Polsk Padborg-finte er stadig mulig

Den belgiske regering opfordrer EU-kommissionen til at kigge på især Polens talrige udstedelser af certifikater til chauffører fra tredjelande. EU-vejpakken gælder nemlig ikke tredjelandskørsel. Inden sin afsked som transportminister gav Benny Engelbrecht et tilsagn om en juridisk undersøgelse af muligheden for at lade den danske godskørselslov omfatte tredjelandskørsel

Af Claus Djørup
Den ny lov, der gennemfører EU-vejpakken mod social dumping, omfatter ikke tredjelandschauffører og forhindrer ikke nye Padborg-lejre med underkuede, underbetalte, ydmygede chauffører fra Filippinerne, Kasakhstan, Ukraine og Belarus, erklærer arbejdsmarkedsordfører Karsten Hønge (SF).

– Padborgsagen handlede om udnyttelse af smuthuller og tredjelandskørsel. Sagen viste tydeligt, at der ikke er nogen nedre bund for, hvor elendigt nogle arbejdsgivere er villige til at behandle deres ansatte, når der er hurtig profit inden for rækkevidde, siger han.

Karsten Hønge stemte alligevel for loven, fordi daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) lovede en juridisk undersøgelse. Den skal klarlægge, om reglerne om omkostningsniveau og aflønning kan udvides til chauffører, der udfører ikke-bilateral international transport (tredjelandskørsel).

Undersøgelsen skal være færdig inden folketingsårets slutning i begyndelsen af oktober, og derefter skal partierne og arbejdsmarkedets parter drøfte sagen.

– Hvis de når frem til at få reguleret ikke-bilaterale, internationale kørsler, vil det her kunne blive det værktøj, vi har brug for, erklærede Karsten Hønge inden ministerskiftet.

Imidlertid er han bekymret for, at arbejdsgiverne nærmest får en vetoret mod, at internationale kørsler omfattes af vejpakken, så – som Karsten Hønge siger – vi undgår fremtidige slavelejre i grænseområdet.

Dette tilsagn er årsagen til, at også transportordfører Henning Hyllested (EL) stemte ja. Nye Borgerlige stemte nej til det samlede lovforslag ved tredjebehandlingen den 25. januar.

Kræver enige parter
Det er et paradoks, at en EU-regulering mod social dumping ikke omfatter tredjelandskørsel. Forklaringen er, at vejpakken ikke fastsætter regler om løn.

Derfor kræver det en fælles indstilling fra arbejdsmarkedets parter, såfremt tredjelandskørsel skal omfattes af omkostningsniveauet, pointerede Benny Engelbrecht.

Hans partifælle, transportordfører Thomas Jensen (S), håber, at Karsten Hønge opnår sit mål, så man ikke igen kommer til at se sager som Padborgsagen

– Vi må vi da håbe, at det munder ud i en mere præcis regulering, sådan at vi får opfyldt det, som Karsten Hønge er interesseret i, nemlig ordentlige arbejdsforhold og en ordentlig konkurrence på dette område, sagde den socialdemokratiske ordfører i folketingssalen.

Belgisk nødråb
SF og Enhedslisten har en allieret i den belgiske regering, som har taget Polen og Litauens voksende trafik med tredjelandstilladelser op i EU’s ministerråd for for transport.

“De belgiske myndigheder er bekymrede over den seneste udvikling i vejtransportsektoren og i især om den eksplosive stigning i antallet af chauffører fra tredjelande i EU. Udstedelsen af chaufførtilladelser er næsten femdoblet på otte år,” erklærede Belgiens vicepremier- og mobilitetsminister, Georges Gilkinet, i december.

Det drejer sig om den finte, som kom for dagen herhjemme i sagen om slumlejren i Padborg, hvor filippinske og srilankanske chauffører havde polske chaufførcertifikater, der giver adgang til at køre i hele EU.

Den stigning er langt større end udviklingen i godskørselstilladelser og godsmængde.

Mere end 100.000 polske tilladelser
I nogle lande er udstedelsen stagneret, mens den er 25-doblet i nogle lande.

Polen tegner sig for godt 103.000 af de ca. 228.000 chaufførcertifikater i 2020. Litauen har over 60.000. Derefter følger Estland, Slovenien og Letland.

“Der synes klart at være en bevidst strategi fra store logistikkoncerner i nogle få medlemsstater, at de ansætte forholdsvis flere chauffører fra tredjelande og holder lønomkostningerne så lave som muligt for at opnå konkurrenceevne i forhold til resten af operatørerne i EU,” konstaterer Georges Gilkinet.

Belgien opfordrer EU-kommissionen til at undersøge chaufførmarkedet og kontrollere, om alle overholder EU’s regler og krav.

Frifindelser
Den 8. september 2021 opgav statsadvokaturen i Viborg at anke dommen fra byretten i Sønderborg, der frifandt Kurt Beier Transport A/S og ledende medarbejdere for åger i forhold til ansættelse af chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka. De blev delvis fundet skyldige i at have taget bygninger i brug til beboelse uden tilladelse, hvilket kostede en bødestraf.

– Ved bevisvurderingen har Retten i Sønderborg ikke fundet tilstrækkelige holdepunkter for, at ansættelsen det polske selskab var uden realitet, anfører statsadvokaturen.

Lex Padborglejr
Justitsminister Nick Hækkerup (S) er kommet et modtræk. Det er lovforslaget om ”styrket indsats mod menneskeudnyttelse”, der bl.a. sigter på restaurationer, byggepladser, kiosker, prostitutionsmiljøer.

Menneskeudnyttelse bliver en selvstændig paragraf i straffeloven, ofre for menneskehandel får til en beskikket forsvarsadvokat, og politiet får stærkere midler i efterforskningen mod bagmænd i form af telefonaflytning og hemmelig ransagning. Førstebehandlingen sker tirsdag 22. februar. (Dj/060222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.