Polsk EU-plan for retablering af retsstatsprincipper

Udenrigsminister Radak Sikorski fremlægger 20. januar 2024 Polens handlingsplan for genopretning af den tidligere PiS-ledede regerings brud på EU-retsstatsprincipper. Foto: EU’s mediaservice

Polen håber på hurtig frigivelse af 440 mia. kr.

Af Claus Djørup
Man skal kende sin besøgelsestid, siger EU-ordfører Christian Friis Bach (R) møntet på redemokratiseringen i Polen .

– Hvis Polen kan dokumentere fremskridt i en ordentlig handlingsplan, så skal man rykke hurtigt. Man ved ikke, hvad fremtiden bringer i Polen. De lande, de rykker den rigtige vej, skal man simpelt hen belønne ret hurtigt for at stabilisere den politiske situation, siger Christian Friis Bach.

Den kontante belønning er 59 mia. euro (knap 440 mia. kr.). Jo hurtigere EU-kommissionen anerkender de polske fremskridt på retsstatsområdet, desto hurtigere får Polen udbetalt de indefrosne midler.

Polens ny regeringschef, Donald Tusk, har travlt med at reformere domstole og medier, som den tidligere PiS-ledede regering fyldte med egne folk. Polen har selv bedt om lov at give en status for artikel 7-proceduren (retsstatsbrud), når udenrigs- og europaministrene mødes den 20. februar i ministerrådet for almindelige anliggender.

Handlingsplanen skal genskabe respekten for retsstatsprincippet og domstolenes uafhængighed. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) håber, at planen vil føre til snarlig lukning af af retsstatsproceduren (artikel 7) mod Polen.

En helt anden tilgang
-Den ny regering i Polen har som bekendt en noget anden for ikke at sige en helt anden tilgang til retsstatsprincippet i forhold til den forrige polske regering, erklærede Lars Løkke Rasmussen i europaudvalget fredag 9. februar..

Handlingsplanens detaljer kendes endnu ikke, men det er nærliggende at tro, at den vil bane vej for udbetalinger under genopretningsfaciliteten på i alt 59 mia. euro, vurderer Lars Løkke Rasmussen.

Under erhvervsfremstødet i Polen fra den 31. januar til 2. februar med kong Frederik X i spidsen blev Lars Løkke Rasmussen bl.a. i sine samtaler med udenrigsminister Radek Sikorski (Radosław Tomasz Sikorski) bestyrket i, at den ny polske regering gør sig store bestræbelser på at levere på retsstatsdagsordenen.

Kompleks situation
Hvordan udskifter man den faldne PiS-regerings udnævnte dommere og mediechefer uden at blive beskyldt for at erstatte dem med egne folk?

-Vi er åbne og positive i vores tilgang til Polen. Det er en kompleks situation, den polske regering sidder i, hvor man skal sikre retsstatsprincipperne (..….) Det er ikke meget enkelt, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Polen er det 5. største land i EU, Danmarks 9. største importmarked og et naboland med store potentialer.

– Vi har en kæmpe interesse i, at dette projekt lykkes for den ny polske regering, sluttede Lars Løkke Rasmussen.

Overvejer udvalgsbesøg
Løsgænger Theresa Scavenius foreslog at invitere den polske ambassadør og en udvalgsrejse til Polen.

En udvalgsrejse til Polen vil i givet fald først kunne gennemføres til efteråret, oplyser europaudvalgets næstformand, EU-ordfører Henrik Møller (S).

– Det kunne godt give god mening for at følge op på artikel 7-spørgsmålene og støtte op om den proces, som Polen selv har sat i gang. Det ville være et besøg, hvor vi ikke skal skælde ud, men tværtimod rose for den ny tilgang til at være med i EU.

Bondeprotester
– Polen viser, at EU ikke er en statisk størrelse. Det er en dynamisk enhed, og tingene nogle gange kan udvikle sig i den rigtige retning. Vi skal gøre hvad vi kan for at understøtte det., siger Henrik Møller.

Bondeprotester med blokering af grænseovergange i Polen og lejlighedsvis andre østeuropæiske lande til Ukraine har bredt sig i EU, og det er et memento om, at landbrugslandets Ukraines optagelse i EU vil byde på mange vanskeligheder.

– Vi skal også tage hensyn til Polen og polske interesser, bekræfter Henrik Møller.

Polen overtager EU-formandskabet den 1. januar 2025 efter Ungarn, og Danmark overtager det efter Polen. (Dj/120224)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.