse angående eventuel dansk deltagelse i bankunionen afsluttes “inden længe” tillige med Justitsministeriets § 20-undersøgelse om suverænitetsoverdragelse, oplyste økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) i europaudvalget fredag 23. januar.

– Vi snakker ikke om noget bestemt tidsperspektiv andet inden så længe – snarest, uddybede han efter mødet.

– Regeringen har endnu ikke fastlagt vores holdning til, om Danmark skal deltage i det styrkede banksamarbejde, fastholdt Morten Østergaard forinden i samrådet om bankunionen, som EU-ordfører Mette Bock (LA) havde bedt om.

– Banksamarbejdet er godt for finansiel og økonomisk stabilitet i EU og derfor også godt for Danmark, uanset om vi vælger at deltage, sagde Morten Østergaard.

Fremtidige tilsynsregler med eller uden dansk medvirken

Danmark har deltaget i forhandlingerne og opnået, at intet í bankunionens konstruktion i sig selv vil forhindre ikke-eurolandet Danmarks deltagelse, konstaterede de radikales partileder. Her har det danske realkreditsystem været en særlig dansk interesse.

– Hvis beslutter os for at vente eller ikke at deltage, så vil praksis udvikle sig relateret til de omfattede lande. Derfor kan man heller ikke vide, hvor det bærer hen, men der er ikke noget nu, der gør, at vi skulle ændre det danske realkreditsystem, sagde Morten Østergaard.

– Fremadrettet kan det være, at tingene udvikler sig til ugunst for dansk realkredit. Det man kan ikke vide, men det er en risiko, hvis man ikke er med ved bordet, medgav Morten Østergaard.

Liberal Alliance: Realkreditten også truet i bankunion
Mette Bock konkluderede, at der er ingen garanti for realkreditten, uanset om vi vælger at tilslutte os bankunionen eller vælger at stå udenfor.

Liberal Alliance siger nej til dansk deltagelse i bankunionen.

Mette Bock kræver på forhånd en folkeafstemning uanset Justitsministeriets § 20-vurdering (grundlovens bestemmelse om suverænitetsoverdragelse). I hvert fald kalder hun det det “ubehagelig form for arrogance”, hvis der ikke afholdes en folkeafstemning.

– Kun 18 procent af danskerne vil stemme ja til dansk tilslutning. Alligevel tyder alt på, at regeringen vil gennemtvinge tilslutning, uanset om regeringen er rød eller blå. Det er dybt beklageligt i en situation, hvor økonomien især i de sydeuropæiske lande fortsat er mere end usikker,” skriver Mette Bock i en pressemeddelelse. (Dj/250115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.