Regeringen behandler stadig droner som modelfly

Søren Rolin: – Gå i gang en dronevenlig erhvervspolitik før EU og USA får taget sig sammen. Foto: Fagpressen.eu
Pioner efterlyser dronevenlig erhvervspolitik
Danmark afskærer sig fra nye arbejdspladser med restriktive regler for kommerciel anvendelse af droner. Vent ikke på EU, lyder opfordringen fra dronepioneren Søren Rolin.

Af Claus Djørup (Ingeniøren 14. juli 2014)
Regeringen skulle gå i gang med at lave en erhvervsvenlig politik for droner frem for at vente på EU.

Det er budskabet fra dronespecialisten Søren Rolin fra Niras. Anledningen er EU-kommissionens meddelelse om oplæg til en politik for fjernstyrede luftfartøjssystemer – Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS).

Han repræsenterer operatørerne i brancheforeningen “Unmanned Aerial Systems”s advisory board og er medlem af styregruppen UAS Denmark. Han ser et stort potentiale i de små, ubemandede luftfartøjer.

– Europæisk luftfartsvæsen læner sig gevaldigt op ad det amerikanske FAA (Federal Aviation Administration) og venter på, at FAA kommer med noget, siger Søren Rolin til Ingeniøren.

Han glæder sig over, at en administrativ domstol har underkendt FAA i den første sag om en bøde for kommerciel brug af droner til en videooptagelse. Bøden var på 10.000 dollar.

Trafikstyrelsen mangler ressourcer

– Trafikstyrelsen er bekymret for at bruge ressourcer på at lave regler, som skal laves om, når der kommer noget fra Europa. Regeringen vil gerne skubbe på Europa, men det er ikke en hindring for selv at gøre noget. Der sidder to dygtige ansatte i Trafikstyrelsen, som knokler med dronerne, men der sker ikke rigtig noget, når der ikke tildeles ressourcer, fortsætter Søren Rolin.

– Det er bedre med et temporært nationalt regelsæt frem for at sætte det på pause. Luftfartøer op til 150 kg er nationalt anliggende, og det bør vi benytte os af. Indtil de europæiske regler er klar, kunne man godt indføre nationale regler, som kunne være med til at skabe arbejdspladser.

Det ville tillige være en fordel med danske regler, som EU kunne kalkere, mener han.

Diger ansøgning
Det kræver en dispensation fra Trafikstyrelsen for at kunne operere kommercielt med droner. Dispensationen gælder to år, og ansøgningen indeholder en driftshåndbog med oplysninger om bl.a. sikkerhed, risikoanalyser, forsikring, processer og procedurer.

– Det er et dræbende arbejde at lave, men det er en sund proces at tænke over, hvordan man gør. For mit vedkommende var det et digert værk på 450 sider, som skal nærlæses af Trafikstyrelsen.

Der er åben for tre kategorier droner herhjemme:
1A op til 1,500 kg
1B i intervallet 1,5-7 kg
2 i intervallet 7-25 kg

Søren Ronil på øvelsespladsen – droner kunne løse mange opgaver billigere, hvis de fik lov. Foto: Fagpressen.eu

Forbudt at flyve langt
Ingeniørmæssigt ville Niras gerne op i højere vægtklasser over 1B til store opgaver, men det er ikke rentabelt: – Vi kan ikke få lov at flyve langt væk.

Der er nemlig to hovedbetingelser for flyvning med droner: operatøren skal bevare visuel kontakt og kunne overtage styringen manuelt. Det udelukker kategori 3 til længere distancer, som på flyversprog kaldes “beyond visual line of sight” eller blot BVLOS.

Ved scanning af kyststrækninger efter storme kan han blot flyve 250 meter hver vej, og så er der ikke økonomi i at lave 10 km kyststrækning.

Søren Rolins andet eksempel er den årlige modellering af havbunden på Vestkysten. Det kunne gøres billigere, hurtigere og grundigere ved at benytte en drone til kortlægning af hele Vestkysten fra 100 meter inde i land til 300 meter ud.

Marked indskrænkes til hobbyfolket
– Det er en trecifret milliardindustri i Europa, men ingen vil investere i droneindustrien, når man ikke kan få lov at teste, flyve og operere med dem, og vil ingen købe dem til kommercielt brug. Derimod sælges tusindvis til hobbybrug, slutter Søren Rolin.

Regeringen nedsatte sidste år en tværministeriel arbejdsgruppe, der afleverer en rapport i slutningen af året til transportminister Magnus Heunicke. Den skal afdække vækstmuligheder op mod hensyn til flyvesikkerhed, privatlivets fred og beskyttelse mod ulovlig brug.

EU-kommissionen ønsker samfundsdebat

Tiden er moden til at åbne et marked for civile droner på EU-plan, mener EU-kommissionen i sin meddelelse ”En ny æra for luftfarten – Luftfartsmarkedet åbnes for civil anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer på en sikker og holdbar måde”.

Trafikstyrelsen har leveret et notat til Folketinget om kommissionens oplæg.

Et marked for civile droner udgør en reel mulighed for at skabe nye arbejdspladser og være en kilde til innovation og økonomisk vækst i de kommende år, mener kommissionen. Samtidig skaber fremkomsten af civile droner nye udfordringer hvad angår sikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse og beskyttelse af borgernes rettigheder.

Den gradvise integration af civile droner i luftrummet skal påbegyndes i 2016 og skal ledsages af en passende offentlig debat om udviklingen af foranstaltninger, som tager hensyn til samfundsmæssige betænkeligheder om bl.a. smugling, terror og fotografering, forsikrer kommissionen såre forsigtigt.

Det europæiske luftfartssikkerhedsagenturs (EASA) kompetence er begrænset til civile droner, der vejer mere end 150 kg, hvilket kun få droner vejer, bemærker EU-kommissionen. Det er altså et forvarsel om, at EASA’s beføjelser kunne udvides til mindre luftfartøjer.

Trafikstyrelsen lægger særlig vægt på, at forsvarets opgaver i luften tilgodeses, når de civile droner tillades. (Dj/140714)

www
Artiklen i Ingeniøren/net
Brancheforeningen UAS Denmark
Trafikstyrelsens politikernotat om EU-kommissionens meddelelse
Trafikstyrelsens regler for droneflyvning

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.