Postmarked pakkes ind i nyt tilsyn

Ole Birk Olesen ryster på hovedet over EU-forslag om markedskontrol, når pakkemarkedet er præget af stærk konkurrence

Af Claus Djørup
Erhvervslivet og Postnord står til en ny om end overskuelig udgift som følge af et EU-forslag om grænseoverskridende pakketjenester, som især lever af varer bestilt på internettet.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) udråber udgiften som unødvendig, overflødig og generende.

Den samlede erhvervsomkostning til distribution bliver 4 millioner kroner til et nyt tilsyn og statistiske indberetninger samt op til et halvt årsværk hos staten, oplyste Ole Birk Olesen før EU-transportministerrådsmødet 9. juni, hvor de 28 lande blev enige om en fælles holdning.

Derimod lyder der et dansk ja til, at post- og kurérfirmaer, der distribuerer pakker over landegrænser, skal levere oplysninger til en hjemmeside. Her skal forbrugere og virksomheder lettere kunne lede efter de bedste tilbud hos pakkeleveringstjenester.

Opsyn nok i forvejen
EU-kommissionens forslag sigter på at kontrollere dominerende befordringspligtige postselskaber, der forsøger at holde nye konkurrenter ude.

– Markedet er så stærkt i hvert fald i Danmark, at vi ikke behøver at holde det danske selskab mere i ørerne end hvad vi allerede gør via de almindelige konkurrenceretlige regler, sagde Ole Birk Olesen.

Heri er Post Danmark (Postnord) enig. Forslaget indebærer en de facto priskontrol på en del af pakkemarkedet, hvilket er et tilbageskridt for et liberaliseret postmarked, mener det statslige postselskab.

Dansk Erhverv er imod politisk regulering af priser i en markedsøkonomi.

“Den bedste metode til at fjerne de til tider og på visse steder monopollignende tilstande i europæisk pakkelevering er at styrke konkurrencen og gennemsigtigheden på området,” skriver Dansk Erhverv.

Flertal uanset udgift
Det er imidlertid ikke dette aspekt, som vejer tungt i regeringens holdning. Ole Birk Olesen har Folketingets opbakning til at stemme ja i ministerrådet til det samlede forslag trods det unødvendige tilsyn.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afviste hans forhandlingsmandat i europaudvalget 2. juni. Sidstnævnte er stor tilhænger af kommissionens oprindelige forslag.

Udlandsaftaler luget ud
Kompromisforslaget er en forbedring med regeringens øjne, da postvirksomheder ikke kan kræve indseende med befordringspligtige postvirksomheders fortrolige aftaler med andre landes befordringspligtige ditto.

Dette handler eller snarere handlede om terminaltakster og databaser, der indgår i de grænsekrydsende aktiviteter.

Lavere porto til yderområder
EU-kommissionens første middel til billigere postordrepakker er mere effektivt og konsekvent myndighedstilsyn, hvilket som sagt ikke er den danske regerings kop te.

Det andet middel er at mindske forskelle i taksterne, der især rammer husholdninger og små virksomheder, navnlig i fjerntliggende områder.

EU-kommissionen nævner et par eksempler. DHL opkræver 20,00 euro (eller 0,30 euro/kg, hvis forsendelsen overstiger en bestemt grænse) for levering og indsamling i fjerntliggende områder i Finland.

UPS opkræver 30 procent mere ved forsendelse fra Amsterdam til Den Burg på Texel end fra Rotterdam til Amsterdam. (130717).

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.