Regelrazzia fører til 3½ efternotifikationer

Den renoverede Berlaymont-bygning i kontorlampers skær – EU-kommissionen sætter danske embedsmænd på overarbejde med at forklare gennemførelsen af krav til virkningsgrad i varmtvandskedler. Foto: Fagpressen.eu

Glemt notifikation om bygningsenergi giver overarbejde til embedsmænd

Af Claus Djørup
Nogle utilsigtede udeladelser i et brev til EU-kommissionen har kostet mange embedsmandstimer i Bryssel og København om manglende gennemførelse af bygningsdirektivet.

EU-kommissionen har taget det første retsskridt mod Danmark i form af en åbningsskrivelse. Regeringen erkender tre et halvt forhold, som alle er af formel karakter.

Det halve er, at det ikke fremgik tydeligt nok af den danske notifikation, at reglerne om energimærkning er implementeret i den ny version af håndbog for energimærkningskonsulenter. Bekendtgørelsen om håndbog for energikonsulenter træder i kraft i næste måned, oplyser Klima- og Energiministeriet i svaret til EU-kommissionen.

De tre indrømmelser gælder manglende notifikation. Ministeriet har simpelt hen glemt at orientere kommissionen, mens de øvrige anbringender afvises.

Det vedrører krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, mindstekrav til energimæssig ydeevne i nye bygninger samt obligatorisk opgradering af en bygnings energitilstand ved renovering.

Mellem linierne fornemmes danske embedsmænds suk over at skulle bruge tid på kommissionens regelrazzia, der ikke ændrer et komma i den danske lovgivning. Med regeringens udførlige besvarelse følger nemlig en opfordring til kommissionen om et møde, hvis der er behov for yderligere oplysninger, så man ikke skal bruge mere tid på udveksling af notater, redegørelser og erklæringer.

Skal vi ikke bare komme videre¿¡ (Dj/030114)

Comments are closed.