Regeringen opgiver folkeafstemning om tilvalgsmodel

Karen Hækkerup: Gryden holdes i kog om en parallelaftale. Foto: Fagpressen.eu

Karen Hækkerup: Tekniske møder er i gang om politiaftale

Af Claus Djørup
Justitsminister Karen Hækkerup (S) undersøger muligheden for en fortsat dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde Europol, som er ved at få ændret sit lovgrundlag fra et mellemstatsligt samarbejde til en EU-forordning, der i princippet smider Danmark ud af politisamarbejdet.

Det skal ske ved en såkaldt parallelaftale, fordi den endnu ikke vedtagne europolforordning er omfattet af retsforholdet.

De fem EU-positive partiers (S, R, SF, V, K) foretrukne løsning er en ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, men regeringen har åbenlys opgivet en folkeafstemning herom i denne valgperiode, der udløber i midten af september næste år.

– En sådan folkeafstemning skal tages på det rigtige tidspunkt. Det kræver ro om det europæiske samarbejde både i EU og herhjemme, erklærede Karen Hækkerup i europaudvalget onsdag 28. maj.

”Vi er med til vi ikke er med”
– Det er endnu ikke klart, hvornår Danmark risikerer at forlade Europol. Selv om forhandlingerne nærmer sig sin afslutning i rådsregi, udestår der stadig trialogforhandlinger med europaparlamentet, sagde Karen Hækkerup.

Danmark kan først begynde forhandlingerne om en eventuel parallelaftale, når forordningen er vedtaget.

– Vi er med til vi ikke er med, sagde justitsministeren.

1. januar er en myte
Det er dog ikke så tidligt som påstået i EP-valgkampen, for Karen Hækkerup aflivede en påstand: – Der er ingen dato, der hedder 1. januar (2015).

– Parallelaftale kan først indgås, når forhandlingerne om forordningen er afsluttet, men vi arbejder allerede på at afklare de tekniske aspekter i forhold til en eventuel parallelaftale, oplyste Karen Hækkerup.

Midlertid udsmidning mellem etablering og aftale
Imidlertid kan der opstå et hul mellem etableringen af det nye Europol og parallelaftalen.

– Det tager typisk flere år at indgå en parallelaftale, og det er ikke blevet lettere med Lissabontraktaten, så der kan sagtens være en periode, hvor Danmark vil stå udenfor europolsamarbejdet. Regeringen arbejder på, at den periode bliver så kort som mulig, siger Karen Hækkerup til Fagpressebureauet.

Det rejser spørgsmålet, hvordan det danske politi kan fortsætte samarbejde uden at være medlem og uden en aftale.

– Det vil være noget rigtig skidt. Det vil kræve, at dansk politi bliver sat uden for døren, når vigtige beslutninger skal træffes, og ikke vil få direkte adgang til eksempelvis dataregistre, men skal i gang med ansøgningsprocedurer for at få informationer, siger Karen Hækkerup.

§ 20 og artikel 218
Det er heller ikke afklaret, om denne parallelaftale aktiverer grundlovens § 20, selv om formålet med parallelaftaler netop er at komme uden om forbehold og folkeafstemning om suverænitetsoverdragelse.

Derimod afviser hun en norsk løsning, for i fremtiden kan Europol ikke indgå selvstændige aftaler med tredielande og parallelaftaler. De skal begge forhandles med EU-kommissionen og godkendes af EU-parlamentet med hjemmel i Lissabontraktatens artikel 218.

Sonderinger om parallelaftale glæder DF
EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) glæder sig over, at regeringen prøver at få en parallelaftale.

– Det er første gang, jeg hører en justitsminister sige, at man vil arbejde for det, når man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at tage en folkeafstemning, bemærkede Pia Adelsteen.

– Jeg kan ikke lade være at hæfte mig ved, at Dansk Folkeparti, som ellers synes man skal træffe afgørelser i Danmark, hellere vil have en parallelaftale og lade de 27 andre bestemme i stedet for en tilvalgsordning, hvor kongeriget Danmark bestemmer, hvor vi er med, sagde EU-ordfører Jacob Ellemann-Jensen (V).

– Problemet er selvforskyldt, fordi et flertal herinde har sagt ja til Lissabontraktaten, hvor man udmærket kendte problemstillingen, replicerede Pia Adelsteen.

K: Parallelaftaler trækkes ikke i automaten
– Det bliver sværere og sværere at få en parallelaftale. Det trækkes ikke i automaten, pointerede EU-ordfører Per Stig Møller (K). Foreløbig har EU sagt nej til to af seks danske anmodninger om parallelaftaler.

– Det er ærgerligt, at regeringen ikke besluttede at sende retsforbeholdet til afstemning samtidig med patentdomstolen. Så var det nok gået igennem forleden dag, bemærkede Per Stig Møller.

Det betvivlede EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL), men han støttede, at regeringen undersøger muligheden for en parallelaftale: – Så må man tage stilling til det senere. (Dj/010614)

© Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.